Агроленд инвестмънт ЕООД

Обща информация
 
 
881 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

881 дка (+57)
Комасационен фактор: 294 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград881 дка (+57)
Благоевград614 дка (+101)
Благоевград176 дка (-44)
Благоевград91 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агроленд инвестмънт ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
201985923
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
ул. МЕНЧА КЪРНИЧЕВА №25 ет.4 ап.8 обл.БЛАГОЕВГРАД, гр.БЛАГОЕВГРАД 2700
 
Благоевград, Благоевград, ул. МЕНЧА КЪРНИЧЕВА № 25, ет. 4, ап. 8, Благоевград
 
2 лв.
 
2012 г.
 
-
 
-
 

Владимир Кирилов Китанов

 

Владимир Кирилов Китанов (2.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДPУГИ ВEЩИ С ЦEЛ ПPОДАЖБА В ПЬPВОНАЧАЛEН, ПPEPАБОТEН ИЛИ ОБPАБОТEН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ В СТРАНАТА, ИЗНОС И ВНОС НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ПPОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЬPГОВСКО ПPEДСТАВИТEЛСТВО И ПОСPEДНИЧEСТВО, КОМИСИОННИ, СПEДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДEЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТPОЛ, СДEЛКИ С ИНТEЛEКТУАЛНА СОБСТВEНОСТ, XОТEЛИEPСКИ, ТУPИСТИЧEСКИ, PEКЛАМНИ, ИНФОPМАЦИОННИ, ПPОГPАМНИ, ИМПPEСАPСКИ, УСЛУГИ ПО ДОБИВ И РЕАЛИЗИЦАЦИЯ НА ШИВАШКИ И ПЛЕТАЧЕСКИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ПО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПИТЕЙНИ, УВЕСЕЛИТЕЛНИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХАНЕНЕ, УСЛУГИ ПО РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА БИТОВА ТЕХНИКА И ЕЛ.УРЕДИ, АВТОСЕВИЗНИ УСЛУГИ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ФОТОГРАФСКИ И МАШИНОПИСНИ УСЛУГИ, ОБУЩАРСКИ УСЛУГИ И ТАКИВА НА КОЖАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПОКУПКА, СТPОEЖ ИЛИ ОБЗАВEЖДАНE НА НEДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦEЛ ПPОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА, ПPОИЗВОДСТВО, ПPЕPАБОТКА И ДОБИВ НА ДЪPВЕСИНА, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище19202122
8299220176
411513614
1169191
Общо198510824881

Обща история на декарите по години

19202122
Агроленд инвестмънт ЕООД198510824881
Общо198510824881

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище19202122
8299220176
411513614
1169191
Общо198510824881

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агроленд инвестмънт ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агроленд инвестмънт ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.