Агрозид ООД

Обща информация
 
 
1077 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

1077 дка (+2)
Комасационен фактор: 1077 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1077 дка (+2)
Созопол1077 дка (+2)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агрозид ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
206428771
 
-
 
 
-
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
Бургас, Бургас, бул./ул. стопански двор, Димчево
 
200 лв.
 
2021 г.
 
-
 
-
 

Димитър Иванов Димитров

Недка Иванова Георгиева

 

Димитър Иванов Димитров (100.00 лв. / 50.00%)

Недка Иванова Георгиева (100.00 лв. / 50.00%)

 
-
 

производство и продажба на селскостопански продукти, изкупуване, преработка и търговия на селскостопанска продукция, растениевъдство, обработка и култивиране на селскостопански земи и всякакви други дейности, чието упражняване не е забранено от закона, вкл. покупка на други стоки или вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и дистрибуторски сделки, автомобилен транспорт в страната и чужбина, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, туроператорски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг и външнотърговски сделки по разрешения от закона начин, както и други разрешени от закона сделки.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище2122
10751077
Общо10751077

Обща история на декарите по години

2122
Агрозид ООД10751077
Общо10751077

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище2122
10751077
Общо10751077

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агрозид ООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агрозид ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.