Агробел ООД

Обща информация
 
 
644 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

644 дка (+349)
Комасационен фактор: 161 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград644 дка (+349)
Благоевград423 дка (+198)
Благоевград144 дка (+107)
Благоевград45 дка (+27)
Благоевград32 дка (+17)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агробел ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
206518891
 
-
 
 
-
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
Благоевград, Благоевград, бул./ул. Струма № 20, Бело поле
 
100 лв.
 
2021 г.
 
-
 
-
 

Николай Георгиев Петков

Николай Симеонов Илиев

 

Марио Ванчов Богданов (20.00 лв. / 20.00%)

Николай Георгиев Петков (20.00 лв. / 20.00%)

Ангел Янев Бигленски (20.00 лв. / 20.00%)

Николай Симеонов Илиев (20.00 лв. / 20.00%)

Моника Петрова Спасова-Петрова (20.00 лв. / 20.00%)

 
-
 

Производство на селскостопанска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, ресторантьорство, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им или отдаването им под наем, маркетингова дейност, лизингови сделки, международен транспорт, външнотърговска дейност, износ, внос, реекспорт.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище2122
225423
1532
1845
37144
Общо295644

Обща история на декарите по години

2122
Агробел ООД295644
Общо295644

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище2122
225423
1532
1845
37144
Общо295644

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агробел ООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агробел ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.