Агро - Стив ЕООД

Обща информация
 
 
5934 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

63
2019
5934 дка (-774)
Комасационен фактор: 1978 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5934 дка (-774)
Средец5084 дка (-1102)
Средец710 дка (+323)
Камено140 дка (+5)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агро - Стив ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
201122621
 
3
 
1 223 000 лв.
 
0 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
с. Пънчево , Бургас обл.БУРГАС, с.ПЪНЧЕВО 8317
 
-
 
3000 лв.
 
2010 г.
 
-
 
-
 

Петко Стойков Куртев

 

Петко Стойков Куртев (3,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА НЕПРЕРАБОТЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРОДАЖБА НА СЕМЕНА, ПОСАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ, ТОРОВЕ, ПРЕПАРАТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, ВАЛУТНО - ОБМЕННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЗИНГ, ХОТЕЛИЕРСТВО, МАГАЗИНЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАФЕТЕРИЯ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ОДИТОРСКИ УСЛУГИ, ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ - ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ, ВНОС И ИЗНОС НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ СЪС СОБСТВЕН И/ИЛИ НАЕТ ТРАНСПОРТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ ПРОДАЖБА, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ УСЛУГИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И МАРКЕТИНГ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЕ СЪЩЕСТВУВА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.

Финансови данни за Агро - Стив ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
113150139135140
55026142653361865084
290288264387710
Общо59056580693667085934

Обща история на декарите по години

1819202122
Агро - Стив ЕООД59056580693667085934
Общо59056580693667085934

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
113150139135140
55026142653361865084
290288264387710
Общо59056580693667085934

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Агро - Стив ЕООД63

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агро - Стив ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.