Агро Ветрен БГ ООД

Обща информация
 
 
50 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

50 дка (-4532)
Комасационен фактор: 50 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас50 дка (-4532)
Бургас50 дка (-4532)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агро Ветрен БГ ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
205207161
 
4
 
44 000 лв.
 
14 000 лв.
 
 
 
-
 
Търговци на едро на Зърнени Култури & Боб
 
-
 
жк .Места №46 бл.. вх.. ет.5 ап.10 обл.БУРГАС, гр.БУРГАС 8000
 
Бургас, Бургас, бул./ул. Места № 46, бл. ., вх. ., ет. 5, ап. 10, Бургас
 
20 лв.
 
2018 г.
 
-
 
-
 

Асен Сотиров Петров

Иван Димитров Пантов

 

Асен Сотиров Петров (10.00 лв. / 50.00%)

Иван Димитров Пантов (10.00 лв. / 50.00%)

 
-
 

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ВНОС НА НОВИ И ВТОРА УПОТРЕБА АВТОМОБИЛИ, ОТДАВАНE НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАEМ,ПОКУПКО - ПPОДАЖБА НА НОВИ И ВТОРА УПОТРЕБА АВТОМОБИЛИ, КОМИСИОННИ, СПEДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ, ЛИЗИНГОВИ СДEЛКИ, ПPEВОЗНИ СДEЛКИ, ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, , ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С АВТОЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СДEЛКИ С ИНТEЛEКТУАЛНА СОБСТВEНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И НОУ-ХАУ, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ЛИЦА И ДРУЖЕСТВА, ПPОEКТИPАНE, СТPОИТEЛСТВО И ОБЗАВEЖДАНE НА НEДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦEЛ ПPОДАЖБА, ВЪНШНОТЬPГОВСКИ СДEЛКИ, ТУPИСТИЧEСКИ, ТУPОПEPАТОPСКИ СДEЛКИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, PEСТОPАНТЬОPСТВО, PEКЛАМНИ, ИНФОPМАЦИОННИ, ИМПPEСАPСКИ СДEЛКИ, ВИДEО И ЗВУКОЗАПИСИ. ТУPИСТИЧEСКО АГEНТИPАНE, ПPОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВEНО ПPОИЗВОДСТВО, ВКЛЮЧИТEЛНО ПPОИЗВОДСТВО НА СEЛСКОСТОПАНСКА ПPОДУКЦИЯ, ПPОДАЖБА НА СЬЩАТА, БИОЗЕМЕДЕЛИЕ, ЖИВОТНОВЪДСТВО. ТЪРГОВИЯ С ЦИГАРИ И СПИРТНИ НАПИТКИ СЛЕД ИЗДАВАНЕТО НА СЪОТВЕТЕН ЛИЦЕНЗ, ВСЯКАКВИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ И СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТАВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Финансови данни за Агро Ветрен БГ ООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище19202122
47614557458250
Общо47614557458250

Обща история на декарите по години

19202122
Агро Ветрен БГ ООД47614557458250
Общо47614557458250

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище19202122
47614557458250
Общо47614557458250

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агро Ветрен БГ ООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агро Ветрен БГ ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.