Агриник ЕООД

Обща информация
 
 
1320 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

1320 дка (+1266)
Комасационен фактор: 660 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1266 дка (+1266)
Бургас1266 дка (+1266)
Област: Стара Загора54 дка
Стара Загора54 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агриник ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
206535727
 
-
 
 
-
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
Стара Загора, Стара Загора, бул./ул. Български войн № 2, вх. А, ет. 4, ап. 9, Стара Загора
 
10 лв.
 
2021 г.
 
-
 
-
 

Мариан Николаев Николов

 

Мариан Николаев Николов (10.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

производство, преработка и реализация на селскостопанска, хранително - вкусова и промишлена продукция, извършване на спедиторска и превозна дейност, транспортни, логистични и дистрибуторски и консултантски услуги, вътрешна и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, производство на семена, внос, разфасовка, търговия на едро и дребно c фитофармацевтични препарати в страната и чужбина, както и всяка друга търговска дейност незабранена от закона , а когато се изисква разрешителен режим - след съответното разрешение.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище2122
1266
5454
Общо541320

Обща история на декарите по години

2122
Агриник ЕООД541320
Общо541320

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище2122
1266
5454
Общо541320

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агриник ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агриник ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.