Агриинк ЕООД

Обща информация
 
 
5733 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

5733 дка
Комасационен фактор: 2867 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5733 дка (+5733)
Созопол4663 дка (+4663)
Созопол1070 дка (+1070)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агриинк ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
206975121
 
-
 
 
-
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
Бургас, бул./ул. "Шейново" № 8, ет. 1, Бургас
 
200 лв.
 
2022 г.
 
-
 
-
 

Ивелин Николаев Колев

 

Ивелин Николаев Колев (200.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, селско-стопански дейности, включително производство и търговия със земеделски продукти, всякакъв вид услуги, извършвани със земеделска техника, агротехнически мероприятия и услуги за репродуктивна дейност, търговия на дребно и на едро, импорт и експорт на стоки в българия и в европейския съюз, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище22
1070
4663
Общо5733

Обща история на декарите по години

22
Агриинк ЕООД5733
Общо5733

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище22
1070
4663
Общо5733

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агриинк ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агриинк ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.