Авал БГ ООД

Обща информация
 
 
980 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

980 дка (+140)
Комасационен фактор: 980 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас980 дка (+140)
Созопол980 дка (+140)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Авал БГ ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
201498577
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
местност Промишлена зона победа обл.БУРГАС, гр.БУРГАС 8000
 
Бургас, Бургас, бул./ул. местност Промишлена зона победа, Бургас
 
1000 лв.
 
2011 г.
 
-
 
-
 

Марийка Георгиева Богданова

 

Марийка Георгиева Богданова (900.00 лв. / 90.00%)

Мюмюн Реджебов Салиев (100.00 лв. / 10.00%)

 
-
 

Производство на стоки с цел търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, управлението им, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, комисионни, спедиционни, складови, туроператорски и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външно-търговски сделки - внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
76317151070840980
Общо76317151070840980

Обща история на декарите по години

1819202122
Авал БГ ООД76317151070840980
Общо76317151070840980

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
76317151070840980
Общо76317151070840980

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Авал БГ ООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Авал БГ ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.