2008-ЕМДЖИ ООД

Обща информация
 
 
5422 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

33
2019
На печалба
5422 дка (+1452)
Комасационен фактор: 1356 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5422 дка (+1452)
Средец3674 дка (+1053)
Средец1009 дка (+262)
Средец633 дка (+166)
Средец106 дка (-29)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за 2008-ЕМДЖИ ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
200270342
 
2
 
357 000 лв.
 
40 000 лв.
 
 
 
-
 
Животновъдство
 
-
 
ул. Гочо Кънев №18 обл.БУРГАС, гр.СРЕДЕЦ 8300
 
Бургас, Средец, ул. Гочо Кънев № 18, Средец
 
5000 лв.
 
2008 г.
 
-
 
-
 

Йовко Веселинов Джермов

Мартин Тодоров Джермов

 

Йовко Веселинов Джермов (2,500.00 лв. / 50.00%)

Мартин Тодоров Джермов (2,500.00 лв. / 50.00%)

 
-
 

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДPУГИ ВEЩИ С ЦEЛ ДА ГИ ПPEПPОДАДE В ПЪPВОНАЧАЛEН, ПPEPАБОТEН ИЛИ ОБPАБОТEН ВИД, ПPОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВEНО ПPОИЗВОДСТВО, ТЪPГОВСКО ПPEДСТАВИТEЛСТВО И ПОСPEДНИЧEСТВО, КОМИСИОННИ, СПEДИЦИОННИ И ПPEВОЗНИ СДEЛКИ, СКЛАДОВИ СДEЛКИ, МАГАЗИНЕРСТВО, PEСТОPАНТЬОPСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТАКСИМЕТРОВИ, ТРАНСПОРТНИ, PEКЛАМНИ, ИНФОPМАЦИОННИ, ПPОГPАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДPУГИ УСЛУГИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОКУПКО - ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ, ПОКУПКА, СТPОEЖ ИЛИ ОБЗАВEЖДАНE НА НEДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦEЛ ПPОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА С НОРМАТИВЕН АКТ, КАКТО И ДЕЙНОСТИ НАМИРАЩИ СЕ ПОД ЛИЦЕНЗИОНЕН, РАЗРЕШИТЕЛЕН, РЕГИСТРАЦИОНЕН И СЪГЛАСУВАТЕЛЕН РЕЖИМ, СЪОБРАЗНО НОРМИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Финансови данни за 2008-ЕМДЖИ ООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
8426866737471009
595653470467633
217199118135106
28412851257526213674
Общо44954389383639705422

Обща история на декарите по години

1819202122
2008-ЕМДЖИ ООД44954389383639705422
Общо44954389383639705422

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
8426866737471009
595653470467633
217199118135106
28412851257526213674
Общо44954389383639705422

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
2008-ЕМДЖИ ООД33

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за 2008-ЕМДЖИ ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.