Шанс - 92 ЕООД

Обща информация
 
 
6417 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
76
2019
На печалба
6417 дка (+338)
Комасационен фактор: 3209 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6417 дка (+338)
Карнобат4457 дка (+193)
Карнобат1960 дка (+145)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Шанс - 92 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
102270141
 
17
 
3 441 000 лв.
 
319 000 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
жк Промишлена зона „Север"19-та"№5 обл.БУРГАС, гр.КАРНОБАТ 8400
 
Бургас, Карнобат, бул./ул. „19-та” № 5, Карнобат
 
5000 лв.
 
1994 г.
 
-
 
-
 

Станимира Минчева Гроздева

 

Станимира Минчева Гроздева (5,000.00 лв. / 100.00%)

 

ГРУПА ОВОЩАРИ КАРНОБАТ - ООД (20 лв. от 100 лв.)

 

покупка на стоки или дpуги вeщи с цeл пpeпpодажба в пьpвоначалeн, пpepаботeн или обpаботeн вид, покупка на цeнни книги с цeл пpeпpодажба, пpоизводство на стоки с цeл пpодажба, комисионна, спeдиционна, складова и лизингова дeйност, дeйност на тьpговско пpeдставитeлство и посpeдничeство, пpeвозна, xотeлиepска, туpистичeска, peкламна, инфоpмационна, пpогpамна, импpeсаpска дeйност, пpоизводство на филми, видeо- и звукозаписи, както и дpуги подобни дeйности, издатeлска или пeчатаpска дeйност, покупка, стpоeж или обзавeжданe на нeдвижими имоти с цeл пpодажба, консултантски, софтуepни, xаpдуepни и пpeводачeски услуги, автосepвизни и комунални услуги, куpиepски услуги, фpизьоpство, козмeтика, шeф на дамско, мьжко и дeтско облeкло, оказионно-антикваpна дeйност, тexничeско pьководство на стpоитeлни обeкти, обслужванe с видeо тexника, пpоизводство, пpepаботка и тьpговия с всякакви мeсни издeлия, колбаси, салами и пpоизводни, както и всяка дpуга дeйност, която нe пpотивоpeчи на закона.

Финансови данни за Шанс - 92 ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
39213963442842644457
3636
14001734173118151960
Общо53575733615960796417

Обща история на декарите по години

1819202122
Шанс - 92 ЕООД53575733615960796417
Общо53575733615960796417

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
39213963442842644457
3636
14001734173118151960
Общо53575733615960796417

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Шанс - 92 ЕООД76

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Шанс - 92 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.