Павел баня обл. Стара Загора

Обща информация
 

Павел баня

 
12
 
38 351 
 
57
 
6.3 / 49%
 
Обяви за земеделска земя в Павел баня
Средни оценки
 
 
48
 
48

Арендатори в община Павел баня

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
27
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
7695 (+171) от 10 393 дка (+231) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 393 дка (+231)
Павел баня4673 дка (-130)
Павел баня1395 дка (-54)
Казанлък1228 дка (+48)
Казанлък1192 дка (+75)
Павел баня1040 дка (+146)
Павел баня587 дка (+209)
Казанлък181 дка (-13)
Казанлък97 дка (-50)
54
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1163 дка 
2326 от 2326 дка (+1368) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2326 дка (+1368)
Павел баня1174 дка (+1174)
Павел баня1152 дка (+194)
43
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 758 дка 
2273 от 2273 дка (-2) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2273 дка (-2)
Павел баня970 дка (-1)
Павел баня744 дка (-1)
Павел баня559 дка
7
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 950 дка 
1900 от 1900 дка (-3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1900 дка (-3)
Павел баняАлександрово1427 дка (-3)
Павел баняМанолово473 дка
54
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 629 дка 
1724 от 1886 дка (-21) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1886 дка (-21)
Павел баня887 дка (-20)
Павел баня837 дка (-1)
Казанлък162 дка
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 814 дка 
1627 от 1627 дка (+158) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1627 дка (+158)
Павел баня1040 дка (+149)
Павел баня587 дка (+9)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 791 дка 
1581 от 1581 дка (-104) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1581 дка (-104)
Павел баня1217 дка (-113)
Павел баня364 дка (+9)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 728 дка 
1456 от 1456 дка (+215) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1456 дка (+215)
Павел баня1230 дка (-11)
Павел баня226 дка (+226)
Комасационен фактор: 1440 дка 
1440 от 1440 дка (-10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1440 дка (-10)
Павел баня1440 дка (-10)
70
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 710 дка 
1420 от 1420 дка (-324) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1420 дка (-324)
Павел баня1398 дка (-346)
Павел баня22 дка (+22)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1284 дка 
1284 от 1284 дка (+229) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1284 дка (+229)
Павел баня1284 дка (+229)
Комасационен фактор: 1034 дка 
730 от 3102 дка (+1259) 
3 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3028 дка (+1258)
Стара Загора2298 дка (+1258)
Павел баня730 дка
Област: Добрич74 дка (+1)
Добрич74 дка (+1)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 570 дка 
570 от 570 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора570 дка
Павел баня570 дка
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 567 дка 
567 от 567 дка (-40) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора567 дка (-40)
Павел баня567 дка (-40)
Комасационен фактор: 279 дка 
557 от 557 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора557 дка
Павел баня282 дка
Павел баня275 дка
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 556 дка 
556 от 556 дка (+274) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора556 дка (+274)
Павел баня556 дка (+274)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 530 дка 
530 от 530 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора530 дка (+8)
Павел баня530 дка (+8)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 508 дка 
508 (+508) от 508 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора508 дка (+508)
Павел баня508 дка (+508)
Комасационен фактор: 498 дка 
498 от 498 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора498 дка (+10)
Павел баня498 дка (+10)
Комасационен фактор: 483 дка 
483 от 483 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора483 дка
Павел баня483 дка
Комасационен фактор: 477 дка 
477 от 477 дка (+44) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора477 дка (+44)
Павел баня477 дка (+44)
Комасационен фактор: 474 дка 
474 от 474 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора474 дка (+7)
Павел баня474 дка (+7)
80
2019
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 278 дка 
470 (+307) от 1388 дка (+342) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1388 дка (+342)
Казанлък918 дка (+35)
Павел баня192 дка (+29)
Павел баня141 дка (+141)
Павел баня118 дка (+118)
Павел баня19 дка (+19)
Комасационен фактор: 433 дка 
433 от 433 дка (-30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора433 дка (-30)
Павел баня433 дка (-30)
Комасационен фактор: 431 дка 
431 (+431) от 431 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора431 дка (+431)
Павел баня431 дка (+431)
Комасационен фактор: 430 дка 
430 от 430 дка (-43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора430 дка (-43)
Павел баня430 дка (-43)
Комасационен фактор: 429 дка 
429 от 429 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора429 дка
Павел баня429 дка
Комасационен фактор: 421 дка 
421 от 421 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора421 дка
Павел баня421 дка
Комасационен фактор: 406 дка 
406 от 406 дка (+97) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора406 дка (+97)
Павел баня406 дка (+97)
Комасационен фактор: 353 дка 
353 от 353 дка (+77) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора353 дка (+77)
Павел баня353 дка (+77)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Павел баня обл. Стара Загора Страна
27
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
7695 (+171) от 10 393 дка (+231) 
Стара Загора: 26 Страна: 598
54
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1163 дка 
2326 от 2326 дка (+1368) 
Стара Загора: 180 Страна: 3113
43
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 758 дка 
2273 от 2273 дка (-2) 
Стара Загора: 181 Страна: 3163
7
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 950 дка 
1900 от 1900 дка (-3) 
Стара Загора: 202 Страна: 3529
54
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 629 дка 
1724 от 1886 дка (-21) 
Стара Загора: 205 Страна: 3540
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 814 дка 
1627 от 1627 дка (+158) 
Стара Загора: 223 Страна: 3867
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 791 дка 
1581 от 1581 дка (-104) 
Стара Загора: 227 Страна: 3937
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 728 дка 
1456 от 1456 дка (+215) 
Стара Загора: 240 Страна: 4112
Комасационен фактор: 1440 дка 
1440 от 1440 дка (-10) 
Стара Загора: 243 Страна: 4131
70
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 710 дка 
1420 от 1420 дка (-324) 
Стара Загора: 247 Страна: 4170
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1284 дка 
1284 от 1284 дка (+229) 
Стара Загора: 259 Страна: 4392
Комасационен фактор: 1034 дка 
730 от 3102 дка (+1259) 
Стара Загора: 154 Страна: 2560
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 570 дка 
570 от 570 дка 
Стара Загора: 381 Страна: 6918
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 567 дка 
567 от 567 дка (-40) 
Стара Загора: 383 Страна: 6939
Комасационен фактор: 279 дка 
557 от 557 дка 
Стара Загора: 387 Страна: 7014
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 556 дка 
556 от 556 дка (+274) 
Стара Загора: 388 Страна: 7023
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 530 дка 
530 от 530 дка (+8) 
Стара Загора: 403 Страна: 7236
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 508 дка 
508 (+508) от 508 дка 
Стара Загора: 410 Страна: 7405
Комасационен фактор: 498 дка 
498 от 498 дка (+10) 
Стара Загора: 413 Страна: 7481
Комасационен фактор: 483 дка 
483 от 483 дка 
Стара Загора: 423 Страна: 7602
Комасационен фактор: 477 дка 
477 от 477 дка (+44) 
Стара Загора: 427 Страна: 7655
Комасационен фактор: 474 дка 
474 от 474 дка (+7) 
Стара Загора: 429 Страна: 7676
80
2019
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 278 дка 
470 (+307) от 1388 дка (+342) 
Стара Загора: 250 Страна: 4219
Комасационен фактор: 433 дка 
433 от 433 дка (-30) 
Стара Загора: 449 Страна: 8104
Комасационен фактор: 431 дка 
431 (+431) от 431 дка 
Стара Загора: 451 Страна: 8128
Комасационен фактор: 430 дка 
430 от 430 дка (-43) 
Стара Загора: 452 Страна: 8137
Комасационен фактор: 429 дка 
429 от 429 дка 
Стара Загора: 453 Страна: 8144
Комасационен фактор: 421 дка 
421 от 421 дка 
Стара Загора: 460 Страна: 8255
Комасационен фактор: 406 дка 
406 от 406 дка (+97) 
Стара Загора: 471 Страна: 8442
Комасационен фактор: 353 дка 
353 от 353 дка (+77) 
Стара Загора: 497 Страна: 9077

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Павел баня, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Тера лес ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Павел баня (2022)

12
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4203348003333
2021.3100262791600
2021.2121279001436
202110851331172793333
2022.4194494324750
2022.31676163104583
2022.2890932574583
2022.1328097496982
202212331272576982
2023.32400414005000
2023.21395312656810
2023.11052562895926
20231228912656810

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Тера лес ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Тера лес ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Тера лес ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Тера лес ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Тера лес ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Тера лес ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
27
54
43
Тера лес ЕООД7
54
70
80

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
27
54
43
Тера лес ЕООД7
54
70
80

Няма намерени резултати

85 302 дка
38 351 дка
49 001
27 327 (56%)
6.53
5
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
45518
520 503
623 856
710 754
87884
915 505
101281

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.