Мъглиж обл. Стара Загора

Обща информация
 

Мъглиж

 
8
 
55 933 
 
47
 
5.1 / 65%
 
Обяви за земеделска земя в Мъглиж
Средни оценки
 
 
42
 
48

Арендатори в община Мъглиж

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
23
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 3394 дка 
6787 от 6787 дка (-180) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6787 дка (-180)
Мъглиж6767 дка (-180)
Мъглиж20 дка
19
2019
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 6766 дка 
6766 от 6766 дка (-180) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6766 дка (-180)
Мъглиж6766 дка (-180)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 5853 дка 
5853 от 5853 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5853 дка (+7)
Мъглиж5853 дка (+7)
57
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 2473 дка 
4945 от 4945 дка (-305) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4945 дка (-305)
МъглижДъбово4859 дка (-301)
МъглижВетрен86 дка (-4)
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 853 дка 
4033 (+208) от 4267 дка (+442) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4267 дка (+442)
Мъглиж1935 дка (+2)
Мъглиж1177 дка (+52)
Мъглиж476 дка (+43)
Мъглиж445 дка (+111)
Казанлък234 дка (+234)
80
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 653 дка 
3264 от 3264 дка (+46) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3264 дка (+46)
Мъглиж1258 дка (+3)
Мъглиж944 дка (+49)
Мъглиж549 дка (-3)
Мъглиж388 дка (-6)
Мъглиж125 дка (+3)
39
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1177 дка 
3140 (-8) от 5887 дка (-7) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5887 дка (-7)
Николаево2456 дка (-21)
Мъглиж2152 дка (+31)
Мъглиж988 дка (-39)
Николаево191 дка (+26)
Николаево100 дка (-4)
12
2019
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1017 дка 
2033 от 2033 дка (+241) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2033 дка (+241)
Мъглиж1405 дка (+225)
Мъглиж628 дка (+16)
83
2019
На печалба
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 935 дка 
1870 от 1870 дка (+374) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1870 дка (+374)
Мъглиж1507 дка (+374)
Мъглиж363 дка
24
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 282 дка 
1736 от 2534 дка (-304) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2534 дка (-304)
Мъглиж953 дка (-266)
Мъглиж665 дка (-38)
Казанлък380 дка
Раднево191 дка
Казанлък119 дка
Казанлък108 дка
Мъглиж62 дка
Мъглиж52 дка
Мъглиж4 дка
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
1671 (-139) от 2598 дка (-60) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2598 дка (-60)
Мъглиж1671 дка (-139)
Николаево927 дка (+79)
33
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 724 дка 
1447 от 1447 дка (+21) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1447 дка (+21)
Мъглиж1358 дка (+21)
Мъглиж89 дка
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1191 дка 
1191 от 1191 дка (+243) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1191 дка (+243)
Мъглиж1191 дка (+243)
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1568 дка 
1148 (-11) от 6270 дка (-15) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6270 дка (-15)
Казанлък3892 дка (-31)
Казанлък1207 дка (+4)
Мъглиж1148 дка (-11)
Казанлък23 дка (+23)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 450 дка 
900 от 900 дка (+198) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора900 дка (+198)
Мъглиж754 дка (+163)
Мъглиж146 дка (+35)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 837 дка 
837 от 837 дка (-136) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора837 дка (-136)
Мъглиж837 дка (-136)
8
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 786 дка 
786 от 786 дка (-60) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора786 дка (-60)
Мъглиж786 дка (-60)
9
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 729 дка 
767 (+8) от 2915 дка (+1) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2915 дка (+1)
Николаево2148 дка (-7)
Мъглиж367 дка
Мъглиж362 дка (+7)
Мъглиж38 дка (+1)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 743 дка 
743 от 743 дка (+87) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора743 дка (+87)
Мъглиж743 дка (+87)
53
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 138 дка 
553 (-6) от 690 дка (+131) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора690 дка (+131)
Мъглиж427 дка (-6)
Мъглиж126 дка
Стара Загора82 дка (+82)
Стара Загора52 дка (+52)
Стара Загора3 дка (+3)
Комасационен фактор: 435 дка 
435 от 435 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора435 дка (+10)
Мъглиж435 дка (+10)
Комасационен фактор: 193 дка 
385 от 385 дка (-5) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора385 дка (-5)
Мъглиж268 дка (-6)
Мъглиж117 дка (+1)
Комасационен фактор: 325 дка 
325 от 325 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора325 дка (+1)
Мъглиж325 дка (+1)
Комасационен фактор: 324 дка 
324 от 324 дка (+41) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора324 дка (+41)
Мъглиж324 дка (+41)
Комасационен фактор: 296 дка 
296 от 296 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора296 дка
Мъглиж296 дка
Комасационен фактор: 289 дка 
289 от 289 дка (-8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора289 дка (-8)
Мъглиж289 дка (-8)
Комасационен фактор: 274 дка 
274 от 274 дка (-13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора274 дка (-13)
Мъглиж274 дка (-13)
Комасационен фактор: 122 дка 
244 от 244 дка (+10) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора244 дка (+10)
Мъглиж130 дка
Мъглиж114 дка (+10)
70
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1044 дка 
185 (-1) от 9393 дка (+38) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9208 дка (+39)
Добрич-селска2779 дка (+109)
Балчик2302 дка (-49)
Балчик2017 дка (+44)
Балчик1019 дка (+186)
Балчик461 дка (-283)
Добрич-селска330 дка (+26)
Балчик281 дка (+6)
Добрич-селска19 дка
Област: Стара Загора185 дка (-1)
Мъглиж185 дка (-1)
Комасационен фактор: 177 дка 
177 от 177 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора177 дка
Мъглиж177 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Мъглиж обл. Стара Загора Страна
23
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 3394 дка 
6787 от 6787 дка (-180) 
Стара Загора: 62 Страна: 1178
19
2019
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 6766 дка 
6766 от 6766 дка (-180) 
Стара Загора: 63 Страна: 1184
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 5853 дка 
5853 от 5853 дка (+7) 
Стара Загора: 84 Страна: 1427
57
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 2473 дка 
4945 от 4945 дка (-305) 
Стара Загора: 103 Страна: 1734
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 853 дка 
4033 (+208) от 4267 дка (+442) 
Стара Загора: 119 Страна: 2003
80
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 653 дка 
3264 от 3264 дка (+46) 
Стара Загора: 147 Страна: 2461
39
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1177 дка 
3140 (-8) от 5887 дка (-7) 
Стара Загора: 82 Страна: 1414
12
2019
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1017 дка 
2033 от 2033 дка (+241) 
Стара Загора: 193 Страна: 3378
83
2019
На печалба
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 935 дка 
1870 от 1870 дка (+374) 
Стара Загора: 207 Страна: 3560
24
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 282 дка 
1736 от 2534 дка (-304) 
Стара Загора: 173 Страна: 2936
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
1671 (-139) от 2598 дка (-60) 
Стара Загора: 169 Страна: 2897
33
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 724 дка 
1447 от 1447 дка (+21) 
Стара Загора: 241 Страна: 4125
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1191 дка 
1191 от 1191 дка (+243) 
Стара Загора: 272 Страна: 4577
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1568 дка 
1148 (-11) от 6270 дка (-15) 
Стара Загора: 74 Страна: 1298
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 450 дка 
900 от 900 дка (+198) 
Стара Загора: 305 Страна: 5322
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 837 дка 
837 от 837 дка (-136) 
Стара Загора: 319 Страна: 5556
8
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 786 дка 
786 от 786 дка (-60) 
Стара Загора: 331 Страна: 5749
9
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 729 дка 
767 (+8) от 2915 дка (+1) 
Стара Загора: 162 Страна: 2697
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 743 дка 
743 от 743 дка (+87) 
Стара Загора: 341 Страна: 5962
53
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 138 дка 
553 (-6) от 690 дка (+131) 
Стара Загора: 348 Страна: 6229
Комасационен фактор: 435 дка 
435 от 435 дка (+10) 
Стара Загора: 448 Страна: 8076
Комасационен фактор: 193 дка 
385 от 385 дка (-5) 
Стара Загора: 480 Страна: 8678
Комасационен фактор: 325 дка 
325 от 325 дка (+1) 
Стара Загора: 522 Страна: 9476
Комасационен фактор: 324 дка 
324 от 324 дка (+41) 
Стара Загора: 523 Страна: 9495
Комасационен фактор: 296 дка 
296 от 296 дка 
Стара Загора: 547 Страна: 9969
Комасационен фактор: 289 дка 
289 от 289 дка (-8) 
Стара Загора: 554 Страна: 10107
Комасационен фактор: 274 дка 
274 от 274 дка (-13) 
Стара Загора: 569 Страна: 10367
Комасационен фактор: 122 дка 
244 от 244 дка (+10) 
Стара Загора: 602 Страна: 10879
70
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1044 дка 
185 (-1) от 9393 дка (+38) 
Стара Загора: 673 Страна: 729
Комасационен фактор: 177 дка 
177 от 177 дка 
Стара Загора: 687 Страна: 12084

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Мъглиж, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Силмик ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Мъглиж (2022)

8
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42098113306167
2021.3251663306167
2021.2117427501599
20217002133193306167
2022.42225511995333
2022.33475518336167
2022.24511312006167
2022.1372969006167
20223390199006167
2023.32472612005333
2023.2297439465333
2023.15333153335333
20232908109465333

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Силмик ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Силмик ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Силмик ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Силмик ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Силмик ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Силмик ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
23
19
Силмик ЕООД57
80
39
12
83
24
33
42
8
9
53
70

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
23
19
Силмик ЕООД57
80
39
12
83
24
33
42
8
9
53
70

Няма намерени резултати

79 333 дка
55 933 дка
41 275
26 464 (64%)
5.26
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
34796
426 909
518 873
617 767
75764
84120
9847
10256

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.