Годеч обл. София

Обща информация
 

Годеч

 
 
20
 
15 706 
 
66
 
6.1 / 52%
 
Обяви за земеделска земя в Годеч
Средни оценки
 
 
70
 
44

Арендатори в община Годеч

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
75
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 717 дка 
1433 от 1433 дка (+660) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1433 дка (+660)
Годеч756 дка (+35)
Годеч677 дка (+625)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 453 дка 
906 от 906 дка (-406) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София906 дка (-406)
Годеч601 дка (-259)
Годеч305 дка (-147)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 248 дка 
740 (+299) от 1239 дка (+277) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1239 дка (+277)
Драгоман499 дка (-22)
Годеч290 дка (+141)
Годеч173 дка (+59)
Годеч143 дка (+76)
Годеч134 дка (+23)
64
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 677 дка 
677 от 677 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София677 дка (+8)
ГодечГодеч677 дка (+8)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 294 дка 
588 от 588 дка (+250) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София588 дка (+250)
Годеч372 дка (+34)
Годеч216 дка (+216)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 544 дка 
544 от 544 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София544 дка (-12)
Годеч544 дка (-12)
Комасационен фактор: 240 дка 
480 от 480 дка (-64) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София480 дка (-64)
Годеч332 дка (-64)
Годеч148 дка
Комасационен фактор: 453 дка 
453 от 453 дка (-19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София453 дка (-19)
Годеч453 дка (-19)
Комасационен фактор: 223 дка 
445 от 445 дка (+78) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София445 дка (+78)
Годеч253 дка (+82)
Годеч192 дка (-4)
Комасационен фактор: 434 дка 
434 от 434 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София434 дка (-7)
Годеч434 дка (-7)
Комасационен фактор: 115 дка 
344 от 344 дка (-184) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София344 дка (-184)
Годеч298 дка (-193)
Годеч26 дка (+26)
Годеч20 дка (-17)
Комасационен фактор: 164 дка 
327 от 327 дка (-10) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София327 дка (-10)
Годеч315 дка (-10)
Годеч12 дка
Комасационен фактор: 158 дка 
316 от 316 дка (+67) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София316 дка (+67)
Годеч254 дка (+48)
Годеч62 дка (+19)
Комасационен фактор: 314 дка 
314 от 314 дка (+78) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София314 дка (+78)
Годеч314 дка (+78)
Комасационен фактор: 307 дка 
307 от 307 дка (-29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София307 дка (-29)
Годеч307 дка (-29)
Комасационен фактор: 302 дка 
302 от 302 дка (-52) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София302 дка (-52)
Годеч302 дка (-52)
Комасационен фактор: 302 дка 
302 от 302 дка (+53) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София302 дка (+53)
Годеч302 дка (+53)
Комасационен фактор: 150 дка 
300 от 300 дка (-3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София300 дка (-3)
Годеч198 дка (-105)
Годеч102 дка (+102)
Комасационен фактор: 146 дка 
292 от 292 дка (-49) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София292 дка (-49)
Годеч166 дка (-48)
Годеч126 дка (-1)
Комасационен фактор: 258 дка 
258 от 258 дка (-51) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София258 дка (-51)
Годеч258 дка (-51)
Комасационен фактор: 227 дка 
227 от 227 дка (-54) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София227 дка (-54)
Годеч227 дка (-54)
Комасационен фактор: 211 дка 
211 от 211 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София211 дка (+19)
Годеч211 дка (+19)
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка (+39) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София203 дка (+39)
Годеч203 дка (+39)
Комасационен фактор: 174 дка 
174 от 174 дка (+74) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София174 дка (+74)
Годеч174 дка (+74)
Комасационен фактор: 174 дка 
174 от 174 дка (-35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София174 дка (-35)
Годеч174 дка (-35)
Комасационен фактор: 147 дка 
147 от 147 дка (-39) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София147 дка (-39)
Годеч147 дка (-39)
Комасационен фактор: 143 дка 
143 от 143 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София143 дка (+3)
Годеч143 дка (+3)
Комасационен фактор: 139 дка 
139 (+139) от 139 дка (+134) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София139 дка (+139)
Годеч139 дка (+139)
Комасационен фактор: 126 дка 
126 от 126 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София126 дка
Годеч126 дка
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка (+16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София123 дка (+16)
Годеч123 дка (+16)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Годеч обл. София Страна
75
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 717 дка 
1433 от 1433 дка (+660) 
София: 86 Страна: 4144
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 453 дка 
906 от 906 дка (-406) 
София: 152 Страна: 5309
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 248 дка 
740 (+299) от 1239 дка (+277) 
София: 105 Страна: 4481
64
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 677 дка 
677 от 677 дка (+8) 
София: 212 Страна: 6300
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 294 дка 
588 от 588 дка (+250) 
София: 251 Страна: 6790
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 544 дка 
544 от 544 дка (-12) 
София: 267 Страна: 7125
Комасационен фактор: 240 дка 
480 от 480 дка (-64) 
София: 295 Страна: 7623
Комасационен фактор: 453 дка 
453 от 453 дка (-19) 
София: 314 Страна: 7896
Комасационен фактор: 223 дка 
445 от 445 дка (+78) 
София: 322 Страна: 7976
Комасационен фактор: 434 дка 
434 от 434 дка (-7) 
София: 329 Страна: 8088
Комасационен фактор: 115 дка 
344 от 344 дка (-184) 
София: 412 Страна: 9199
Комасационен фактор: 164 дка 
327 от 327 дка (-10) 
София: 437 Страна: 9444
Комасационен фактор: 158 дка 
316 от 316 дка (+67) 
София: 444 Страна: 9614
Комасационен фактор: 314 дка 
314 от 314 дка (+78) 
София: 447 Страна: 9663
Комасационен фактор: 307 дка 
307 от 307 дка (-29) 
София: 456 Страна: 9772
Комасационен фактор: 302 дка 
302 от 302 дка (-52) 
София: 468 Страна: 9864
Комасационен фактор: 302 дка 
302 от 302 дка (+53) 
София: 469 Страна: 9865
Комасационен фактор: 150 дка 
300 от 300 дка (-3) 
София: 475 Страна: 9905
Комасационен фактор: 146 дка 
292 от 292 дка (-49) 
София: 487 Страна: 10041
Комасационен фактор: 258 дка 
258 от 258 дка (-51) 
София: 545 Страна: 10645
Комасационен фактор: 227 дка 
227 от 227 дка (-54) 
София: 585 Страна: 11182
Комасационен фактор: 211 дка 
211 от 211 дка (+19) 
София: 609 Страна: 11464
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка (+39) 
София: 623 Страна: 11600
Комасационен фактор: 174 дка 
174 от 174 дка (+74) 
София: 670 Страна: 12133
Комасационен фактор: 174 дка 
174 от 174 дка (-35) 
София: 671 Страна: 12134
Комасационен фактор: 147 дка 
147 от 147 дка (-39) 
София: 711 Страна: 12644
Комасационен фактор: 143 дка 
143 от 143 дка (+3) 
София: 717 Страна: 12740
Комасационен фактор: 139 дка 
139 (+139) от 139 дка (+134) 
София: 725 Страна: 12814
Комасационен фактор: 126 дка 
126 от 126 дка 
София: 744 Страна: 13045
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка (+16) 
София: 749 Страна: 13096

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Годеч, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Румакс 63 ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Годеч (2022)

20
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4117294862000
2021.399554862000
2021.2150029992000
20211158164862000
2022.4119439001383
2022.3147448902500
2022.2165275983873
2022.12436210003873
20221620165983873
2023.398734881250
2023.21302212201383
2023.1156978402630
20231379124882630

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Румакс 63 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Румакс 63 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Румакс 63 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Румакс 63 ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Румакс 63 ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Румакс 63 ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
75
Румакс 63 ЕООД64

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
75
Румакс 63 ЕООД64

Няма намерени резултати

39 205 дка
15 706 дка
43 562
12 631 (29%)
6.74
5
5.5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
20
33
40
518 329
66600
73088
83861
91549
105774

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.