Дулово обл. Силистра

Обща информация
 

Дулово

 
 
17
 
207 319 
 
120
 
3.25 / 89%
 
Обяви за земеделска земя в Дулово
Средни оценки
 
 
61
 
57

Арендатори в община Дулово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
67
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1912 дка 
24 851 от 24 851 дка (+607) 
13 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра24 851 дка (+607)
Дулово5995 дка (+86)
Дулово4877 дка (+1324)
Дулово4110 дка
Дулово2386 дка
Дулово1809 дка (-15)
Дулово1138 дка
Дулово951 дка (-18)
Дулово918 дка (+326)
Дулово894 дка (-79)
Дулово813 дка (+2)
Дулово421 дка (+39)
Дулово346 дка (+3)
Дулово193 дка (-1061)
86
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 1427 дка 
14 693 (+162) от 17 128 дка (+197) 
12 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра15 191 дка (+197)
Дулово3996 дка (+458)
Дулово3759 дка (+87)
Дулово1593 дка (+164)
Дулово1305 дка (-930)
Дулово1005 дка (+44)
Дулово998 дка (+293)
Дулово862 дка (+35)
Дулово592 дка
Дулово583 дка (+11)
Алфатар348 дка (+35)
Алфатар150 дка
Област: Шумен1937 дка
Каолиново1937 дка
68
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
10 769 от 10 769 дка (+4933) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра10 769 дка (+4933)
Дулово5567 дка (+3128)
Дулово1864 дка (-2)
Дулово1440 дка (+1215)
Дулово1306 дка
Дулово592 дка (+592)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 3105 дка 
9315 от 9315 дка (+3848) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра9315 дка (+3848)
ДуловоМежден4587 дка (-90)
ДуловоКолобър3508 дка (+3508)
ДуловоГрънчарово1220 дка (+430)
72
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1860 дка 
8708 (-124) от 29 759 дка (-255) 
16 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра29 759 дка (-255)
Главиница11 620 дка (+34)
Дулово3640 дка (-48)
Дулово2443 дка (-35)
Главиница1555 дка
Алфатар1513 дка (-47)
Дулово1384 дка (-15)
Дулово1241 дка (-26)
Главиница1185 дка (+5)
Главиница931 дка
Главиница865 дка
Главиница817 дка (+18)
Главиница747 дка (-97)
Тутракан701 дка (-29)
Главиница593 дка
Тутракан290 дка (+1)
Главиница234 дка (-16)
90
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 755 дка 
7547 от 7547 дка (+193) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра7547 дка (+193)
Дулово3405 дка (+3)
Дулово1176 дка (-65)
Дулово905 дка (+206)
Дулово544 дка (+60)
Дулово437 дка
Дулово430 дка (-30)
Дулово380 дка
Дулово215 дка
Дулово36 дка
Дулово19 дка (+19)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1730 дка 
6920 от 6920 дка (+152) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6920 дка (+152)
Дулово6137 дка (+16)
Дулово501 дка (+57)
Дулово207 дка (+4)
Дулово75 дка (+75)
74
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1444 дка 
6840 (-44) от 11 548 дка (-178) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра11 548 дка (-178)
Силистра3962 дка (-100)
Дулово3133 дка (-61)
Дулово2946 дка (+11)
Силистра485 дка (-34)
Дулово428 дка (+24)
Дулово333 дка (-18)
Алфатар170 дка
Алфатар91 дка
35
2019
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 2040 дка 
6120 от 6120 дка (-155) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6120 дка (-155)
Дулово3905 дка (+104)
Дулово2064 дка (-258)
Дулово151 дка (-1)
72
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2733 дка 
5465 от 5465 дка (+421) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра5465 дка (+421)
Дулово3184 дка (+19)
Дулово2281 дка (+402)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 5162 дка 
5162 от 5162 дка (+199) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра5162 дка (+199)
Дулово5162 дка (+199)
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1667 дка 
5001 от 5001 дка (+1329) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра5001 дка (+1329)
Дулово4335 дка (+1113)
Дулово564 дка (+114)
Дулово102 дка (+102)
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 871 дка 
4386 (+766) от 6094 дка (+811) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6094 дка (+811)
Силистра1708 дка (+45)
Дулово1165 дка (+467)
Дулово1067 дка (+261)
Дулово832 дка (-159)
Дулово639 дка (-40)
Дулово508 дка (+237)
Дулово175 дка
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 4146 дка 
4146 от 4146 дка (-110) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4146 дка (-110)
Дулово4146 дка (-110)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 438 дка 
3648 (-149) от 3939 дка (-114) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3939 дка (-114)
Дулово1681 дка (-15)
Дулово664 дка (-68)
Дулово551 дка (-44)
Дулово296 дка
Силистра250 дка (+34)
Дулово187 дка (-15)
Дулово136 дка (-7)
Дулово133 дка
Силистра41 дка (+1)
62
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 527 дка 
3449 (-14) от 9478 дка (+1535) 
18 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4304 дка (-85)
Дулово2232 дка (+46)
Дулово783 дка (-36)
Алфатар561 дка
Алфатар294 дка (-71)
Дулово283 дка (-9)
Дулово65 дка (-40)
Дулово61 дка
Дулово25 дка (+25)
Област: Търговище3166 дка (+218)
Омуртаг1435 дка (+67)
Омуртаг676 дка (-11)
Омуртаг380 дка (+88)
Омуртаг354 дка (+9)
Омуртаг216 дка (+39)
Омуртаг67 дка (-12)
Омуртаг38 дка (+38)
Област: Шумен2008 дка (+1402)
Велики Преслав1473 дка (+1473)
Каолиново373 дка
Върбица162 дка (-71)
68
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3335 дка 
3335 от 3335 дка (-48) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3335 дка (-48)
Дулово3335 дка (-48)
50
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 1101 дка 
3304 от 3304 дка (-710) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3304 дка (-710)
Дулово1626 дка (-248)
Дулово1251 дка (+3)
Дулово427 дка (-465)
52
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1078 дка 
3233 от 3233 дка (-91) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3233 дка (-91)
Дулово1396 дка (-245)
Дулово951 дка (+152)
Дулово886 дка (+2)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2815 дка 
2815 от 2815 дка (+113) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2815 дка (+113)
Дулово2815 дка (+113)
42
2019
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 374 дка 
2407 от 2618 дка (+283) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2618 дка (+283)
Дулово1100 дка (+91)
Дулово718 дка
Дулово397 дка
Алфатар129 дка
Дулово103 дка (+103)
Дулово89 дка (+89)
Алфатар82 дка
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 790 дка 
2371 от 2371 дка (+123) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2371 дка (+123)
Дулово1459 дка (+114)
Дулово464 дка (+9)
Дулово448 дка
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2350 дка 
2350 от 2350 дка (+31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2350 дка (+31)
Дулово2350 дка (+31)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2329 дка 
2329 от 2329 дка (+38) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2329 дка (+38)
Дулово2329 дка (+38)
15
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2256 дка 
2256 от 2256 дка (-680) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2256 дка (-680)
Дулово2256 дка (-680)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2144 дка 
2144 от 2144 дка (-76) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2144 дка (-76)
Дулово2144 дка (-76)
79
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 2134 дка 
2134 от 2134 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2134 дка (+23)
Дулово2134 дка (+23)
44
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1958 дка 
1958 от 1958 дка (+89) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1958 дка (+89)
Дулово1958 дка (+89)
58
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1948 дка 
1948 от 1948 дка (-114) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1948 дка (-114)
Дулово1948 дка (-114)
40
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1903 дка 
1903 от 1903 дка (-82) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1903 дка (-82)
Дулово1903 дка (-82)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Дулово обл. Силистра Страна
67
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1912 дка 
24 851 от 24 851 дка (+607) 
Силистра: 8 Страна: 95
86
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 1427 дка 
14 693 (+162) от 17 128 дка (+197) 
Силистра: 20 Страна: 212
68
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
10 769 от 10 769 дка (+4933) 
Силистра: 36 Страна: 567
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 3105 дка 
9315 от 9315 дка (+3848) 
Силистра: 42 Страна: 741
72
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1860 дка 
8708 (-124) от 29 759 дка (-255) 
Силистра: 2 Страна: 56
90
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 755 дка 
7547 от 7547 дка (+193) 
Силистра: 54 Страна: 1030
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1730 дка 
6920 от 6920 дка (+152) 
Силистра: 60 Страна: 1153
74
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1444 дка 
6840 (-44) от 11 548 дка (-178) 
Силистра: 32 Страна: 490
35
2019
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 2040 дка 
6120 от 6120 дка (-155) 
Силистра: 72 Страна: 1350
72
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2733 дка 
5465 от 5465 дка (+421) 
Силистра: 77 Страна: 1547
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 5162 дка 
5162 от 5162 дка (+199) 
Силистра: 79 Страна: 1656
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1667 дка 
5001 от 5001 дка (+1329) 
Силистра: 82 Страна: 1708
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 871 дка 
4386 (+766) от 6094 дка (+811) 
Силистра: 73 Страна: 1362
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 4146 дка 
4146 от 4146 дка (-110) 
Силистра: 93 Страна: 2050
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 438 дка 
3648 (-149) от 3939 дка (-114) 
Силистра: 98 Страна: 2126
62
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 527 дка 
3449 (-14) от 9478 дка (+1535) 
Силистра: 88 Страна: 717
68
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3335 дка 
3335 от 3335 дка (-48) 
Силистра: 114 Страна: 2426
50
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 1101 дка 
3304 от 3304 дка (-710) 
Силистра: 115 Страна: 2443
52
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1078 дка 
3233 от 3233 дка (-91) 
Силистра: 118 Страна: 2484
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2815 дка 
2815 от 2815 дка (+113) 
Силистра: 127 Страна: 2758
42
2019
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 374 дка 
2407 от 2618 дка (+283) 
Силистра: 130 Страна: 2886
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 790 дка 
2371 от 2371 дка (+123) 
Силистра: 138 Страна: 3066
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2350 дка 
2350 от 2350 дка (+31) 
Силистра: 139 Страна: 3082
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2329 дка 
2329 от 2329 дка (+38) 
Силистра: 140 Страна: 3110
15
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2256 дка 
2256 от 2256 дка (-680) 
Силистра: 143 Страна: 3174
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2144 дка 
2144 от 2144 дка (-76) 
Силистра: 144 Страна: 3277
79
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 2134 дка 
2134 от 2134 дка (+23) 
Силистра: 145 Страна: 3290
44
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1958 дка 
1958 от 1958 дка (+89) 
Силистра: 155 Страна: 3455
58
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1948 дка 
1948 от 1948 дка (-114) 
Силистра: 157 Страна: 3470
40
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1903 дка 
1903 от 1903 дка (-82) 
Силистра: 163 Страна: 3528

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Дулово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Про Агро БГ ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Дулово (2022)

17
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201487
2020.41874516002020
202014871874516002020
2021.42958417005333
2021.31950119501950
2021.2141055501800
2021.11899118991899
202115672066115505333
2022.43064711145333
2022.3251493555200
2022.23378320005333
2022.11978152725000
202219662467342725333
2023.33400233003500
2023.23716917605333
2023.129651018004000
202333282117605333

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Про Агро БГ ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Про Агро БГ ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Про Агро БГ ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Про Агро БГ ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Про Агро БГ ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Про Агро БГ ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
67
86
68
Про Агро БГ ЕООД
72
90
74
35
72
62
68
50
52
42
15
79
44
58
40

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
67
86
68
Про Агро БГ ЕООД
72
90
74
35
72
62
68
50
52
42
15
79
44
58
40

Няма намерени резултати

213 237 дка
207 319 дка
30 970
17 436 (56%)
3.44
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
25914
3154 012
424 663
523 300
65178
732
9137

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.