Главиница обл. Силистра

Обща информация
 

Главиница

 
 
21
 
246 736 
 
119
 
3.3 / 88%
 
Обяви за земеделска земя в Главиница
Средни оценки
 
 
64
 
57

Арендатори в община Главиница

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
71
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 5146 дка 
25 729 от 25 729 дка (+751) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра25 729 дка (+751)
Главиница19 693 дка (+237)
Главиница3135 дка (+214)
Главиница1574 дка (+300)
Главиница848 дка
Главиница479 дка
59
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 5674 дка 
21 158 (-36) от 22 697 дка (+181) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра22 697 дка (+181)
Главиница19 362 дка (-4)
Ситово1539 дка (+217)
Главиница1150 дка (-3)
Главиница646 дка (-29)
72
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1860 дка 
18 547 (-56) от 29 759 дка (-255) 
16 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра29 759 дка (-255)
Главиница11 620 дка (+34)
Дулово3640 дка (-48)
Дулово2443 дка (-35)
Главиница1555 дка
Алфатар1513 дка (-47)
Дулово1384 дка (-15)
Дулово1241 дка (-26)
Главиница1185 дка (+5)
Главиница931 дка
Главиница865 дка
Главиница817 дка (+18)
Главиница747 дка (-97)
Тутракан701 дка (-29)
Главиница593 дка
Тутракан290 дка (+1)
Главиница234 дка (-16)
61
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2353 дка 
11 764 от 11 764 дка (+125) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра11 764 дка (+125)
ГлавиницаСокол7065 дка (+39)
ГлавиницаДичево2852 дка (+89)
ГлавиницаСуходол866 дка (-1)
ГлавиницаБащино702 дка (-6)
ГлавиницаГлавиница279 дка (+4)
31
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1408 дка 
11 038 (-101) от 11 264 дка (-242) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра11 264 дка (-242)
Главиница6551 дка
Главиница1439 дка (+5)
Главиница1352 дка
Главиница954 дка
Главиница671 дка (-106)
Тутракан168 дка
Главиница71 дка
Тутракан58 дка (-141)
67
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
10 208 от 10 208 дка (+156) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра10 208 дка (+156)
Главиница7040 дка (+183)
Главиница1432 дка (+26)
Главиница1267 дка (-17)
Главиница301 дка (-15)
Главиница143 дка
Главиница25 дка (-21)
50
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 3724 дка 
8555 (-1238) от 11 171 дка (-1367) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра11 171 дка (-1367)
Главиница8297 дка (-1250)
Ситово2616 дка (-129)
Главиница258 дка (+12)
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1528 дка 
8314 от 9169 дка (+577) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра9169 дка (+577)
Главиница8256 дка (+556)
Тутракан567 дка
Тутракан214 дка
Тутракан74 дка
Главиница38 дка (+1)
Главиница20 дка (+20)
60
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 8069 дка 
8069 от 8069 дка (-312) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра8069 дка (-312)
Главиница8069 дка (-312)
81
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2380 дка 
7139 от 7139 дка (+4939) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра7139 дка (+4939)
Главиница4867 дка (+4867)
Главиница1497 дка (+72)
Главиница775 дка
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1431 дка 
7103 от 7154 дка (+367) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра7154 дка (+367)
Главиница4395 дка (+90)
Главиница1624 дка (+153)
Главиница745 дка (+123)
Главиница339 дка (+1)
Тутракан51 дка
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1726 дка 
6904 от 6904 дка (+519) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6904 дка (+519)
Главиница2495 дка (-23)
Главиница2079 дка (+477)
Главиница1945 дка (+65)
Главиница385 дка
84
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
6669 (+772) от 8808 дка (+1119) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра8808 дка (+1119)
Главиница2483 дка (+877)
Главиница2293 дка (-168)
Тутракан1412 дка (+145)
Главиница968 дка (+30)
Главиница925 дка (+33)
Тутракан536 дка (+11)
Тутракан191 дка (+191)
65
2019
ХОЛДИНГ 57 598 дка (+2058)  
60
2019
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1604 дка 
6529 (-2) от 27 276 дка (-1223) 
17 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич20 747 дка (-1221)
Добрич-селска5971 дка (-257)
Добрич-селска3434 дка (-658)
Добрич-селска2954 дка (-47)
Добрич-селска2737 дка (-215)
Добрич-селска2550 дка (-39)
Добрич-селска1655 дка (-21)
Добрич-селска866 дка (-24)
Добрич-селска461 дка (-30)
Генерал Тошево84 дка (+84)
Добрич25 дка
Крушари10 дка (-14)
Област: Силистра6529 дка (-2)
Главиница4785 дка (+38)
Главиница481 дка (-40)
Главиница469 дка
Главиница390 дка
Главиница371 дка
Главиница33 дка
83
2019
ХОЛДИНГ 9483 дка (+52)  
85
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 840 дка 
5567 (+65) от 7563 дка (+118) 
9 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6207 дка (+65)
Главиница2507 дка (+1)
Главиница1975 дка (+64)
Дулово640 дка
Главиница543 дка
Главиница542 дка
Област: Разград1290 дка (+53)
Исперих1132 дка (+53)
Исперих144 дка
Исперих14 дка
Област: София66 дка
Правец66 дка
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 555 дка 
4403 (-703) от 22 753 дка (+2794) 
41 землища, 6 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра22 753 дка (+2794)
Главиница3248 дка (-160)
Алфатар2205 дка (-47)
Кайнарджа2109 дка (+38)
Кайнарджа1324 дка (+527)
Тутракан1283 дка (-10)
Силистра1272 дка (+1272)
Алфатар782 дка (+64)
Силистра761 дка
Алфатар674 дка
Силистра656 дка (-61)
Силистра644 дка (+89)
Силистра634 дка (-1)
Тутракан557 дка (-177)
Кайнарджа551 дка (+15)
Кайнарджа514 дка (+489)
Ситово421 дка (+421)
Алфатар417 дка
Ситово372 дка (+13)
Ситово361 дка (+361)
Кайнарджа343 дка (-1)
Тутракан313 дка (+13)
Ситово297 дка (+297)
Главиница256 дка (-269)
Главиница253 дка
Силистра248 дка
Силистра233 дка (+2)
Главиница217 дка (-18)
Кайнарджа215 дка
Алфатар193 дка (+88)
Кайнарджа192 дка (-11)
Главиница178 дка
Главиница171 дка (-256)
Ситово167 дка (-94)
Силистра164 дка (+1)
Тутракан133 дка (+1)
Ситово90 дка (+90)
Главиница80 дка
Силистра75 дка
Кайнарджа68 дка (+68)
Тутракан50 дка (+50)
Алфатар32 дка
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1093 дка 
4296 (+38) от 6556 дка (+22) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6556 дка (+22)
Главиница1840 дка (+33)
Тутракан1521 дка (-31)
Главиница1295 дка (+31)
Главиница1059 дка
Тутракан739 дка (+15)
Главиница102 дка (-26)
67
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3828 дка 
3828 от 3828 дка (+133) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3828 дка (+133)
Главиница3828 дка (+133)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 720 дка 
3771 (+155) от 9357 дка (-480) 
13 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра9357 дка (-480)
Главиница1843 дка (+132)
Тутракан1636 дка (-343)
Главиница1202 дка (+14)
Ситово876 дка (-242)
Ситово862 дка
Ситово750 дка (-52)
Ситово622 дка (-20)
Тутракан499 дка
Главиница318 дка
Главиница302 дка (+9)
Ситово274 дка (+22)
Главиница106 дка
Тутракан67 дка
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 613 дка 
3679 от 3679 дка (+77) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3679 дка (+77)
Главиница1326 дка
Главиница1146 дка
Главиница754 дка
Главиница325 дка
Главиница77 дка (+77)
Главиница51 дка
26
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 1715 дка 
3317 (-26) от 3429 дка (+86) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3429 дка (+86)
Главиница3317 дка (-26)
Силистра112 дка (+112)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1639 дка 
3278 от 3278 дка (+72) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3278 дка (+72)
Главиница3160 дка (-46)
Главиница118 дка (+118)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2990 дка 
2990 от 2990 дка (-142) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2990 дка (-142)
Главиница2990 дка (-142)
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1250 дка 
2499 от 2499 дка (-33) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2499 дка (-33)
Главиница1933 дка (-62)
Главиница566 дка (+29)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2491 дка 
2491 от 2491 дка (-115) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2491 дка (-115)
Главиница2491 дка (-115)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 908 дка 
2452 от 2724 дка (+15) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2724 дка (+15)
Главиница2076 дка (+15)
Главиница376 дка
Ситово272 дка
62
2019
ХОЛДИНГ 35 425 дка (-9)  
61
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2058 дка 
1997 (+172) от 16 464 дка (+2000) 
8 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград14 467 дка (+1828)
Самуил7210 дка (+1749)
Исперих3080 дка (+24)
Самуил2001 дка
Исперих1030 дка (+86)
Исперих852 дка (-32)
Самуил215 дка
Исперих79 дка (+1)
Област: Силистра1997 дка (+172)
Главиница1997 дка (+172)
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 993 дка 
1986 от 1986 дка (+27) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1986 дка (+27)
Главиница1875 дка (+57)
Главиница111 дка (-30)
92
2019
ХОЛДИНГ 15 410 дка (-307)  
87
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1844 дка 
1983 (+14) от 7374 дка (-245) 
4 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра7374 дка (-245)
Ситово3239 дка (-11)
Главиница1983 дка (+14)
Силистра1451 дка (-241)
Ситово701 дка (-7)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1742 дка 
1742 от 1742 дка (+143) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1742 дка (+143)
Главиница1742 дка (+143)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Главиница обл. Силистра Страна Холдинг
71
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 5146 дка 
25 729 от 25 729 дка (+751) 
Силистра: 6 Страна: 84
59
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 5674 дка 
21 158 (-36) от 22 697 дка (+181) 
Силистра: 11 Страна: 118
72
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1860 дка 
18 547 (-56) от 29 759 дка (-255) 
Силистра: 2 Страна: 56
61
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2353 дка 
11 764 от 11 764 дка (+125) 
Силистра: 31 Страна: 468
31
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1408 дка 
11 038 (-101) от 11 264 дка (-242) 
Силистра: 34 Страна: 517
67
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
10 208 от 10 208 дка (+156) 
Силистра: 39 Страна: 617
50
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 3724 дка 
8555 (-1238) от 11 171 дка (-1367) 
Силистра: 35 Страна: 529
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1528 дка 
8314 от 9169 дка (+577) 
Силистра: 45 Страна: 757
60
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 8069 дка 
8069 от 8069 дка (-312) 
Силистра: 53 Страна: 928
81
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2380 дка 
7139 от 7139 дка (+4939) 
Силистра: 59 Страна: 1111
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1431 дка 
7103 от 7154 дка (+367) 
Силистра: 58 Страна: 1108
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1726 дка 
6904 от 6904 дка (+519) 
Силистра: 61 Страна: 1154
84
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
6669 (+772) от 8808 дка (+1119) 
Силистра: 47 Страна: 803
65
2019
ХОЛДИНГ 57 598 дка (+2058)  
Страна: 17
60
2019
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1604 дка 
6529 (-2) от 27 276 дка (-1223) 
Силистра: 65 Страна: 72
83
2019
ХОЛДИНГ 9483 дка (+52)  
Страна: 104
85
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 840 дка 
5567 (+65) от 7563 дка (+118) 
Силистра: 71 Страна: 1023
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 555 дка 
4403 (-703) от 22 753 дка (+2794) 
Силистра: 10 Страна: 117
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1093 дка 
4296 (+38) от 6556 дка (+22) 
Силистра: 63 Страна: 1231
67
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3828 дка 
3828 от 3828 дка (+133) 
Силистра: 101 Страна: 2174
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 720 дка 
3771 (+155) от 9357 дка (-480) 
Силистра: 41 Страна: 735
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 613 дка 
3679 от 3679 дка (+77) 
Силистра: 104 Страна: 2252
26
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 1715 дка 
3317 (-26) от 3429 дка (+86) 
Силистра: 110 Страна: 2370
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1639 дка 
3278 от 3278 дка (+72) 
Силистра: 116 Страна: 2453
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2990 дка 
2990 от 2990 дка (-142) 
Силистра: 122 Страна: 2643
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1250 дка 
2499 от 2499 дка (-33) 
Силистра: 132 Страна: 2967
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2491 дка 
2491 от 2491 дка (-115) 
Силистра: 134 Страна: 2973
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 908 дка 
2452 от 2724 дка (+15) 
Силистра: 128 Страна: 2822
62
2019
ХОЛДИНГ 35 425 дка (-9)  
Страна: 36
61
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2058 дка 
1997 (+172) от 16 464 дка (+2000) 
Силистра: 151 Страна: 235
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 993 дка 
1986 от 1986 дка (+27) 
Силистра: 152 Страна: 3419
92
2019
ХОЛДИНГ 15 410 дка (-307)  
Страна: 76
87
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1844 дка 
1983 (+14) от 7374 дка (-245) 
Силистра: 56 Страна: 1068
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1742 дка 
1742 от 1742 дка (+143) 
Силистра: 175 Страна: 3720

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Главиница, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗК Земя - с. Сокол

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Главиница (2022)

21
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201513
2020.41833617002000
202015131833617002000
2021.42122811602449
2021.31786311602200
2021.21819811602000
2021.11800416002000
2021156119172311602449
2022.43549632003999
2022.328635016404000
2022.2275086253500
2022.12269122692269
202221102903656254000
2023.338601230494500
2023.23851932994500
2023.13666633004000
202338142730494500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Земя - с. Сокол

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Земя - с. Сокол

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Земя - с. Сокол

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Земя - с. Сокол

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Земя - с. Сокол
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Земя - с. Сокол
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
71
59
72
ЗК Земя - с. Сокол61
31
67
50
60
81
84
60
85
66
67
26
61
87

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
71
59
72
ЗК Земя - с. Сокол61
31
67
50
60
81
84
60
85
66
67
26
61
87

Няма намерени резултати

240 766 дка
246 736 дка
23 957
17 110 (71%)
3.61
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
11257
21105
3141 402
461 032
520 096
614 458
71417

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.