Алфатар обл. Силистра

Обща информация
 

Алфатар

 
 
7
 
146 949 
 
78
 
4.7 / 70%
 
Обяви за земеделска земя в Алфатар
Средни оценки
 
 
55
 
57

Арендатори в община Алфатар

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
58
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1579 дка 
12 349 (+130) от 12 631 дка (+261) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра12 631 дка (+261)
Алфатар6677 дка
Алфатар3782 дка
Алфатар1097 дка
Алфатар652 дка (+34)
Главиница151 дка
Силистра131 дка (+131)
Алфатар96 дка (+96)
Алфатар45 дка
62
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 2636 дка 
10 542 от 10 542 дка (-213) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра10 542 дка (-213)
Алфатар10 089 дка (-214)
Алфатар261 дка
Алфатар98 дка
Алфатар94 дка (+1)
37
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 4518 дка 
9035 от 9035 дка (+125) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра9035 дка (+125)
Алфатар8534 дка (+125)
Алфатар501 дка
58
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 3598 дка 
8725 (+50) от 46 770 дка (+1172) 
13 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич37 503 дка (+1065)
ТервелБезмер18 218 дка (+332)
ТервелМали извор6523 дка (-301)
ТервелГуслар5158 дка (+228)
ТервелЧестименско3843 дка (+764)
ТервелТервел3370 дка (+199)
ТервелБонево150 дка (-101)
ТервелПопгруево107 дка (-54)
ТервелПрофесор Златарски100 дка (+45)
ТервелПолковник Савово34 дка (-47)
Област: Силистра9267 дка (+107)
АлфатарБистра5528 дка (+50)
АлфатарАлеково1931 дка
АлфатарКутловица1266 дка
КайнарджаПосев542 дка (+57)
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 2181 дка 
6544 от 6544 дка (+148) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6544 дка (+148)
Алфатар3656 дка
Алфатар1825 дка (+171)
Алфатар1063 дка (-23)
74
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1804 дка 
6523 (+1450) от 18 039 дка (+6818) 
10 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6523 дка (+1450)
Алфатар6523 дка (+1450)
Област: Добрич6271 дка (+123)
Добрич-селска2178 дка (-29)
Добрич-селска2056 дка (+321)
Добрич-селска834 дка (+338)
Крушари466 дка (-200)
Крушари319 дка (-389)
Крушари282 дка (+93)
Крушари74 дка
Крушари62 дка (-11)
Област: Стара Загора5245 дка (+5245)
Братя Даскалови5245 дка (+5245)
60
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 3134 дка 
6404 от 15 670 дка (-177) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9266 дка (-177)
Тервел4166 дка (-439)
Тервел4125 дка (+342)
Тервел975 дка (-80)
Област: Силистра6404 дка
Алфатар6335 дка
Алфатар69 дка
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3166 дка 
6332 от 6332 дка (+29) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6332 дка (+29)
Алфатар5890 дка (+29)
Алфатар442 дка
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1648 дка 
4944 от 4944 дка (+241) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4944 дка (+241)
Алфатар4255 дка (+236)
Алфатар617 дка
Алфатар72 дка (+5)
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 555 дка 
4303 (+105) от 22 753 дка (+2794) 
41 землища, 6 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра22 753 дка (+2794)
Главиница3248 дка (-160)
Алфатар2205 дка (-47)
Кайнарджа2109 дка (+38)
Кайнарджа1324 дка (+527)
Тутракан1283 дка (-10)
Силистра1272 дка (+1272)
Алфатар782 дка (+64)
Силистра761 дка
Алфатар674 дка
Силистра656 дка (-61)
Силистра644 дка (+89)
Силистра634 дка (-1)
Тутракан557 дка (-177)
Кайнарджа551 дка (+15)
Кайнарджа514 дка (+489)
Ситово421 дка (+421)
Алфатар417 дка
Ситово372 дка (+13)
Ситово361 дка (+361)
Кайнарджа343 дка (-1)
Тутракан313 дка (+13)
Ситово297 дка (+297)
Главиница256 дка (-269)
Главиница253 дка
Силистра248 дка
Силистра233 дка (+2)
Главиница217 дка (-18)
Кайнарджа215 дка
Алфатар193 дка (+88)
Кайнарджа192 дка (-11)
Главиница178 дка
Главиница171 дка (-256)
Ситово167 дка (-94)
Силистра164 дка (+1)
Тутракан133 дка (+1)
Ситово90 дка (+90)
Главиница80 дка
Силистра75 дка
Кайнарджа68 дка (+68)
Тутракан50 дка (+50)
Алфатар32 дка
13
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 4275 дка 
4275 от 4275 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4275 дка
Алфатар4275 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2079 дка 
4158 от 4158 дка (-171) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4158 дка (-171)
Алфатар4109 дка (-220)
Алфатар49 дка (+49)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 4114 дка 
4114 от 4114 дка (-182) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4114 дка (-182)
Алфатар4114 дка (-182)
51
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2091 дка 
4068 от 4181 дка (+41) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4181 дка (+41)
Алфатар4068 дка (+41)
Силистра113 дка
24
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 2026 дка 
4051 от 4051 дка (+17) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4051 дка (+17)
Алфатар3832 дка (+17)
Алфатар219 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3772 дка 
3772 от 3772 дка (-218) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3772 дка (-218)
Алфатар3772 дка (-218)
43
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3719 дка 
3719 от 3719 дка (-230) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3719 дка (-230)
Алфатар3719 дка (-230)
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 3389 дка 
3389 от 3389 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3389 дка
Алфатар3389 дка
62
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 870 дка 
2610 от 2610 дка (+99) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2610 дка (+99)
Алфатар1777 дка
Алфатар436 дка (-23)
Алфатар397 дка (+122)
59
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 702 дка 
2107 от 2107 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2107 дка
Алфатар1479 дка
Алфатар326 дка
Алфатар302 дка
61
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 8981 дка 
1963 (-202) от 26 942 дка (+337) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра26 942 дка (+337)
Силистра23 522 дка (+57)
Алфатар1963 дка (-202)
Силистра1457 дка (+482)
58
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 508 дка 
1525 от 1525 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1525 дка
Алфатар901 дка
Алфатар313 дка
Алфатар311 дка
72
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1860 дка 
1513 (-47) от 29 759 дка (-255) 
16 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра29 759 дка (-255)
Главиница11 620 дка (+34)
Дулово3640 дка (-48)
Дулово2443 дка (-35)
Главиница1555 дка
Алфатар1513 дка (-47)
Дулово1384 дка (-15)
Дулово1241 дка (-26)
Главиница1185 дка (+5)
Главиница931 дка
Главиница865 дка
Главиница817 дка (+18)
Главиница747 дка (-97)
Тутракан701 дка (-29)
Главиница593 дка
Тутракан290 дка (+1)
Главиница234 дка (-16)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1117 дка 
1117 от 1117 дка (-619) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1117 дка (-619)
Алфатар1117 дка (-619)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1112 дка 
1112 от 1112 дка (-8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1112 дка (-8)
Алфатар1112 дка (-8)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 702 дка 
1094 от 2106 дка (+50) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2106 дка (+50)
Дулово1012 дка
Алфатар645 дка (+50)
Алфатар449 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1052 дка 
1052 (+1052) от 1052 дка (+21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1052 дка (+1052)
Алфатар1052 дка (+1052)
15
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1045 дка 
1045 от 1045 дка (-151) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1045 дка (-151)
Алфатар1045 дка (-151)
58
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 830 дка 
980 от 3319 дка (+288) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич2339 дка (+288)
Тервел1280 дка (-38)
Тервел1059 дка (+326)
Област: Силистра980 дка
Алфатар645 дка
Алфатар335 дка
22
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 308 дка 
925 от 925 дка (-25) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра925 дка (-25)
Алфатар550 дка (-25)
Алфатар230 дка
Алфатар145 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Алфатар обл. Силистра Страна
58
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1579 дка 
12 349 (+130) от 12 631 дка (+261) 
Силистра: 29 Страна: 404
62
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 2636 дка 
10 542 от 10 542 дка (-213) 
Силистра: 37 Страна: 583
37
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 4518 дка 
9035 от 9035 дка (+125) 
Силистра: 46 Страна: 778
58
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 3598 дка 
8725 (+50) от 46 770 дка (+1172) 
Силистра: 43 Страна: 23
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 2181 дка 
6544 от 6544 дка (+148) 
Силистра: 64 Страна: 1235
74
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1804 дка 
6523 (+1450) от 18 039 дка (+6818) 
Силистра: 66 Страна: 183
60
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 3134 дка 
6404 от 15 670 дка (-177) 
Силистра: 68 Страна: 262
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3166 дка 
6332 от 6332 дка (+29) 
Силистра: 69 Страна: 1279
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1648 дка 
4944 от 4944 дка (+241) 
Силистра: 83 Страна: 1735
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 555 дка 
4303 (+105) от 22 753 дка (+2794) 
Силистра: 10 Страна: 117
13
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 4275 дка 
4275 от 4275 дка 
Силистра: 89 Страна: 1998
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2079 дка 
4158 от 4158 дка (-171) 
Силистра: 92 Страна: 2044
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 4114 дка 
4114 от 4114 дка (-182) 
Силистра: 94 Страна: 2061
51
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2091 дка 
4068 от 4181 дка (+41) 
Силистра: 91 Страна: 2036
24
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 2026 дка 
4051 от 4051 дка (+17) 
Силистра: 95 Страна: 2091
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3772 дка 
3772 от 3772 дка (-218) 
Силистра: 102 Страна: 2209
43
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3719 дка 
3719 от 3719 дка (-230) 
Силистра: 103 Страна: 2234
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 3389 дка 
3389 от 3389 дка 
Силистра: 111 Страна: 2391
62
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 870 дка 
2610 от 2610 дка (+99) 
Силистра: 131 Страна: 2889
59
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 702 дка 
2107 от 2107 дка 
Силистра: 146 Страна: 3318
61
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 8981 дка 
1963 (-202) от 26 942 дка (+337) 
Силистра: 4 Страна: 77
58
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 508 дка 
1525 от 1525 дка 
Силистра: 186 Страна: 4016
72
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1860 дка 
1513 (-47) от 29 759 дка (-255) 
Силистра: 2 Страна: 56
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1117 дка 
1117 от 1117 дка (-619) 
Силистра: 207 Страна: 4748
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1112 дка 
1112 от 1112 дка (-8) 
Силистра: 208 Страна: 4759
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 702 дка 
1094 от 2106 дка (+50) 
Силистра: 147 Страна: 3320
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1052 дка 
1052 (+1052) от 1052 дка (+21) 
Силистра: 215 Страна: 4893
15
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1045 дка 
1045 от 1045 дка (-151) 
Силистра: 217 Страна: 4909
58
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 830 дка 
980 от 3319 дка (+288) 
Силистра: 221 Страна: 2435
22
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 308 дка 
925 от 925 дка (-25) 
Силистра: 230 Страна: 5247

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Алфатар, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗК Безмер

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Алфатар (2022)

7
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020.41816515502200
20201816515502200
2021.42227320832300
2021.32141220832199
2021.21894917002050
2021.11637413001950
2021173219201813002300
2022.42932118003600
2022.32374408005000
2022.23144916005500
2022.12150218002499
20222578628005500
2023.3306248503900
2023.23419138505000
2023.1199058003600
20233029228005000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Безмер

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Безмер

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Безмер

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Безмер

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Безмер
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Безмер
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
58
62
37
ЗК Безмер58
74
60
66
13
51
24
43
62
59
61
58
72
15
58
22

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
58
62
37
ЗК Безмер58
74
60
66
13
51
24
43
62
59
61
58
72
15
58
22

Няма намерени резултати

108 548 дка
146 949 дка
18 913
13 445 (71%)
4.37
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
123
2235
334 390
424 565
543 552
65197
8510
975

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.