Самуил обл. Разград

Обща информация
 

Самуил

 
 
14
 
152 060 
 
64
 
3.6 / 84%
 
Обяви за земеделска земя в Самуил
Средни оценки
 
 
54
 
51

Арендатори в община Самуил

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
34
2019
ХОЛДИНГ 109 975 дка (+18 948)  
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
20 598 (+2615) от 76 585 дка (+19 905) 
52 землища, 7 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград66 167 дка (+12 219)
Самуил16 059 дка (+199)
Исперих7610 дка (-50)
Исперих6667 дка (+155)
Исперих6137 дка (-76)
Исперих2387 дка (+199)
Цар Калоян2341 дка (+2341)
Цар Калоян2295 дка (+2295)
Исперих2272 дка (+33)
Самуил2226 дка (+236)
Исперих1862 дка (-242)
Исперих1813 дка (-3)
Исперих1809 дка (+22)
Исперих1423 дка (-71)
Исперих1209 дка
Исперих1159 дка (-76)
Самуил1064 дка (+1064)
Разград972 дка (+972)
Исперих719 дка (+1)
Завет701 дка (+1)
Разград694 дка (+694)
Разград588 дка (+588)
Разград551 дка (+551)
Самуил437 дка (+304)
Разград415 дка (+415)
Самуил410 дка (+410)
Разград284 дка (+284)
Разград278 дка (+278)
Самуил267 дка (+267)
Разград261 дка (+261)
Разград237 дка (+237)
Разград210 дка (+210)
Разград185 дка (+185)
Разград178 дка (+178)
Разград132 дка (+132)
Разград131 дка (+131)
Самуил55 дка (+55)
Самуил54 дка (+54)
Исперих27 дка (-51)
Самуил26 дка (+26)
Исперих12 дка
Исперих10 дка (+10)
Област: Русе7188 дка (+7188)
Русе5672 дка (+5672)
Русе1006 дка (+1006)
Русе406 дка (+406)
Русе104 дка (+104)
Област: Търговище3230 дка (+498)
Попово835 дка
Попово818 дка (+497)
Попово658 дка (+1)
Попово411 дка
Попово288 дка
Попово133 дка
Попово87 дка
49
2019
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1239 дка 
12 174 от 12 387 дка (-45) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград12 387 дка (-45)
Самуил6791 дка (+207)
Самуил2544 дка (-186)
Самуил1262 дка (-28)
Самуил933 дка (-73)
Самуил378 дка (-14)
Исперих189 дка
Самуил156 дка (-31)
Самуил80 дка (+80)
Самуил30 дка
Исперих24 дка
62
2019
ХОЛДИНГ 35 425 дка (-9)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1259 дка 
9967 (-2094) от 16 363 дка (-2098) 
13 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград15 296 дка (-2144)
Самуил4337 дка (-1907)
Самуил3785 дка (+63)
Исперих1520 дка (-43)
Самуил1248 дка (-237)
Исперих1001 дка (-69)
Исперих881 дка (+3)
Исперих634 дка
Самуил597 дка (-13)
Исперих402 дка (+32)
Исперих401 дка (-12)
Исперих382 дка (+1)
Исперих108 дка (+38)
Област: Силистра1067 дка (+46)
Главиница1067 дка (+46)
62
2019
ХОЛДИНГ 35 425 дка (-9)  
61
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2058 дка 
9426 (+1749) от 16 464 дка (+2000) 
8 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград14 467 дка (+1828)
Самуил7210 дка (+1749)
Исперих3080 дка (+24)
Самуил2001 дка
Исперих1030 дка (+86)
Исперих852 дка (-32)
Самуил215 дка
Исперих79 дка (+1)
Област: Силистра1997 дка (+172)
Главиница1997 дка (+172)
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1432 дка 
9220 (-2705) от 10 027 дка (-2196) 
7 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград9526 дка (-2697)
СамуилЖелязковец5584 дка (-1215)
СамуилХума1379 дка (-445)
СамуилБогомилци1100 дка (-297)
СамуилСамуил641 дка (-525)
СамуилКривица516 дка (-223)
ЛозницаКаменар306 дка (+8)
Област: Добрич501 дка (+501)
ШаблаЗахари Стояново501 дка (+501)
48
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 451 дка 
7723 (+2616) от 18 505 дка (+2567) 
41 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград18 505 дка (+2567)
Самуил2260 дка (+381)
Самуил2017 дка (+1924)
Исперих1063 дка (-282)
Самуил856 дка (+295)
Разград833 дка
Исперих803 дка (+69)
Исперих790 дка
Исперих787 дка (+73)
Исперих735 дка (+43)
Исперих606 дка
Исперих564 дка (-192)
Исперих487 дка (+48)
Исперих476 дка (+7)
Исперих465 дка (+47)
Разград453 дка (+1)
Самуил416 дка (-1)
Самуил410 дка (+79)
Исперих395 дка (+12)
Самуил369 дка (-4)
Завет351 дка (+9)
Исперих341 дка (+56)
Исперих334 дка (+28)
Самуил332 дка (+153)
Самуил321 дка (-210)
Исперих243 дка (-93)
Самуил240 дка (-18)
Самуил211 дка
Самуил204 дка (+1)
Исперих186 дка (-32)
Исперих186 дка (+107)
Разград165 дка
Исперих129 дка
Завет117 дка
Завет79 дка
Самуил71 дка
Исперих61 дка
Завет45 дка
Исперих39 дка (+1)
Завет37 дка (+37)
Самуил16 дка (+16)
Исперих12 дка (+12)
21
2019
ХОЛДИНГ 21 157 дка (+4846)  
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 432 дка 
6195 (+981) от 9931 дка (+897) 
23 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград9931 дка (+897)
Самуил1450 дка (+67)
Самуил1274 дка (+707)
Исперих1059 дка
Самуил959 дка (-31)
Исперих860 дка
Самуил677 дка (+102)
Исперих657 дка
Самуил553 дка (+177)
Самуил400 дка (+48)
Исперих349 дка
Самуил305 дка (-209)
Самуил300 дка (+83)
Самуил277 дка (+37)
Исперих140 дка
Исперих123 дка
Исперих107 дка
Исперих105 дка
Исперих90 дка
Исперих61 дка
Исперих55 дка (-84)
Исперих51 дка
Исперих45 дка
Исперих34 дка
58
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1222 дка 
6110 от 6110 дка (+26) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград6110 дка (+26)
Самуил4783 дка (+60)
Самуил497 дка (-35)
Самуил342 дка
Самуил299 дка
Самуил189 дка (+1)
40
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1197 дка 
5755 (-68) от 14 364 дка (+115) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград14 364 дка (+115)
Лозница5955 дка (+79)
Самуил3236 дка (+225)
Лозница2526 дка (+104)
Самуил1074 дка (-5)
Самуил628 дка
Самуил232 дка (+1)
Самуил187 дка (-88)
Самуил177 дка (-55)
Самуил133 дка (+133)
Лозница128 дка
Самуил67 дка (-279)
Самуил21 дка
67
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1273 дка 
5091 от 5091 дка (-96) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград5091 дка (-96)
Самуил3366 дка (+26)
Самуил1485 дка (-188)
Самуил175 дка (+1)
Самуил65 дка (+65)
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 372 дка 
4837 (-50) от 17 487 дка (+650) 
47 землища, 7 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград12 952 дка (-839)
Самуил1272 дка (-181)
Исперих1068 дка (+130)
Исперих905 дка (+98)
Исперих730 дка
Исперих584 дка (+367)
Самуил573 дка (-249)
Самуил540 дка (+7)
Исперих512 дка (-13)
Кубрат456 дка
Исперих444 дка
Самуил433 дка (-47)
Самуил414 дка (+393)
Исперих406 дка (+175)
Исперих385 дка (-160)
Самуил378 дка
Исперих372 дка (-191)
Самуил361 дка
Самуил354 дка
Исперих354 дка (+14)
Самуил308 дка (-11)
Исперих295 дка (-118)
Исперих272 дка (-508)
Разград223 дка (+13)
Исперих186 дка (-39)
Исперих185 дка (-29)
Исперих176 дка (-42)
Исперих170 дка (-122)
Завет128 дка (-25)
Завет98 дка (+1)
Самуил83 дка (+16)
Самуил67 дка (-2)
Разград50 дка
Разград32 дка
Самуил30 дка
Самуил24 дка (+24)
Исперих22 дка (-12)
Исперих22 дка
Исперих16 дка
Исперих15 дка
Завет9 дка (-328)
Област: Шумен4535 дка (+1489)
Хитрино1666 дка (+8)
Шумен1129 дка (+1129)
Хитрино1037 дка (+8)
Шумен327 дка (+327)
Хитрино197 дка (+197)
Шумен132 дка (+132)
Хитрино47 дка (-312)
66
2019
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1010 дка 
4771 (-156) от 14 135 дка (+104) 
14 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград12 083 дка (+122)
Самуил4634 дка (-156)
Разград3038 дка (+22)
Разград1846 дка (-24)
Исперих962 дка (-10)
Разград410 дка
Разград317 дка
Лозница240 дка
Разград210 дка (+1)
Разград156 дка (+156)
Самуил137 дка
Лозница85 дка (+85)
Разград48 дка (+48)
Област: Търговище2052 дка (-18)
Попово1982 дка (-88)
Попово70 дка (+70)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 505 дка 
4358 (-23) от 4548 дка (-22) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград4548 дка (-22)
Самуил1418 дка (+9)
Самуил1321 дка (-32)
Самуил659 дка (+2)
Самуил387 дка (+14)
Самуил252 дка
Исперих190 дка (+1)
Самуил167 дка (-16)
Самуил127 дка
Самуил27 дка
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 2870 дка 
4222 (+3669) от 5740 дка (+3590) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград4222 дка (+3669)
Самуил4222 дка (+3669)
Област: Шумен1518 дка (-79)
Венец1518 дка (-79)
58
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2306 дка 
3836 (-296) от 11 529 дка (-351) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград11 529 дка (-351)
Самуил3836 дка (-296)
Разград3210 дка (+1)
Разград3074 дка (-196)
Разград849 дка (+134)
Разград560 дка (+6)
70
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1847 дка 
3693 от 3693 дка (+765) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3693 дка (+765)
Самуил2813 дка (+610)
Самуил880 дка (+155)
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 485 дка 
3171 (+730) от 3880 дка (+709) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3880 дка (+709)
Самуил1175 дка (+417)
Самуил778 дка (+182)
Разград709 дка (-21)
Самуил326 дка
Самуил274 дка (+274)
Самуил215 дка
Самуил211 дка (-101)
Самуил192 дка (-42)
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 820 дка 
2959 от 3280 дка (+97) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3280 дка (+97)
Самуил2717 дка (+97)
Исперих321 дка
Самуил146 дка
Самуил96 дка
Комасационен фактор: 593 дка 
2641 (+2641) от 2965 дка (+2614) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2965 дка (+2614)
Самуил1137 дка (+1137)
Самуил941 дка (+941)
Самуил524 дка (+524)
Разград324 дка (-27)
Самуил39 дка (+39)
56
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2424 дка 
2598 (-18) от 16 971 дка (+1378) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград13 224 дка (+1670)
Разград8911 дка (-27)
Самуил1874 дка
Исперих904 дка (+904)
Исперих811 дка (+811)
Самуил724 дка (-18)
Област: Търговище3747 дка (-292)
Попово2778 дка (-122)
Попово969 дка (-170)
48
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3332 дка 
2515 от 13 326 дка (-198) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград13 326 дка (-198)
Разград10 604 дка (-235)
Самуил2515 дка
Разград131 дка
Разград76 дка (+37)
21
2019
ХОЛДИНГ 21 157 дка (+4846)  
26
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 535 дка 
2381 от 11 226 дка (+3949) 
21 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград10 417 дка (+3140)
Исперих3783 дка (+2022)
Исперих1356 дка (+225)
Исперих1210 дка (+550)
Исперих731 дка (+252)
Самуил637 дка
Самуил608 дка
Самуил390 дка
Исперих288 дка
Исперих285 дка (+156)
Самуил276 дка
Самуил236 дка
Самуил156 дка
Исперих128 дка
Исперих93 дка (+35)
Самуил78 дка
Исперих77 дка
Исперих51 дка
Исперих22 дка
Исперих12 дка (-100)
Област: Шумен809 дка (+809)
Венец451 дка (+451)
Венец358 дка (+358)
65
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 562 дка 
2246 от 2246 дка (+84) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2246 дка (+84)
Самуил1871 дка (+108)
Самуил168 дка (-24)
Самуил106 дка
Самуил101 дка
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2106 дка 
2106 от 2106 дка (-4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2106 дка (-4)
Самуил2106 дка (-4)
42
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 418 дка 
2105 (+441) от 8774 дка (+3427) 
21 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград8774 дка (+3427)
Исперих2532 дка (+1250)
Самуил1222 дка (+184)
Исперих1044 дка (+174)
Исперих702 дка (+490)
Исперих650 дка (+335)
Самуил465 дка (-58)
Исперих354 дка (+233)
Исперих348 дка (+239)
Исперих265 дка
Исперих230 дка (+230)
Самуил208 дка (+188)
Исперих130 дка (+27)
Самуил113 дка (+30)
Исперих98 дка
Исперих98 дка
Самуил97 дка (+97)
Исперих85 дка
Исперих62 дка
Исперих26 дка (+26)
Исперих25 дка (-38)
Исперих20 дка (+20)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2043 дка 
2043 от 2043 дка (+137) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2043 дка (+137)
Самуил2043 дка (+137)
42
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 499 дка 
1329 (+41) от 2494 дка (+149) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2213 дка (+80)
Самуил1329 дка (+41)
Лозница410 дка (-58)
Лозница378 дка (+1)
Лозница96 дка (+96)
Област: Шумен281 дка (+69)
Хитрино281 дка (+69)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1296 дка 
1296 от 1296 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1296 дка (+20)
Самуил1296 дка (+20)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 373 дка 
1152 (-114) от 2611 дка (+154) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2611 дка (+154)
Самуил505 дка (-141)
Разград486 дка (+1)
Разград404 дка (+180)
Самуил394 дка (-6)
Лозница332 дка (+1)
Самуил253 дка (+33)
Разград237 дка (+86)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 698 дка 
698 от 698 дка (+4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград698 дка (+4)
Самуил698 дка (+4)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Самуил обл. Разград Страна Холдинг
34
2019
ХОЛДИНГ 109 975 дка (+18 948)  
Страна: 7
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
20 598 (+2615) от 76 585 дка (+19 905) 
Разград: 1 Страна: 9
49
2019
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1239 дка 
12 174 от 12 387 дка (-45) 
Разград: 28 Страна: 418
62
2019
ХОЛДИНГ 35 425 дка (-9)  
Страна: 36
63
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1259 дка 
9967 (-2094) от 16 363 дка (-2098) 
Разград: 16 Страна: 239
62
2019
ХОЛДИНГ 35 425 дка (-9)  
Страна: 36
61
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2058 дка 
9426 (+1749) от 16 464 дка (+2000) 
Разград: 20 Страна: 235
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1432 дка 
9220 (-2705) от 10 027 дка (-2196) 
Разград: 44 Страна: 646
48
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 451 дка 
7723 (+2616) от 18 505 дка (+2567) 
Разград: 13 Страна: 173
21
2019
ХОЛДИНГ 21 157 дка (+4846)  
Страна: 61
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 432 дка 
6195 (+981) от 9931 дка (+897) 
Разград: 43 Страна: 665
58
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1222 дка 
6110 от 6110 дка (+26) 
Разград: 74 Страна: 1354
40
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1197 дка 
5755 (-68) от 14 364 дка (+115) 
Разград: 21 Страна: 314
67
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1273 дка 
5091 от 5091 дка (-96) 
Разград: 84 Страна: 1676
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 372 дка 
4837 (-50) от 17 487 дка (+650) 
Разград: 26 Страна: 200
66
2019
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1010 дка 
4771 (-156) от 14 135 дка (+104) 
Разград: 30 Страна: 325
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 505 дка 
4358 (-23) от 4548 дка (-22) 
Разград: 87 Страна: 1886
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 2870 дка 
4222 (+3669) от 5740 дка (+3590) 
Разград: 92 Страна: 1470
58
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2306 дка 
3836 (-296) от 11 529 дка (-351) 
Разград: 35 Страна: 491
70
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1847 дка 
3693 от 3693 дка (+765) 
Разград: 100 Страна: 2246
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 485 дка 
3171 (+730) от 3880 дка (+709) 
Разград: 97 Страна: 2151
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 820 дка 
2959 от 3280 дка (+97) 
Разград: 110 Страна: 2452
Комасационен фактор: 593 дка 
2641 (+2641) от 2965 дка (+2614) 
Разград: 118 Страна: 2657
56
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2424 дка 
2598 (-18) от 16 971 дка (+1378) 
Разград: 25 Страна: 217
48
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3332 дка 
2515 от 13 326 дка (-198) 
Разград: 24 Страна: 369
21
2019
ХОЛДИНГ 21 157 дка (+4846)  
Страна: 61
26
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 535 дка 
2381 от 11 226 дка (+3949) 
Разград: 39 Страна: 526
65
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 562 дка 
2246 от 2246 дка (+84) 
Разград: 144 Страна: 3183
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2106 дка 
2106 от 2106 дка (-4) 
Разград: 152 Страна: 3319
42
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 418 дка 
2105 (+441) от 8774 дка (+3427) 
Разград: 51 Страна: 813
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2043 дка 
2043 от 2043 дка (+137) 
Разград: 156 Страна: 3371
42
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 499 дка 
1329 (+41) от 2494 дка (+149) 
Разград: 146 Страна: 2970
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1296 дка 
1296 от 1296 дка (+20) 
Разград: 193 Страна: 4371
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 373 дка 
1152 (-114) от 2611 дка (+154) 
Разград: 129 Страна: 2888
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 698 дка 
698 от 698 дка (+4) 
Разград: 258 Страна: 6188

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Самуил, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Виг Агро 2017 ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Самуил (2022)

14
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201107
2021.41799217991799
2021.31700117001700
2021.21666316491700
2021.11400214001400
202113731637814001799
2022.44895729995870
2022.35848158485848
2022.21995219902000
2022.11600416001600
2022154736071416005870
2023.32924175995085
2023.234122125005588
2023.137741030525870
20233315485995870

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Виг Агро 2017 ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Виг Агро 2017 ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Виг Агро 2017 ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Виг Агро 2017 ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Виг Агро 2017 ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Виг Агро 2017 ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
49
63
61
Виг Агро 2017 ООД
48
58
40
67
42
66
58
70
56
48
26
65
42
42

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
49
63
61
Виг Агро 2017 ООД
48
58
40
67
42
66
58
70
56
48
26
65
42
42

Няма намерени резултати

146 043 дка
152 060 дка
19 297
12 311 (64%)
3.71
3
3.5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
2221
369 222
467 869
54358
62496
71144
9732

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.