Родопи обл. Пловдив

Обща информация
 

Родопи

 
 
11
 
32 825 
 
38
 
4.25 / 76%
 
Обяви за земеделска земя в Родопи
Средни оценки
 
 
73
 
51

Арендатори в община Родопи

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
45
2019
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2909 дка 
6892 (+6892) от 14 543 дка (+10 135) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе7651 дка (+3243)
Борово3717 дка (-504)
Борово3717 дка (+3717)
Борово197 дка (+30)
Две могили20 дка
Област: Пловдив6892 дка (+6892)
Родопи6892 дка (+6892)
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2499 дка 
2499 от 2499 дка (-4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2499 дка (-4)
Родопи2499 дка (-4)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2413 дка 
2413 (+2413) от 2413 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2413 дка (+2413)
Родопи2413 дка (+2413)
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2037 дка 
2037 от 2037 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2037 дка (+10)
РодопиКрумово2037 дка (+10)
69
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1691 дка 
1691 от 1691 дка (+83) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1691 дка (+83)
Родопи1691 дка (+83)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1668 дка 
1668 от 1668 дка (+138) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1668 дка (+138)
Родопи1668 дка (+138)
89
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 810 дка 
1216 (+1216) от 1620 дка (+1351) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1620 дка (+1351)
Родопи1216 дка (+1216)
Пловдив404 дка (+135)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 775 дка 
775 (+775) от 775 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив775 дка (+775)
Родопи775 дка (+775)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 671 дка 
671 (+671) от 671 дка (+63) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив671 дка (+671)
Родопи671 дка (+671)
88
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 460 дка 
669 (+669) от 919 дка (+541) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив919 дка (+541)
Родопи669 дка (+669)
Пловдив250 дка (-128)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 512 дка 
512 (+512) от 512 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив512 дка (+512)
Родопи512 дка (+512)
Комасационен фактор: 436 дка 
436 (+436) от 436 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив436 дка (+436)
Родопи436 дка (+436)
Комасационен фактор: 427 дка 
427 (+427) от 427 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив427 дка (+427)
Родопи427 дка (+427)
Комасационен фактор: 415 дка 
415 (+415) от 415 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив415 дка (+415)
Родопи415 дка (+415)
Комасационен фактор: 384 дка 
384 от 384 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив384 дка (+1)
Родопи384 дка (+1)
Комасационен фактор: 357 дка 
357 (+357) от 357 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив357 дка (+357)
Родопи357 дка (+357)
Комасационен фактор: 320 дка 
320 (+320) от 320 дка (+73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив320 дка (+320)
Родопи320 дка (+320)
Комасационен фактор: 314 дка 
314 (+314) от 314 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив314 дка (+314)
Родопи314 дка (+314)
Комасационен фактор: 295 дка 
295 (+295) от 295 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив295 дка (+295)
Родопи295 дка (+295)
Комасационен фактор: 491 дка 
267 (+267) от 981 дка (+620) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив981 дка (+620)
Пловдив714 дка (+353)
Родопи267 дка (+267)
Комасационен фактор: 238 дка 
238 (+238) от 238 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив238 дка (+238)
Родопи238 дка (+238)
Комасационен фактор: 232 дка 
232 (+232) от 232 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив232 дка (+232)
Родопи232 дка (+232)
Комасационен фактор: 229 дка 
229 (+229) от 229 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив229 дка (+229)
Родопи229 дка (+229)
Комасационен фактор: 220 дка 
220 (+220) от 220 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив220 дка (+220)
Родопи220 дка (+220)
Комасационен фактор: 218 дка 
218 (+218) от 218 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив218 дка (+218)
Родопи218 дка (+218)
Комасационен фактор: 214 дка 
214 (+214) от 214 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив214 дка (+214)
Родопи214 дка (+214)
Комасационен фактор: 192 дка 
192 от 192 дка (-6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив192 дка (-6)
Родопи192 дка (-6)
Комасационен фактор: 185 дка 
185 (+185) от 185 дка (+136) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив185 дка (+185)
Родопи185 дка (+185)
Комасационен фактор: 181 дка 
181 от 181 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив181 дка (+23)
Родопи181 дка (+23)
Комасационен фактор: 120 дка 
120 (+120) от 120 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив120 дка (+120)
Родопи120 дка (+120)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Родопи обл. Пловдив Страна
45
2019
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2909 дка 
6892 (+6892) от 14 543 дка (+10 135) 
Пловдив: 34 Страна: 307
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2499 дка 
2499 от 2499 дка (-4) 
Пловдив: 123 Страна: 2966
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2413 дка 
2413 (+2413) от 2413 дка 
Пловдив: 127 Страна: 3026
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2037 дка 
2037 от 2037 дка (+10) 
Пловдив: 141 Страна: 3375
69
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1691 дка 
1691 от 1691 дка (+83) 
Пловдив: 159 Страна: 3774
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1668 дка 
1668 от 1668 дка (+138) 
Пловдив: 161 Страна: 3803
89
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 810 дка 
1216 (+1216) от 1620 дка (+1351) 
Пловдив: 168 Страна: 3890
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 775 дка 
775 (+775) от 775 дка 
Пловдив: 307 Страна: 5805
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 671 дка 
671 (+671) от 671 дка (+63) 
Пловдив: 346 Страна: 6329
88
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 460 дка 
669 (+669) от 919 дка (+541) 
Пловдив: 277 Страна: 5270
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 512 дка 
512 (+512) от 512 дка 
Пловдив: 402 Страна: 7367
Комасационен фактор: 436 дка 
436 (+436) от 436 дка 
Пловдив: 431 Страна: 8063
Комасационен фактор: 427 дка 
427 (+427) от 427 дка 
Пловдив: 440 Страна: 8170
Комасационен фактор: 415 дка 
415 (+415) от 415 дка 
Пловдив: 447 Страна: 8320
Комасационен фактор: 384 дка 
384 от 384 дка (+1) 
Пловдив: 468 Страна: 8684
Комасационен фактор: 357 дка 
357 (+357) от 357 дка 
Пловдив: 487 Страна: 9019
Комасационен фактор: 320 дка 
320 (+320) от 320 дка (+73) 
Пловдив: 529 Страна: 9556
Комасационен фактор: 314 дка 
314 (+314) от 314 дка 
Пловдив: 540 Страна: 9659
Комасационен фактор: 295 дка 
295 (+295) от 295 дка 
Пловдив: 558 Страна: 9988
Комасационен фактор: 491 дка 
267 (+267) от 981 дка (+620) 
Пловдив: 260 Страна: 5078
Комасационен фактор: 238 дка 
238 (+238) от 238 дка 
Пловдив: 621 Страна: 10990
Комасационен фактор: 232 дка 
232 (+232) от 232 дка 
Пловдив: 624 Страна: 11097
Комасационен фактор: 229 дка 
229 (+229) от 229 дка 
Пловдив: 630 Страна: 11152
Комасационен фактор: 220 дка 
220 (+220) от 220 дка 
Пловдив: 644 Страна: 11300
Комасационен фактор: 218 дка 
218 (+218) от 218 дка 
Пловдив: 646 Страна: 11334
Комасационен фактор: 214 дка 
214 (+214) от 214 дка 
Пловдив: 651 Страна: 11404
Комасационен фактор: 192 дка 
192 от 192 дка (-6) 
Пловдив: 672 Страна: 11804
Комасационен фактор: 185 дка 
185 (+185) от 185 дка (+136) 
Пловдив: 679 Страна: 11928
Комасационен фактор: 181 дка 
181 от 181 дка (+23) 
Пловдив: 683 Страна: 11988
Комасационен фактор: 120 дка 
120 (+120) от 120 дка 
Пловдив: 745 Страна: 13139

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Родопи, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Тодор Василев Василев

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Родопи (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42439862096825
2021.32201322166400
2021.23556630006000
2021.11675213502000
202186024191262096825
2022.44320433046714
2022.33570434446714
2022.241882124756583
2022.13695568006999
202238901633046999
2023.33702264446714
2023.24083444446714
2023.14264364036714
202340511064036714

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Тодор Василев Василев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Тодор Василев Василев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Тодор Василев Василев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Тодор Василев Василев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Тодор Василев Василев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Тодор Василев Василев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
45
Тодор Василев Василев
69
89
88

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
45
Тодор Василев Василев
69
89
88

Няма намерени резултати

84 170 дка
32 825 дка
52 132
15 881 (30%)
4.33
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
11
314 691
443 035
58733
612 828
71756
81761
91163
10203

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.