Ковачевци обл. Перник

Обща информация
 

Ковачевци

 
 
8
 
17 437 
 
38
 
6.1 / 52%
 
Обяви за земеделска земя в Ковачевци
Средни оценки
 
 
35
 
36

Арендатори в община Ковачевци

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
37
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 782 дка 
1564 от 1564 дка (-160) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1564 дка (-160)
Ковачевци1478 дка (-91)
Ковачевци86 дка (-69)
54
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 774 дка 
1548 от 1548 дка (+762) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1548 дка (+762)
Ковачевци1067 дка (+789)
Ковачевци481 дка (-27)
15
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1027 дка 
1027 от 1027 дка (-9983) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1027 дка (-9983)
Ковачевци1027 дка (-9983)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 999 дка 
999 от 999 дка (-33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник999 дка (-33)
КовачевциЕГЪЛНИЦА999 дка (-33)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 925 дка 
925 от 925 дка (-67) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник925 дка (-67)
Ковачевци925 дка (-67)
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 729 дка 
887 (+53) от 1457 дка (+174) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник887 дка (+53)
Ковачевци887 дка (+53)
Област: Плевен570 дка (+121)
Левски570 дка (+121)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 661 дка 
661 от 661 дка (+11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник661 дка (+11)
Ковачевци661 дка (+11)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 279 дка 
557 от 557 дка (-73) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник557 дка (-73)
Ковачевци466 дка (-81)
Ковачевци91 дка (+8)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 524 дка 
524 от 524 дка (-20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник524 дка (-20)
Ковачевци524 дка (-20)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 503 дка 
503 от 503 дка (-17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник503 дка (-17)
Ковачевци503 дка (-17)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 502 дка 
502 от 502 дка (-28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник502 дка (-28)
Ковачевци502 дка (-28)
Комасационен фактор: 435 дка 
435 от 435 дка (+162) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник435 дка (+162)
Ковачевци435 дка (+162)
Комасационен фактор: 422 дка 
422 от 422 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник422 дка (-12)
Ковачевци422 дка (-12)
Комасационен фактор: 393 дка 
393 от 393 дка (-46) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник393 дка (-46)
Ковачевци393 дка (-46)
Комасационен фактор: 367 дка 
367 от 367 дка (-27) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник367 дка (-27)
Ковачевци367 дка (-27)
Комасационен фактор: 362 дка 
362 от 362 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник362 дка (-9)
Ковачевци362 дка (-9)
Комасационен фактор: 359 дка 
359 (+359) от 359 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник359 дка (+359)
Ковачевци359 дка (+359)
Комасационен фактор: 348 дка 
348 от 348 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник348 дка
Ковачевци348 дка
Комасационен фактор: 164 дка 
328 от 328 дка (-39) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник328 дка (-39)
Ковачевци296 дка (-36)
Ковачевци32 дка (-3)
Комасационен фактор: 311 дка 
311 от 311 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник311 дка
Ковачевци311 дка
Комасационен фактор: 294 дка 
294 от 294 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник294 дка
Ковачевци294 дка
Комасационен фактор: 294 дка 
294 от 294 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник294 дка
Ковачевци294 дка
Комасационен фактор: 284 дка 
284 от 284 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник284 дка
Ковачевци284 дка
Комасационен фактор: 267 дка 
267 от 267 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник267 дка (+10)
Ковачевци267 дка (+10)
Комасационен фактор: 248 дка 
248 от 248 дка (+32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник248 дка (+32)
Ковачевци248 дка (+32)
Комасационен фактор: 246 дка 
246 от 246 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник246 дка (+28)
Ковачевци246 дка (+28)
Комасационен фактор: 108 дка 
216 от 216 дка (-3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник216 дка (-3)
Ковачевци137 дка (-1)
Ковачевци79 дка (-2)
Комасационен фактор: 183 дка 
183 от 183 дка (-5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник183 дка (-5)
Ковачевци183 дка (-5)
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник178 дка (+5)
Ковачевци178 дка (+5)
Комасационен фактор: 169 дка 
169 от 169 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник169 дка
Ковачевци169 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Ковачевци обл. Перник Страна
37
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 782 дка 
1564 от 1564 дка (-160) 
Перник: 60 Страна: 3960
54
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 774 дка 
1548 от 1548 дка (+762) 
Перник: 63 Страна: 3978
15
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1027 дка 
1027 от 1027 дка (-9983) 
Перник: 114 Страна: 4956
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 999 дка 
999 от 999 дка (-33) 
Перник: 124 Страна: 5032
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 925 дка 
925 от 925 дка (-67) 
Перник: 131 Страна: 5244
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 729 дка 
887 (+53) от 1457 дка (+174) 
Перник: 139 Страна: 4108
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 661 дка 
661 от 661 дка (+11) 
Перник: 224 Страна: 6386
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 279 дка 
557 от 557 дка (-73) 
Перник: 285 Страна: 7009
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 524 дка 
524 от 524 дка (-20) 
Перник: 308 Страна: 7267
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 503 дка 
503 от 503 дка (-17) 
Перник: 324 Страна: 7445
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 502 дка 
502 от 502 дка (-28) 
Перник: 326 Страна: 7453
Комасационен фактор: 435 дка 
435 от 435 дка (+162) 
Перник: 369 Страна: 8073
Комасационен фактор: 422 дка 
422 от 422 дка (-12) 
Перник: 379 Страна: 8241
Комасационен фактор: 393 дка 
393 от 393 дка (-46) 
Перник: 397 Страна: 8578
Комасационен фактор: 367 дка 
367 от 367 дка (-27) 
Перник: 417 Страна: 8904
Комасационен фактор: 362 дка 
362 от 362 дка (-9) 
Перник: 420 Страна: 8958
Комасационен фактор: 359 дка 
359 (+359) от 359 дка 
Перник: 422 Страна: 8986
Комасационен фактор: 348 дка 
348 от 348 дка 
Перник: 440 Страна: 9138
Комасационен фактор: 164 дка 
328 от 328 дка (-39) 
Перник: 459 Страна: 9419
Комасационен фактор: 311 дка 
311 от 311 дка 
Перник: 474 Страна: 9696
Комасационен фактор: 294 дка 
294 от 294 дка 
Перник: 490 Страна: 10009
Комасационен фактор: 294 дка 
294 от 294 дка 
Перник: 491 Страна: 10010
Комасационен фактор: 284 дка 
284 от 284 дка 
Перник: 494 Страна: 10191
Комасационен фактор: 267 дка 
267 от 267 дка (+10) 
Перник: 507 Страна: 10482
Комасационен фактор: 248 дка 
248 от 248 дка (+32) 
Перник: 519 Страна: 10802
Комасационен фактор: 246 дка 
246 от 246 дка (+28) 
Перник: 522 Страна: 10839
Комасационен фактор: 108 дка 
216 от 216 дка (-3) 
Перник: 538 Страна: 11368
Комасационен фактор: 183 дка 
183 от 183 дка (-5) 
Перник: 557 Страна: 11956
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+5) 
Перник: 563 Страна: 12049
Комасационен фактор: 169 дка 
169 от 169 дка 
Перник: 571 Страна: 12230

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Ковачевци, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Ким - 2014 - М. Методиев ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Ковачевци (2022)

8
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4222747496000
2021.398637991160
2021169577496000
2022.4235959003912
2022.3271069784140
2022.2214773004140
2022.16742650699
20222222203004140
2023.3317639004627
2023.13130410494627
2023315079004627

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Ким - 2014 - М. Методиев ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Ким - 2014 - М. Методиев ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Ким - 2014 - М. Методиев ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Ким - 2014 - М. Методиев ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Ким - 2014 - М. Методиев ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Ким - 2014 - М. Методиев ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
37
54
15
Ким - 2014 - М. Методиев ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
37
54
15
Ким - 2014 - М. Методиев ЕООД

Няма намерени резултати

17 470 дка
17 437 дка
19 361
5298 (27%)
6.26
6
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
25
31634
42703
55192
64347
7542
8532
91892
10623

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.