Стрелча обл. Пазарджик

Обща информация
 

Стрелча

 
 
4
 
36 045 
 
36
 
5.25 / 63%
 
Обяви за земеделска земя в Стрелча
Средни оценки
 
 
34
 
42

Арендатори в община Стрелча

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 9400 дка 
9400 от 9400 дка (-121) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик9400 дка (-121)
Стрелча9400 дка (-121)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2532 дка 
5468 (+16) от 7597 дка (+507) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик7597 дка (+507)
Стрелча5056 дка (+16)
Пазарджик2129 дка (+491)
Стрелча412 дка
ХОЛДИНГ 8583 дка (+1045)  
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1506 дка 
3096 (-251) от 4517 дка (-166) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик3096 дка (-251)
Стрелча2351 дка (-199)
Стрелча745 дка (-52)
Област: Пловдив1421 дка (+85)
Хисаря1421 дка (+85)
ХОЛДИНГ 8583 дка (+1045)  
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
2345 от 2345 дка (+120) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик2345 дка (+120)
Стрелча1693 дка (+120)
Стрелча652 дка
85
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 736 дка 
2208 от 2208 дка (+111) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик2208 дка (+111)
СтрелчаСмилец1238 дка (+88)
СтрелчаБлатница848 дка (+23)
СтрелчаДюлево122 дка
10
2019
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2052 дка 
2052 от 2052 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик2052 дка (-9)
Стрелча2052 дка (-9)
ХОЛДИНГ 26 088 дка (-439)  
34
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1555 дка 
1758 (+19) от 7777 дка (-513) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик7777 дка (-513)
Пазарджик5542 дка (-545)
Стрелча1452 дка (+19)
Пазарджик351 дка (+13)
Стрелча306 дка
Пазарджик126 дка
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1064 дка 
1064 от 1064 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1064 дка (+28)
Стрелча1064 дка (+28)
9
2019
ХОЛДИНГ 2299 дка (-17)  
22
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 507 дка 
1013 от 1013 дка (-7) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1013 дка (-7)
Стрелча933 дка (-7)
Стрелча80 дка
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 492 дка 
984 от 984 дка (+8) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик984 дка (+8)
Стрелча867 дка (+8)
Стрелча117 дка
9
2019
ХОЛДИНГ 2299 дка (-17)  
6
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 473 дка 
945 от 945 дка (-3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик945 дка (-3)
Стрелча863 дка (-3)
Стрелча82 дка
ХОЛДИНГ 8583 дка (+1045)  
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 428 дка 
728 (+728) от 1285 дка (+1091) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик728 дка (+728)
Стрелча728 дка (+728)
Област: Пловдив557 дка (+363)
Хисаря363 дка (+363)
Хисаря194 дка
19
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 505 дка 
505 от 505 дка (+9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик505 дка (+9)
Стрелча505 дка (+9)
Комасационен фактор: 477 дка 
477 (+477) от 477 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик477 дка (+477)
Стрелча477 дка (+477)
Комасационен фактор: 461 дка 
461 от 461 дка (-146) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик461 дка (-146)
Стрелча461 дка (-146)
53
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 997 дка 
454 (+12) от 2992 дка (-9) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик2992 дка (-9)
Пазарджик2538 дка (-21)
Стрелча354 дка (+73)
Стрелча100 дка (-61)
Комасационен фактор: 436 дка 
436 от 436 дка (-21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик436 дка (-21)
Стрелча436 дка (-21)
Комасационен фактор: 391 дка 
391 от 391 дка (+13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик391 дка (+13)
Стрелча391 дка (+13)
9
2019
ХОЛДИНГ 2299 дка (-17)  
Комасационен фактор: 341 дка 
341 от 341 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик341 дка (-7)
Стрелча341 дка (-7)
Комасационен фактор: 333 дка 
333 (+333) от 333 дка (-214) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик333 дка (+333)
Стрелча333 дка (+333)
Комасационен фактор: 325 дка 
325 от 325 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик325 дка (+20)
Стрелча325 дка (+20)
Комасационен фактор: 297 дка 
297 от 297 дка (-4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик297 дка (-4)
Стрелча297 дка (-4)
Комасационен фактор: 271 дка 
271 от 271 дка (+45) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик271 дка (+45)
Стрелча271 дка (+45)
Комасационен фактор: 239 дка 
239 от 239 дка (-43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик239 дка (-43)
Стрелча239 дка (-43)
Комасационен фактор: 190 дка 
190 от 190 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик190 дка
Стрелча190 дка
52
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 208 дка 
173 от 1458 дка (-5) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1458 дка (-5)
Пазарджик770 дка (+3)
Пазарджик177 дка
Стрелча173 дка
Пазарджик134 дка
Пазарджик113 дка
Пазарджик64 дка (-8)
Пазарджик27 дка
Комасационен фактор: 165 дка 
165 от 165 дка (-14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик165 дка (-14)
Стрелча165 дка (-14)
Комасационен фактор: 151 дка 
151 от 151 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик151 дка (+6)
Стрелча151 дка (+6)
Комасационен фактор: 425 дка 
136 (-69) от 1275 дка (-64) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1139 дка (+5)
Брезово1122 дка
Брезово17 дка (+5)
Област: Пазарджик136 дка (-69)
Стрелча136 дка (-69)
Комасационен фактор: 115 дка 
115 (+115) от 115 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик115 дка (+115)
Стрелча115 дка (+115)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Стрелча обл. Пазарджик Страна Холдинг
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 9400 дка 
9400 от 9400 дка (-121) 
Пазарджик: 5 Страна: 725
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2532 дка 
5468 (+16) от 7597 дка (+507) 
Пазарджик: 7 Страна: 1017
ХОЛДИНГ 8583 дка (+1045)  
Страна: 109
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1506 дка 
3096 (-251) от 4517 дка (-166) 
Пазарджик: 23 Страна: 1899
ХОЛДИНГ 8583 дка (+1045)  
Страна: 109
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
2345 от 2345 дка (+120) 
Пазарджик: 29 Страна: 3091
85
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 736 дка 
2208 от 2208 дка (+111) 
Пазарджик: 31 Страна: 3218
10
2019
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2052 дка 
2052 от 2052 дка (-9) 
Пазарджик: 33 Страна: 3364
ХОЛДИНГ 26 088 дка (-439)  
Страна: 53
34
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1555 дка 
1758 (+19) от 7777 дка (-513) 
Пазарджик: 6 Страна: 978
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1064 дка 
1064 от 1064 дка (+28) 
Пазарджик: 60 Страна: 4869
9
2019
ХОЛДИНГ 2299 дка (-17)  
Страна: 136
22
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 507 дка 
1013 от 1013 дка (-7) 
Пазарджик: 64 Страна: 4994
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 492 дка 
984 от 984 дка (+8) 
Пазарджик: 65 Страна: 5069
9
2019
ХОЛДИНГ 2299 дка (-17)  
Страна: 136
6
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 473 дка 
945 от 945 дка (-3) 
Пазарджик: 68 Страна: 5183
ХОЛДИНГ 8583 дка (+1045)  
Страна: 109
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 428 дка 
728 (+728) от 1285 дка (+1091) 
Пазарджик: 79 Страна: 4389
19
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 505 дка 
505 от 505 дка (+9) 
Пазарджик: 101 Страна: 7426
Комасационен фактор: 477 дка 
477 (+477) от 477 дка 
Пазарджик: 104 Страна: 7650
Комасационен фактор: 461 дка 
461 от 461 дка (-146) 
Пазарджик: 109 Страна: 7804
53
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 997 дка 
454 (+12) от 2992 дка (-9) 
Пазарджик: 25 Страна: 2642
Комасационен фактор: 436 дка 
436 от 436 дка (-21) 
Пазарджик: 116 Страна: 8060
Комасационен фактор: 391 дка 
391 от 391 дка (+13) 
Пазарджик: 124 Страна: 8603
9
2019
ХОЛДИНГ 2299 дка (-17)  
Страна: 136
Комасационен фактор: 341 дка 
341 от 341 дка (-7) 
Пазарджик: 139 Страна: 9227
Комасационен фактор: 333 дка 
333 (+333) от 333 дка (-214) 
Пазарджик: 140 Страна: 9340
Комасационен фактор: 325 дка 
325 от 325 дка (+20) 
Пазарджик: 145 Страна: 9470
Комасационен фактор: 297 дка 
297 от 297 дка (-4) 
Пазарджик: 157 Страна: 9942
Комасационен фактор: 271 дка 
271 от 271 дка (+45) 
Пазарджик: 166 Страна: 10410
Комасационен фактор: 239 дка 
239 от 239 дка (-43) 
Пазарджик: 179 Страна: 10963
Комасационен фактор: 190 дка 
190 от 190 дка 
Пазарджик: 206 Страна: 11843
52
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 208 дка 
173 от 1458 дка (-5) 
Пазарджик: 44 Страна: 4106
Комасационен фактор: 165 дка 
165 от 165 дка (-14) 
Пазарджик: 216 Страна: 12300
Комасационен фактор: 151 дка 
151 от 151 дка (+6) 
Пазарджик: 222 Страна: 12560
Комасационен фактор: 425 дка 
136 (-69) от 1275 дка (-64) 
Пазарджик: 228 Страна: 4407
Комасационен фактор: 115 дка 
115 (+115) от 115 дка 
Пазарджик: 241 Страна: 13241

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Стрелча, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Мега плод ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Стрелча (2022)

4
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.41333113331333
2021841333113331333
2022.4110029991200
2022110029991200
2023.29921992992
20239921992992

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Мега плод ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Мега плод ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Мега плод ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Мега плод ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Мега плод ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Мега плод ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Мега плод ЕООД85
10
34
22
6
19
53
52

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Мега плод ЕООД85
10
34
22
6
19
53
52

Няма намерени резултати

51 084 дка
36 045 дка
13 394
9211 (69%)
5.45
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
34831
413 098
513 696
610 662
71767
97029

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.