Септември обл. Пазарджик

Обща информация
 

Септември

 
 
13
 
34 135 
 
39
 
5.4 / 61%
 
Обяви за земеделска земя в Септември
Средни оценки
 
 
48
 
42

Арендатори в община Септември

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
27
2019
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1137 дка 
11 366 от 11 366 дка (-157) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик11 366 дка (-157)
Септември3978 дка (+220)
Септември2459 дка (-430)
Септември2178 дка (-32)
Септември1541 дка (-21)
Септември584 дка (+58)
Септември184 дка
Септември164 дка (+19)
Септември127 дка (+37)
Септември79 дка (-4)
Септември72 дка (-4)
64
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 557 дка 
3596 (-1233) от 5015 дка (-1270) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик5015 дка (-1270)
Септември2046 дка (-577)
Лесичово1097 дка (+44)
Септември676 дка (-114)
Лесичово322 дка (-81)
Септември314 дка (-261)
Септември244 дка (-114)
Септември149 дка (-96)
Септември100 дка
Септември67 дка (-71)
64
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 3228 дка 
2750 (-234) от 12 911 дка (+5150) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин10 161 дка (+5384)
Ружинци6803 дка (+6803)
Ружинци2278 дка (-1423)
Ружинци1080 дка (+4)
Област: Пазарджик2750 дка (-234)
Септември2750 дка (-234)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 533 дка 
1599 от 1599 дка (+96) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1599 дка (+96)
СептемвриВарвара950 дка (-140)
СептемвриСимеоновец525 дка (+236)
СептемвриСептември124 дка
31
2019
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1445 дка 
1445 от 1445 дка (-230) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1445 дка (-230)
Септември1445 дка (-230)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 190 дка 
1332 от 1332 дка (-227) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1332 дка (-227)
Септември941 дка (-104)
Септември272 дка (-106)
Септември34 дка (+34)
Септември26 дка (-85)
Септември24 дка (+24)
Септември22 дка (+22)
Септември13 дка (-12)
12
2019
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1281 дка 
1281 от 1281 дка (+25) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1281 дка (+25)
Септември1281 дка (+25)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1250 дка 
1250 от 1250 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1250 дка
Септември1250 дка
66
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1614 дка 
1186 (+398) от 8071 дка (+5973) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин6885 дка (+5575)
Ружинци4084 дка (+4084)
Ружинци1791 дка (+1791)
Ружинци647 дка
Ружинци363 дка (-300)
Област: Пазарджик1186 дка (+398)
Септември1186 дка (+398)
48
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1824 дка 
1131 (-341) от 10 943 дка (-242) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик10 943 дка (-242)
Пазарджик4437 дка (-26)
Пазарджик2552 дка (+148)
Пазарджик1349 дка (+146)
Пазарджик1255 дка (+69)
Септември1131 дка (-341)
Пазарджик219 дка (-238)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1098 дка 
1098 от 1098 дка (+158) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1098 дка (+158)
Септември1098 дка (+158)
75
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 628 дка 
1052 (+295) от 8162 дка (+2485) 
13 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин7110 дка (+2190)
Ружинци2704 дка (-62)
Ружинци2605 дка (+451)
Ружинци1611 дка (+1611)
Ружинци190 дка (+190)
Област: Пазарджик1052 дка (+295)
Септември356 дка (-401)
Септември178 дка (+178)
Септември123 дка (+123)
Септември121 дка (+121)
Септември94 дка (+94)
Септември74 дка (+74)
Септември49 дка (+49)
Септември44 дка (+44)
Септември13 дка (+13)
89
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 481 дка 
962 от 962 дка (+111) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик962 дка (+111)
Септември739 дка (+111)
Септември223 дка
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 283 дка 
848 от 848 дка (-100) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик848 дка (-100)
Септември676 дка (+37)
Септември119 дка (-55)
Септември53 дка (-82)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 674 дка 
674 от 674 дка (-15) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик674 дка (-15)
Септември674 дка (-15)
16
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 110 дка 
661 от 661 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик661 дка
Септември223 дка
Септември157 дка
Септември140 дка
Септември107 дка
Септември24 дка
Септември10 дка
64
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 193 дка 
557 (+245) от 771 дка (+459) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик771 дка (+459)
Септември399 дка (+197)
Белово214 дка (+214)
Септември130 дка (+20)
Септември28 дка (+28)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 540 дка 
540 от 540 дка (+75) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик540 дка (+75)
Септември540 дка (+75)
Комасационен фактор: 463 дка 
463 от 463 дка (+25) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик463 дка (+25)
Септември463 дка (+25)
Комасационен фактор: 442 дка 
442 от 442 дка (+61) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик442 дка (+61)
Септември442 дка (+61)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 204 дка 
299 (-161) от 611 дка (-154) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София312 дка (+7)
Ихтиман237 дка (-13)
Ихтиман75 дка (+20)
Област: Пазарджик299 дка (-161)
Септември299 дка (-161)
Комасационен фактор: 53 дка 
264 от 264 дка (-3) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик264 дка (-3)
Септември154 дка
Септември39 дка (+39)
Септември39 дка (+39)
Септември17 дка (-80)
Септември15 дка (-1)
Комасационен фактор: 222 дка 
222 от 222 дка (+32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик222 дка (+32)
Септември222 дка (+32)
Комасационен фактор: 105 дка 
209 от 209 дка (-56) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик209 дка (-56)
Септември165 дка (-4)
Септември44 дка (-52)
Комасационен фактор: 115 дка 
199 (+199) от 230 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик230 дка (+230)
Септември199 дка (+199)
Пазарджик31 дка (+31)
Комасационен фактор: 140 дка 
140 (+140) от 140 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик140 дка (+140)
Септември140 дка (+140)
Комасационен фактор: 136 дка 
136 от 136 дка (-31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик136 дка (-31)
Септември136 дка (-31)
Комасационен фактор: 63 дка 
126 от 126 дка (-21) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик126 дка (-21)
Септември64 дка
Септември62 дка (-21)
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка (-62) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик123 дка (-62)
Септември123 дка (-62)
Комасационен фактор: 88 дка 
88 (+88) от 88 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик88 дка (+88)
Септември88 дка (+88)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Септември обл. Пазарджик Страна
27
2019
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1137 дка 
11 366 от 11 366 дка (-157) 
Пазарджик: 1 Страна: 504
64
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 557 дка 
3596 (-1233) от 5015 дка (-1270) 
Пазарджик: 14 Страна: 1698
64
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 3228 дка 
2750 (-234) от 12 911 дка (+5150) 
Пазарджик: 26 Страна: 388
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 533 дка 
1599 от 1599 дка (+96) 
Пазарджик: 42 Страна: 3914
31
2019
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1445 дка 
1445 от 1445 дка (-230) 
Пазарджик: 45 Страна: 4127
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 190 дка 
1332 от 1332 дка (-227) 
Пазарджик: 48 Страна: 4298
12
2019
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1281 дка 
1281 от 1281 дка (+25) 
Пазарджик: 52 Страна: 4399
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1250 дка 
1250 от 1250 дка 
Пазарджик: 54 Страна: 4451
66
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1614 дка 
1186 (+398) от 8071 дка (+5973) 
Пазарджик: 56 Страна: 927
48
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1824 дка 
1131 (-341) от 10 943 дка (-242) 
Пазарджик: 2 Страна: 552
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1098 дка 
1098 от 1098 дка (+158) 
Пазарджик: 58 Страна: 4789
75
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 628 дка 
1052 (+295) от 8162 дка (+2485) 
Пазарджик: 61 Страна: 908
89
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 481 дка 
962 от 962 дка (+111) 
Пазарджик: 66 Страна: 5137
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 283 дка 
848 от 848 дка (-100) 
Пазарджик: 72 Страна: 5515
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 674 дка 
674 от 674 дка (-15) 
Пазарджик: 84 Страна: 6318
16
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 110 дка 
661 от 661 дка 
Пазарджик: 86 Страна: 6384
64
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 193 дка 
557 (+245) от 771 дка (+459) 
Пазарджик: 76 Страна: 5826
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 540 дка 
540 от 540 дка (+75) 
Пазарджик: 99 Страна: 7152
Комасационен фактор: 463 дка 
463 от 463 дка (+25) 
Пазарджик: 108 Страна: 7786
Комасационен фактор: 442 дка 
442 от 442 дка (+61) 
Пазарджик: 113 Страна: 8003
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 204 дка 
299 (-161) от 611 дка (-154) 
Пазарджик: 155 Страна: 6641
Комасационен фактор: 53 дка 
264 от 264 дка (-3) 
Пазарджик: 170 Страна: 10526
Комасационен фактор: 222 дка 
222 от 222 дка (+32) 
Пазарджик: 192 Страна: 11264
Комасационен фактор: 105 дка 
209 от 209 дка (-56) 
Пазарджик: 197 Страна: 11489
Комасационен фактор: 115 дка 
199 (+199) от 230 дка 
Пазарджик: 185 Страна: 11131
Комасационен фактор: 140 дка 
140 (+140) от 140 дка 
Пазарджик: 225 Страна: 12791
Комасационен фактор: 136 дка 
136 от 136 дка (-31) 
Пазарджик: 227 Страна: 12866
Комасационен фактор: 63 дка 
126 от 126 дка (-21) 
Пазарджик: 236 Страна: 13040
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка (-62) 
Пазарджик: 238 Страна: 13088
Комасационен фактор: 88 дка 
88 (+88) от 88 дка 
Пазарджик: 257 Страна: 13706

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Септември, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Пи Ви Груп ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Септември (2022)

13
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020694
2021.42259264505167
2021.31870134005268
2021.25426400700
20217131918454005268
2022.41498373025500
2022.32316256846990
2022.22181263365167
2022.11160832565167
202276815571712566990
2023.32087205055167
2023.22450247005167
2023.11577462806742
20231923902806742

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Пи Ви Груп ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Пи Ви Груп ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Пи Ви Груп ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Пи Ви Груп ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Пи Ви Груп ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Пи Ви Груп ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
27
64
64
Пи Ви Груп ЕООД
31
12
66
48
75
89
16
64

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
27
64
64
Пи Ви Груп ЕООД
31
12
66
48
75
89
16
64

Няма намерени резултати

94 629 дка
34 135 дка
64 201
29 779 (46%)
5.88
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
3486
418 130
533 055
623 017
76554
84748
95938
102701

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.