Тетевен обл. Ловеч

Обща информация
 

Тетевен

 
 
6
 
10 367 
 
21
 
6.25 / 50%
 
Обяви за земеделска земя в Тетевен
Средни оценки
 
 
36
 
46

Арендатори в община Тетевен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
59
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2328 дка 
2337 (-32) от 27 934 дка (+4234) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч27 934 дка (+4234)
Угърчин9864 дка
Луковит7556 дка (+639)
Угърчин2355 дка (+2355)
Тетевен2337 дка (-32)
Луковит1665 дка (+80)
Угърчин1455 дка (-391)
Угърчин1438 дка (+805)
Угърчин534 дка (+534)
Луковит515 дка (+29)
Луковит113 дка (+113)
Угърчин67 дка (+67)
Угърчин35 дка (+35)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 782 дка 
782 от 782 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч782 дка (+5)
Тетевен782 дка (+5)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 361 дка 
721 от 721 дка (+241) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч721 дка (+241)
Тетевен579 дка (+203)
Тетевен142 дка (+38)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 291 дка 
581 (+581) от 581 дка (+438) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч581 дка (+581)
ТетевенГАЛАТА443 дка (+443)
ТетевенМАЛКА ЖЕЛЯЗНА138 дка (+138)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 579 дка 
579 от 579 дка (-84) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч579 дка (-84)
Тетевен579 дка (-84)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 549 дка 
549 от 549 дка (-64) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч549 дка (-64)
Тетевен549 дка (-64)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 538 дка 
538 (+538) от 538 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч538 дка (+538)
Тетевен538 дка (+538)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 514 дка 
514 от 514 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч514 дка
Тетевен514 дка
Комасационен фактор: 166 дка 
497 от 497 дка (+433) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч497 дка (+433)
Тетевен339 дка (+339)
Тетевен139 дка (+94)
Тетевен19 дка
Комасационен фактор: 494 дка 
494 от 494 дка (+109) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч494 дка (+109)
Тетевен494 дка (+109)
Комасационен фактор: 467 дка 
467 от 467 дка (-41) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч467 дка (-41)
Тетевен467 дка (-41)
Комасационен фактор: 438 дка 
438 от 438 дка (-321) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч438 дка (-321)
Тетевен438 дка (-321)
Комасационен фактор: 176 дка 
352 от 352 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч352 дка
Тетевен287 дка
Тетевен65 дка
34
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 155 дка 
345 (-118) от 776 дка (-325) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч776 дка (-325)
Тетевен345 дка (-118)
Луковит206 дка (-209)
Луковит159 дка (+3)
Луковит37 дка (-1)
Ябланица29 дка
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 765 дка 
311 (+39) от 6887 дка (-267) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч6887 дка (-267)
Луковит3795 дка (-261)
Луковит981 дка (+84)
Луковит923 дка (-502)
Луковит407 дка
Тетевен311 дка (+39)
Луковит261 дка (+261)
Ябланица112 дка (+112)
Луковит74 дка
Ябланица23 дка
Комасационен фактор: 115 дка 
260 (+100) от 346 дка (+186) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч346 дка (+186)
Тетевен135 дка (-25)
Тетевен125 дка (+125)
Ябланица86 дка (+86)
Комасационен фактор: 142 дка 
142 от 142 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч142 дка
Тетевен142 дка
14
2019
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1114 дка 
123 (-126) от 4455 дка (-556) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен4332 дка (-430)
Червен бряг2177 дка (-230)
Червен бряг1913 дка (+7)
Червен бряг242 дка (-207)
Област: Ловеч123 дка (-126)
Тетевен123 дка (-126)
Комасационен фактор: 109 дка 
109 от 109 дка (-215) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч109 дка (-215)
Тетевен109 дка (-215)
Комасационен фактор: 59 дка 
59 от 59 дка (+18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч59 дка (+18)
Тетевен59 дка (+18)
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 448 дка 
23 от 895 дка (-546) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч895 дка (-546)
Угърчин872 дка (-546)
Тетевен23 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Тетевен обл. Ловеч Страна
59
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2328 дка 
2337 (-32) от 27 934 дка (+4234) 
Ловеч: 4 Страна: 64
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 782 дка 
782 от 782 дка (+5) 
Ловеч: 148 Страна: 5769
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 361 дка 
721 от 721 дка (+241) 
Ловеч: 159 Страна: 6070
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 291 дка 
581 (+581) от 581 дка (+438) 
Ловеч: 173 Страна: 6832
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 579 дка 
579 от 579 дка (-84) 
Ловеч: 174 Страна: 6852
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 549 дка 
549 от 549 дка (-64) 
Ловеч: 179 Страна: 7077
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 538 дка 
538 (+538) от 538 дка 
Ловеч: 180 Страна: 7164
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 514 дка 
514 от 514 дка 
Ловеч: 185 Страна: 7352
Комасационен фактор: 166 дка 
497 от 497 дка (+433) 
Ловеч: 194 Страна: 7483
Комасационен фактор: 494 дка 
494 от 494 дка (+109) 
Ловеч: 196 Страна: 7506
Комасационен фактор: 467 дка 
467 от 467 дка (-41) 
Ловеч: 200 Страна: 7738
Комасационен фактор: 438 дка 
438 от 438 дка (-321) 
Ловеч: 207 Страна: 8040
Комасационен фактор: 176 дка 
352 от 352 дка 
Ловеч: 234 Страна: 9091
34
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 155 дка 
345 (-118) от 776 дка (-325) 
Ловеч: 153 Страна: 5797
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 765 дка 
311 (+39) от 6887 дка (-267) 
Ловеч: 36 Страна: 1158
Комасационен фактор: 115 дка 
260 (+100) от 346 дка (+186) 
Ловеч: 235 Страна: 9168
Комасационен фактор: 142 дка 
142 от 142 дка 
Ловеч: 313 Страна: 12753
14
2019
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1114 дка 
123 (-126) от 4455 дка (-556) 
Ловеч: 320 Страна: 1926
Комасационен фактор: 109 дка 
109 от 109 дка (-215) 
Ловеч: 324 Страна: 13356
Комасационен фактор: 59 дка 
59 от 59 дка (+18) 
Ловеч: 337 Страна: 14071
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 448 дка 
23 от 895 дка (-546) 
Ловеч: 140 Страна: 5338

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Тетевен, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Биограс България ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Тетевен (2022)

6
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020430
2021.4157972795700
2021.3227133625700
2021.25700157005700
20212142112795700
2022.42998105225700
2022.31812263776385
2022.23342410005700
2022.14395314866000
20222410433776385
2023.33948334904564
2023.21768184666112
2023.11046293396791
20231480503396791

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Биограс България ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Биограс България ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Биограс България ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Биограс България ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Биограс България ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Биограс България ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
59
Биограс България ЕООД
34
14

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
59
Биограс България ЕООД
34
14

Няма намерени резултати

16 099 дка
10 367 дка
41 961
6545 (16%)
6.31
5
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
4131
58435
63857
71533
854
91175
10915

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.