Бобошево обл. Кюстендил

Обща информация
 

Бобошево

 
 
12
 
8511 
 
28
 
6.55 / 46%
 
Обяви за земеделска земя в Бобошево
Средни оценки
 
 
 
37

Арендатори в община Бобошево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 434 дка 
1735 от 1735 дка (-48) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1735 дка (-48)
Бобошево1535 дка (-56)
Бобошево114 дка (+8)
Бобошево73 дка (-2)
Бобошево13 дка (+2)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 923 дка 
923 от 923 дка (+122) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил923 дка (+122)
Бобошево923 дка (+122)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 872 дка 
872 от 872 дка (-111) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил872 дка (-111)
Бобошево872 дка (-111)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 161 дка 
645 от 645 дка (-7) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил645 дка (-7)
БобошевоВисока могила364 дка (-1)
БобошевоДоброво205 дка
БобошевоСопово65 дка (-5)
БобошевоБобошево11 дка (-1)
Комасационен фактор: 206 дка 
412 от 412 дка (-80) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил412 дка (-80)
Бобошево253 дка (-20)
Бобошево159 дка (-60)
Комасационен фактор: 391 дка 
391 от 391 дка (+133) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил391 дка (+133)
Бобошево391 дка (+133)
Комасационен фактор: 183 дка 
366 от 366 дка (-20) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил366 дка (-20)
Бобошево324 дка (-14)
Бобошево42 дка (-6)
Комасационен фактор: 111 дка 
332 от 332 дка (+13) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил332 дка (+13)
Бобошево258 дка (+26)
Бобошево64 дка
Бобошево10 дка (-13)
Комасационен фактор: 108 дка 
324 от 324 дка (-27) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил324 дка (-27)
Бобошево120 дка (-5)
Бобошево111 дка (-13)
Бобошево93 дка (-9)
Комасационен фактор: 153 дка 
305 от 305 дка (+86) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил305 дка (+86)
Бобошево165 дка (+50)
Бобошево140 дка (+36)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 90 дка 
259 (+259) от 537 дка 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил537 дка (+537)
Дупница243 дка (+243)
Бобошево114 дка (+114)
Бобошево98 дка (+98)
Дупница35 дка (+35)
Бобошево32 дка (+32)
Бобошево15 дка (+15)
Комасационен фактор: 219 дка 
198 (+13) от 438 дка (+9) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил438 дка (+9)
Дупница240 дка (-4)
Бобошево198 дка (+13)
Комасационен фактор: 167 дка 
182 (+3) от 334 дка (+16) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил334 дка (+16)
Бобошево182 дка (+3)
Дупница152 дка (+13)
Комасационен фактор: 171 дка 
171 от 171 дка (-18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил171 дка (-18)
Бобошево171 дка (-18)
Комасационен фактор: 158 дка 
158 (+158) от 158 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил158 дка (+158)
Бобошево158 дка (+158)
Комасационен фактор: 78 дка 
156 от 156 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил156 дка
Бобошево90 дка
Бобошево66 дка
Комасационен фактор: 155 дка 
155 от 155 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил155 дка (+35)
Бобошево155 дка (+35)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 133 дка 
143 от 533 дка 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил533 дка
Дупница356 дка
Бобошево76 дка
Бобошево67 дка
Дупница34 дка
Комасационен фактор: 124 дка 
124 от 124 дка (+9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил124 дка (+9)
Бобошево124 дка (+9)
Комасационен фактор: 98 дка 
98 от 98 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил98 дка
Бобошево98 дка
Комасационен фактор: 97 дка 
97 от 97 дка (-40) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил97 дка (-40)
Бобошево97 дка (-40)
Комасационен фактор: 71 дка 
71 от 71 дка (-43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил71 дка (-43)
Бобошево71 дка (-43)
Комасационен фактор: 66 дка 
66 от 66 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил66 дка (+2)
Бобошево66 дка (+2)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 541 дка 
62 (+62) от 1081 дка (+83) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1081 дка (+83)
Бобов дол1019 дка (+21)
Бобошево62 дка (+62)
Комасационен фактор: 59 дка 
59 (+59) от 59 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил59 дка (+59)
Бобошево59 дка (+59)
Комасационен фактор: 104 дка 
39 (+39) от 208 дка (+149) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград169 дка (+169)
Струмяни169 дка (+169)
Област: Кюстендил39 дка (+39)
Бобошево39 дка (+39)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Бобошево обл. Кюстендил Страна
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 434 дка 
1735 от 1735 дка (-48) 
Кюстендил: 18 Страна: 3724
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 923 дка 
923 от 923 дка (+122) 
Кюстендил: 31 Страна: 5255
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 872 дка 
872 от 872 дка (-111) 
Кюстендил: 35 Страна: 5426
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 161 дка 
645 от 645 дка (-7) 
Кюстендил: 63 Страна: 6460
Комасационен фактор: 206 дка 
412 от 412 дка (-80) 
Кюстендил: 119 Страна: 8357
Комасационен фактор: 391 дка 
391 от 391 дка (+133) 
Кюстендил: 125 Страна: 8601
Комасационен фактор: 183 дка 
366 от 366 дка (-20) 
Кюстендил: 130 Страна: 8911
Комасационен фактор: 111 дка 
332 от 332 дка (+13) 
Кюстендил: 146 Страна: 9354
Комасационен фактор: 108 дка 
324 от 324 дка (-27) 
Кюстендил: 154 Страна: 9485
Комасационен фактор: 153 дка 
305 от 305 дка (+86) 
Кюстендил: 167 Страна: 9802
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 90 дка 
259 (+259) от 537 дка 
Кюстендил: 79 Страна: 7172
Комасационен фактор: 219 дка 
198 (+13) от 438 дка (+9) 
Кюстендил: 104 Страна: 8039
Комасационен фактор: 167 дка 
182 (+3) от 334 дка (+16) 
Кюстендил: 145 Страна: 9328
Комасационен фактор: 171 дка 
171 от 171 дка (-18) 
Кюстендил: 248 Страна: 12189
Комасационен фактор: 158 дка 
158 (+158) от 158 дка 
Кюстендил: 251 Страна: 12409
Комасационен фактор: 78 дка 
156 от 156 дка 
Кюстендил: 252 Страна: 12455
Комасационен фактор: 155 дка 
155 от 155 дка (+35) 
Кюстендил: 256 Страна: 12482
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 133 дка 
143 от 533 дка 
Кюстендил: 80 Страна: 7207
Комасационен фактор: 124 дка 
124 от 124 дка (+9) 
Кюстендил: 280 Страна: 13070
Комасационен фактор: 98 дка 
98 от 98 дка 
Кюстендил: 304 Страна: 13557
Комасационен фактор: 97 дка 
97 от 97 дка (-40) 
Кюстендил: 305 Страна: 13573
Комасационен фактор: 71 дка 
71 от 71 дка (-43) 
Кюстендил: 327 Страна: 13920
Комасационен фактор: 66 дка 
66 от 66 дка (+2) 
Кюстендил: 330 Страна: 13984
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 541 дка 
62 (+62) от 1081 дка (+83) 
Кюстендил: 28 Страна: 4823
Комасационен фактор: 59 дка 
59 (+59) от 59 дка 
Кюстендил: 335 Страна: 14069
Комасационен фактор: 104 дка 
39 (+39) от 208 дка (+149) 
Кюстендил: 354 Страна: 11497
0 от 0 дка (+131)
Кюстендил: 368 Страна: 14918
0 от 0 дка (+206)
Кюстендил: 369 Страна: 14919

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Бобошево, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Доффи ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Бобошево (2022)

12
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2022.2101749001240
2022.181343881379
202291583881379
2023.38501850850
2023.28492848850
2023.18492848850
20238495848850

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Доффи ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Доффи ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Доффи ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Доффи ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Доффи ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Доффи ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Доффи ООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Доффи ООД

Няма намерени резултати

34 712 дка
8511 дка
29 488
17 885 (61%)
6.9
6
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
383
43778
53535
614 886
81348
96874
104208

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.