Бобов дол обл. Кюстендил

Обща информация
 

Бобов дол

 
 
18
 
41 765 
 
55
 
5.95 / 54%
 
Обяви за земеделска земя в Бобов дол
Средни оценки
 
 
37
 
37

Арендатори в община Бобов дол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1537 дка 
6146 от 6146 дка (-101) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил6146 дка (-101)
Бобов дол2825 дка (-94)
Бобов дол1753 дка
Бобов дол1340 дка (+51)
Бобов дол228 дка (-58)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1133 дка 
4341 (+155) от 6796 дка (+95) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил6796 дка (+95)
Дупница2455 дка (-60)
Бобов дол2048 дка (+26)
Бобов дол916 дка
Бобов дол763 дка (+13)
Бобов дол376 дка
Бобов дол238 дка (+116)
66
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1510 дка 
3020 от 3020 дка (-221) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил3020 дка (-221)
Бобов дол2894 дка (-115)
Бобов дол126 дка (-106)
9
2019
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 2866 дка 
2866 от 2866 дка (-10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил2866 дка (-10)
Бобов долДолистово2866 дка (-10)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 674 дка 
2836 (+366) от 3372 дка (+439) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил3372 дка (+439)
Бобов дол1109 дка (-17)
Бобов дол839 дка (+2)
Сапарева баня536 дка (+73)
Бобов дол499 дка (-8)
Бобов дол389 дка (+389)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1084 дка 
2167 от 2167 дка (-65) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил2167 дка (-65)
Бобов дол2159 дка (-65)
Бобов дол8 дка
48
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1037 дка 
1801 (-6) от 3112 дка (+675) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1801 дка (-6)
Бобов дол1727 дка (+4)
Бобов дол74 дка (-10)
Област: София1311 дка (+681)
Горна Малина1311 дка (+681)
72
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 298 дка 
1790 от 1790 дка (+171) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1790 дка (+171)
Бобов дол675 дка (+47)
Бобов дол532 дка (+76)
Бобов дол430 дка
Бобов дол131 дка (+47)
Бобов дол13 дка (+2)
Бобов дол9 дка (-1)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 383 дка 
1148 от 1148 дка (+31) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1148 дка (+31)
Бобов дол641 дка (+1)
Бобов дол357 дка (-13)
Бобов дол150 дка (+43)
7
2019
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 1137 дка 
1137 от 1137 дка (+15) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1137 дка (+15)
Бобов дол1137 дка (+15)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 541 дка 
1019 (+21) от 1081 дка (+83) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1081 дка (+83)
Бобов дол1019 дка (+21)
Бобошево62 дка (+62)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 899 дка 
899 от 899 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил899 дка (-2)
Бобов дол899 дка (-2)
12
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 266 дка 
874 (-1) от 1064 дка (+148) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил874 дка (-1)
Бобов дол823 дка
Бобов дол51 дка (-1)
Област: София190 дка (+149)
Ихтиман149 дка (+149)
Ихтиман41 дка
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 420 дка 
840 от 840 дка (+143) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил840 дка (+143)
Бобов дол572 дка (+47)
Бобов дол268 дка (+96)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 379 дка 
757 от 757 дка (+401) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил757 дка (+401)
Бобов дол423 дка (+423)
Бобов дол334 дка (-22)
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 357 дка 
714 от 714 дка (+120) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил714 дка (+120)
Бобов дол566 дка (+120)
Бобов дол148 дка
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 707 дка 
707 от 707 дка (-37) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил707 дка (-37)
Бобов дол707 дка (-37)
Комасационен фактор: 438 дка 
438 от 438 дка (-72) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил438 дка (-72)
Бобов дол438 дка (-72)
Комасационен фактор: 426 дка 
426 от 426 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил426 дка
Бобов дол426 дка
Комасационен фактор: 140 дка 
421 от 421 дка (+100) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил421 дка (+100)
Бобов дол202 дка
Бобов дол157 дка (+38)
Бобов дол62 дка (+62)
Комасационен фактор: 374 дка 
374 от 374 дка (+9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил374 дка (+9)
Бобов дол374 дка (+9)
Комасационен фактор: 88 дка 
351 от 351 дка (+129) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил351 дка (+129)
Бобов дол245 дка (+23)
Бобов дол57 дка (+57)
Бобов дол44 дка (+44)
Бобов дол5 дка (+5)
Комасационен фактор: 78 дка 
310 от 310 дка (+275) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил310 дка (+275)
Бобов дол162 дка (+162)
Бобов дол96 дка (+61)
Бобов дол41 дка (+41)
Бобов дол11 дка (+11)
Комасационен фактор: 283 дка 
283 от 283 дка (-23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил283 дка (-23)
Бобов дол283 дка (-23)
Комасационен фактор: 282 дка 
282 от 282 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил282 дка (+3)
Бобов дол282 дка (+3)
Комасационен фактор: 282 дка 
282 от 282 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил282 дка (-7)
Бобов дол282 дка (-7)
Комасационен фактор: 281 дка 
281 от 281 дка (+61) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил281 дка (+61)
Бобов дол281 дка (+61)
Комасационен фактор: 276 дка 
276 от 276 дка (-136) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил276 дка (-136)
Бобов дол276 дка (-136)
Комасационен фактор: 274 дка 
274 от 274 дка (-113) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил274 дка (-113)
Бобов дол274 дка (-113)
Комасационен фактор: 263 дка 
263 от 263 дка (-50) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил263 дка (-50)
Бобов дол263 дка (-50)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Бобов дол обл. Кюстендил Страна
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1537 дка 
6146 от 6146 дка (-101) 
Кюстендил: 2 Страна: 1340
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1133 дка 
4341 (+155) от 6796 дка (+95) 
Кюстендил: 1 Страна: 1174
66
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1510 дка 
3020 от 3020 дка (-221) 
Кюстендил: 9 Страна: 2620
9
2019
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 2866 дка 
2866 от 2866 дка (-10) 
Кюстендил: 10 Страна: 2723
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 674 дка 
2836 (+366) от 3372 дка (+439) 
Кюстендил: 7 Страна: 2403
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1084 дка 
2167 от 2167 дка (-65) 
Кюстендил: 12 Страна: 3261
48
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1037 дка 
1801 (-6) от 3112 дка (+675) 
Кюстендил: 15 Страна: 2551
72
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 298 дка 
1790 от 1790 дка (+171) 
Кюстендил: 16 Страна: 3654
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 383 дка 
1148 от 1148 дка (+31) 
Кюстендил: 26 Страна: 4670
7
2019
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 1137 дка 
1137 от 1137 дка (+15) 
Кюстендил: 27 Страна: 4692
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 541 дка 
1019 (+21) от 1081 дка (+83) 
Кюстендил: 28 Страна: 4823
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 899 дка 
899 от 899 дка (-2) 
Кюстендил: 32 Страна: 5323
12
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 266 дка 
874 (-1) от 1064 дка (+148) 
Кюстендил: 34 Страна: 4868
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 420 дка 
840 от 840 дка (+143) 
Кюстендил: 38 Страна: 5542
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 379 дка 
757 от 757 дка (+401) 
Кюстендил: 47 Страна: 5892
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 357 дка 
714 от 714 дка (+120) 
Кюстендил: 54 Страна: 6110
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 707 дка 
707 от 707 дка (-37) 
Кюстендил: 57 Страна: 6148
Комасационен фактор: 438 дка 
438 от 438 дка (-72) 
Кюстендил: 103 Страна: 8038
Комасационен фактор: 426 дка 
426 от 426 дка 
Кюстендил: 108 Страна: 8188
Комасационен фактор: 140 дка 
421 от 421 дка (+100) 
Кюстендил: 111 Страна: 8249
Комасационен фактор: 374 дка 
374 от 374 дка (+9) 
Кюстендил: 128 Страна: 8814
Комасационен фактор: 88 дка 
351 от 351 дка (+129) 
Кюстендил: 138 Страна: 9104
Комасационен фактор: 78 дка 
310 от 310 дка (+275) 
Кюстендил: 165 Страна: 9709
Комасационен фактор: 283 дка 
283 от 283 дка (-23) 
Кюстендил: 181 Страна: 10207
Комасационен фактор: 282 дка 
282 от 282 дка (+3) 
Кюстендил: 182 Страна: 10220
Комасационен фактор: 282 дка 
282 от 282 дка (-7) 
Кюстендил: 183 Страна: 10221
Комасационен фактор: 281 дка 
281 от 281 дка (+61) 
Кюстендил: 185 Страна: 10238
Комасационен фактор: 276 дка 
276 от 276 дка (-136) 
Кюстендил: 187 Страна: 10331
Комасационен фактор: 274 дка 
274 от 274 дка (-113) 
Кюстендил: 188 Страна: 10362
Комасационен фактор: 263 дка 
263 от 263 дка (-50) 
Кюстендил: 197 Страна: 10544

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Бобов дол, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ППЗК Дворище

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Бобов дол (2022)

18
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020465
2021.487025401199
2021.37824580950
202152481265401199
2022.11149111491149
20221149111491149
2023.2153475002236
2023153475002236

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ППЗК Дворище

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ППЗК Дворище

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ППЗК Дворище

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ППЗК Дворище

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ППЗК Дворище
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ППЗК Дворище
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
66
ППЗК Дворище9
48
72
7
12

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
66
ППЗК Дворище9
48
72
7
12

Няма намерени резултати

70 826 дка
41 765 дка
50 114
27 370 (55%)
5.77
7
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
35193
410 307
514 960
616 050
718 287
82448
92539
101042

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.