Добруджа Био Агро ЕООД

Обща информация
 
 
5447 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

77
2019
На печалба
5447 дка (+273)
Комасационен фактор: 681 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич2935 дка (+266)
Добрич-селска2266 дка (+169)
Тервел235 дка (-7)
Добрич-селска114 дка (+1)
Тервел99 дка (+10)
Добрич-селска89 дка (+42)
Тервел81 дка
Добрич-селска51 дка (+51)
Област: Варна2512 дка (+7)
Вълчи дол2512 дка (+7)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Добруджа Био Агро ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
202530217
 
3
 
1 320 000 лв.
 
135 000 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
ул.ТРЕТА №13 обл.ДОБРИЧ, с.БЕНКОВСКИ 9380
 
Добрич, Добрич-селска, ул. ТРЕТА № 13, Бенковски
 
10 000 лв.
 
2013 г.
 
-
 
-
 

Исмаил Мехмедали Али

 

Исмаил Мехмедали Али (10,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, незабранени от закона, производство и търговия на селскостопанска продукция, строителство и строително монтажна дейност, спедиторска дейност, транспорт и спомагателни дейности в транспорта, дейности по организация на отдиха, туристическа и спортно-развлекателна дейност, хотелиерство, ресторантьорство и кафетария, покупко-продажба на недвижими имоти, комисионна търговия и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Финансови данни за Добруджа Био Агро ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
20902290249325052512
18661916197420972266
114113113113114
32324789
51
168175175242235
648181
1298999
193
Общо44314719478751745447

Обща история на декарите по години

1819202122
Добруджа Био Агро ЕООД44314719478751745447
Общо44314719478751745447

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
20902290249325052512
18661916197420972266
114113113113114
32324789
51
168175175242235
648181
1298999
193
Общо44314719478751745447

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Добруджа Био Агро ЕООД77

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Добруджа Био Агро ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.