Сухиндол обл. Велико Търново

Обща информация
 

Сухиндол

 
6
 
38 700 
 
32
 
3.7 / 83%
 
Обяви за земеделска земя в Сухиндол
Средни оценки
 
 
62
 
53

Арендатори в община Сухиндол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
46
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 3077 дка 
10 474 (+1570) от 18 463 дка (+1495) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново10 474 дка (+1570)
Сухиндол5737 дка (-199)
Сухиндол4737 дка (+1769)
Област: Габрово7989 дка (-75)
Севлиево4433 дка (-26)
Габрово2111 дка (-70)
Габрово1274 дка (+20)
Габрово171 дка (+1)
55
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2216 дка 
10 464 (+299) от 15 513 дка (+234) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново15 513 дка (+234)
Сухиндол5919 дка (-76)
Павликени4948 дка (-61)
Сухиндол2854 дка (+88)
Сухиндол658 дка (+280)
Сухиндол548 дка (-68)
Сухиндол485 дка (+75)
Павликени101 дка (-4)
Комасационен фактор: 799 дка 
3080 (-477) от 3197 дка (-560) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново3197 дка (-560)
Сухиндол2769 дка (-541)
Сухиндол178 дка (-69)
Сухиндол133 дка (+133)
Павликени117 дка (-83)
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 837 дка 
2511 от 2511 дка (+99) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново2511 дка (+99)
СухиндолСухиндол2445 дка (+104)
СухиндолКоевци53 дка (-5)
СухиндолКрасно Градище13 дка
51
2019
ХОЛДИНГ 5298 дка (-1751)  
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 621 дка 
1833 (-1466) от 4345 дка (-1187) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново4345 дка (-1187)
Павликени2387 дка (+154)
Сухиндол660 дка (-1492)
Сухиндол576 дка
Сухиндол372 дка (-111)
Сухиндол150 дка (+137)
Павликени125 дка (+125)
Сухиндол75 дка
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 654 дка 
1308 от 1308 дка (-100) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1308 дка (-100)
Сухиндол1236 дка (-96)
Сухиндол72 дка (-4)
51
2019
ХОЛДИНГ 5298 дка (-1751)  
87
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 191 дка 
953 от 953 дка (-564) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново953 дка (-564)
Сухиндол439 дка (+8)
Сухиндол223 дка (-490)
Сухиндол197 дка (-76)
Сухиндол58 дка
Сухиндол36 дка (-6)
81
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 920 дка 
891 (+891) от 4599 дка (+1186) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново4599 дка (+1186)
Павликени1632 дка (-346)
Павликени911 дка (+6)
Сухиндол891 дка (+891)
Павликени662 дка (+242)
Павликени503 дка (+393)
74
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 3769 дка 
872 (+872) от 7538 дка (+537) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово6666 дка (-335)
Севлиево6666 дка (-335)
Област: Велико Търново872 дка (+872)
Сухиндол872 дка (+872)
36
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 284 дка 
851 от 851 дка (+7) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново851 дка (+7)
Сухиндол671 дка (+10)
Сухиндол122 дка (-13)
Сухиндол58 дка (+10)
57
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1249 дка 
800 (+22) от 3748 дка (+30) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново3748 дка (+30)
Павликени2113 дка (+8)
Павликени835 дка
Сухиндол800 дка (+22)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 549 дка 
549 от 549 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново549 дка (+10)
Сухиндол549 дка (+10)
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка (+9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново408 дка (+9)
Сухиндол408 дка (+9)
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 694 дка 
353 (+59) от 3469 дка (-449) 
5 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2429 дка (-78)
Айтос2332 дка (-58)
Айтос58 дка (-20)
Айтос39 дка
Област: Силистра687 дка (-430)
Дулово687 дка (-430)
Област: Велико Търново353 дка (+59)
Сухиндол353 дка (+59)
Комасационен фактор: 352 дка 
352 от 352 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново352 дка
Сухиндол352 дка
Комасационен фактор: 351 дка 
351 от 351 дка (+51) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново351 дка (+51)
Сухиндол351 дка (+51)
Комасационен фактор: 297 дка 
297 от 297 дка (+4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново297 дка (+4)
Сухиндол297 дка (+4)
Комасационен фактор: 291 дка 
291 от 291 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново291 дка (+3)
Сухиндол291 дка (+3)
Комасационен фактор: 281 дка 
281 от 281 дка (-40) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново281 дка (-40)
Сухиндол281 дка (-40)
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1656 дка 
268 (-25) от 188 830 дка (+18 213) 
114 землища, 32 общини и 9 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново88 416 дка (+554)
Велико Търново10 801 дка (-1)
Велико Търново10 028 дка (+134)
Горна Оряховица8548 дка (+27)
Велико Търново7036 дка (-513)
СВИЩОВ5527 дка (-12)
СВИЩОВ4975 дка (-2)
СВИЩОВ4474 дка (-11)
Велико Търново4369 дка (+424)
Велико Търново3800 дка (+74)
Велико Търново3411 дка (-5)
СВИЩОВ3323 дка (-29)
Стражица3202 дка (-1)
СВИЩОВ2871 дка (-12)
Стражица2830 дка (+49)
Велико Търново2323 дка (+12)
Велико Търново2141 дка
Стражица1945 дка (+31)
СВИЩОВ1713 дка (-9)
Велико Търново1631 дка (+6)
СВИЩОВ1165 дка (+176)
СВИЩОВ438 дка (+240)
Стражица428 дка
СВИЩОВ366 дка (-7)
СВИЩОВ353 дка (+10)
Сухиндол268 дка (-25)
Велико Търново223 дка (-2)
СВИЩОВ189 дка (-1)
СВИЩОВ28 дка
Полски Тръмбеш6 дка (+1)
Полски Тръмбеш3 дка (+1)
Павликени1 дка (-1)
Област: Плевен27 204 дка (+7664)
Белене9558 дка (+292)
Белене4154 дка (+15)
Левски2755 дка (+2755)
Никопол2436 дка (+2436)
Белене2054 дка (-58)
Гулянци1862 дка (-90)
Белене1615 дка
Белене564 дка (+564)
Гулянци539 дка (+539)
Гулянци336 дка (+18)
Гулянци258 дка (+258)
Гулянци252 дка (+252)
Никопол233 дка (+233)
Никопол179 дка (+179)
Левски163 дка (+163)
Гулянци63 дка (+63)
Никопол45 дка (+45)
Гулянци42 дка (-11)
Никопол37 дка (+37)
ПОРДИМ26 дка (-1)
Гулянци18 дка (+18)
Долна Митрополия12 дка (-46)
Никопол3 дка (+3)
Област: Видин25 828 дка (+773)
Димово7000 дка
Димово4382 дка
Димово3903 дка
Димово3314 дка
Димово2552 дка
Димово1821 дка
Димово1569 дка
Макреш730 дка (+730)
Димово385 дка
Димово88 дка
Видин43 дка (+43)
Бойница41 дка
Област: Търговище20 513 дка (+3913)
Попово3737 дка (+322)
Попово2595 дка (+876)
Попово1861 дка (+1075)
Антоново1729 дка (-43)
Попово1718 дка (+951)
Антоново1399 дка
Антоново1195 дка (+14)
Антоново995 дка (+7)
Попово925 дка (+101)
Попово874 дка (+89)
Антоново804 дка (+6)
Антоново782 дка
Антоново619 дка (+1)
Попово475 дка (+475)
Антоново417 дка
Антоново349 дка
Антоново39 дка (+39)
Област: Русе16 447 дка (+1121)
Борово4900 дка (+41)
Борово2995 дка
Ценово2709 дка (+226)
Ценово1749 дка (+116)
Ценово1627 дка
Ценово1143 дка (+1143)
Ценово960 дка (+704)
Борово125 дка
Борово125 дка (-1170)
Ценово53 дка
Ветово37 дка (+37)
Ветово24 дка (+24)
Област: Ловеч5130 дка (+1959)
Ловеч3171 дка
Ловеч1248 дка (+1248)
Ловеч469 дка (+469)
Угърчин184 дка (+184)
Угърчин42 дка (+42)
Угърчин16 дка (+16)
Област: Враца1925 дка (+1925)
Борован929 дка (+929)
Бяла Слатина462 дка (+462)
Борован422 дка (+422)
Враца112 дка (+112)
Област: Монтана1795 дка (+128)
Якимово1379 дка (+4)
Якимово276 дка
Брусарци124 дка (+124)
Вълчедръм16 дка
Област: Габрово1572 дка (+176)
Дряново625 дка (-3)
Дряново383 дка
Дряново369 дка
Севлиево180 дка (+179)
Севлиево15 дка
Комасационен фактор: 1285 дка 
238 от 2569 дка (-15) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново2569 дка (-15)
Павликени2331 дка (-15)
Сухиндол238 дка
Комасационен фактор: 234 дка 
234 от 234 дка (-43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново234 дка (-43)
Сухиндол234 дка (-43)
Комасационен фактор: 64 дка 
191 от 191 дка (-129) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново191 дка (-129)
Сухиндол86 дка
Сухиндол57 дка (-3)
Сухиндол48 дка (-126)
Комасационен фактор: 176 дка 
176 от 176 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново176 дка (+20)
Сухиндол176 дка (+20)
Комасационен фактор: 50 дка 
149 от 149 дка (+21) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново149 дка (+21)
Сухиндол109 дка (+21)
Сухиндол32 дка
Сухиндол8 дка
Комасационен фактор: 112 дка 
112 от 112 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново112 дка
Сухиндол112 дка
Комасационен фактор: 111 дка 
111 от 111 дка (-14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново111 дка (-14)
Сухиндол111 дка (-14)
Комасационен фактор: 133 дка 
106 (-140) от 266 дка (-139) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново266 дка (-139)
Павликени160 дка (+1)
Сухиндол106 дка (-140)
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново78 дка
Сухиндол78 дка
Комасационен фактор: 47 дка 
47 от 47 дка (+4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново47 дка (+4)
Сухиндол47 дка (+4)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Сухиндол обл. Велико Търново Страна Холдинг
46
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 3077 дка 
10 474 (+1570) от 18 463 дка (+1495) 
Велико Търново: 38 Страна: 175
55
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2216 дка 
10 464 (+299) от 15 513 дка (+234) 
Велико Търново: 20 Страна: 267
Комасационен фактор: 799 дка 
3080 (-477) от 3197 дка (-560) 
Велико Търново: 155 Страна: 2503
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 837 дка 
2511 от 2511 дка (+99) 
Велико Търново: 177 Страна: 2954
51
2019
ХОЛДИНГ 5298 дка (-1751)  
Страна: 122
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 621 дка 
1833 (-1466) от 4345 дка (-1187) 
Велико Търново: 131 Страна: 1973
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 654 дка 
1308 от 1308 дка (-100) 
Велико Търново: 236 Страна: 4345
51
2019
ХОЛДИНГ 5298 дка (-1751)  
Страна: 122
87
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 191 дка 
953 от 953 дка (-564) 
Велико Търново: 268 Страна: 5159
81
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 920 дка 
891 (+891) от 4599 дка (+1186) 
Велико Търново: 123 Страна: 1866
74
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 3769 дка 
872 (+872) от 7538 дка (+537) 
Велико Търново: 281 Страна: 1034
36
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 284 дка 
851 от 851 дка (+7) 
Велико Търново: 283 Страна: 5504
57
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1249 дка 
800 (+22) от 3748 дка (+30) 
Велико Търново: 143 Страна: 2220
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 549 дка 
549 от 549 дка (+10) 
Велико Търново: 359 Страна: 7075
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка (+9) 
Велико Търново: 400 Страна: 8413
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 694 дка 
353 (+59) от 3469 дка (-449) 
Велико Търново: 427 Страна: 2350
Комасационен фактор: 352 дка 
352 от 352 дка 
Велико Търново: 429 Страна: 9087
Комасационен фактор: 351 дка 
351 от 351 дка (+51) 
Велико Търново: 430 Страна: 9103
Комасационен фактор: 297 дка 
297 от 297 дка (+4) 
Велико Търново: 465 Страна: 9937
Комасационен фактор: 291 дка 
291 от 291 дка (+3) 
Велико Търново: 469 Страна: 10049
Комасационен фактор: 281 дка 
281 от 281 дка (-40) 
Велико Търново: 483 Страна: 10234
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
80
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1656 дка 
268 (-25) от 188 830 дка (+18 213) 
Велико Търново: 1 Страна: 5
Комасационен фактор: 1285 дка 
238 от 2569 дка (-15) 
Велико Търново: 176 Страна: 2914
Комасационен фактор: 234 дка 
234 от 234 дка (-43) 
Велико Търново: 532 Страна: 11060
Комасационен фактор: 64 дка 
191 от 191 дка (-129) 
Велико Търново: 570 Страна: 11823
Комасационен фактор: 176 дка 
176 от 176 дка (+20) 
Велико Търново: 588 Страна: 12090
Комасационен фактор: 50 дка 
149 от 149 дка (+21) 
Велико Търново: 618 Страна: 12592
Комасационен фактор: 112 дка 
112 от 112 дка 
Велико Търново: 668 Страна: 13297
Комасационен фактор: 111 дка 
111 от 111 дка (-14) 
Велико Търново: 671 Страна: 13317
Комасационен фактор: 133 дка 
106 (-140) от 266 дка (-139) 
Велико Търново: 497 Страна: 10492
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка 
Велико Търново: 700 Страна: 13829
Комасационен фактор: 47 дка 
47 от 47 дка (+4) 
Велико Търново: 707 Страна: 14220

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Сухиндол, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Асен Серафимов Стойчев

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Сухиндол (2022)

6
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020767
2021.41034112991500
2021.3112444492000
2021.27492499999
20217001022172992000
2022.470342651649
2022.3108132942200
2022.2106973001936
2022.1768112871399
2022879252652200
2023.31900217002100
2023.2185045002499
2023.11794133003000
20231817193003000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Асен Серафимов Стойчев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Асен Серафимов Стойчев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Асен Серафимов Стойчев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Асен Серафимов Стойчев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Асен Серафимов Стойчев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Асен Серафимов Стойчев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
46
55
Асен Серафимов Стойчев
87
81
74
36
57
80

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
46
55
Асен Серафимов Стойчев
87
81
74
36
57
80

Няма намерени резултати

49 546 дка
38 700 дка
24 454
8591 (35%)
4.4
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
325 620
412 454
52812
61060
72789
83366
91446

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.