Лясковец обл. Велико Търново

Обща информация
 

Лясковец

 
6
 
85 514 
 
54
 
3.25 / 89%
 
Обяви за земеделска земя в Лясковец
Средни оценки
 
 
46
 
53

Арендатори в община Лясковец

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 5654 дка 
22 615 от 22 615 дка (-25) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново22 615 дка (-25)
Лясковец16 503 дка (-66)
Лясковец3190 дка (+43)
Лясковец1849 дка (+9)
Лясковец1073 дка (-11)
32
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1820 дка 
6280 от 7281 дка (+153) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново7281 дка (+153)
Лясковец4770 дка (-278)
Лясковец1510 дка (+431)
Златарица769 дка
Златарица232 дка
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2152 дка 
6157 (+335) от 6457 дка (+357) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново6457 дка (+357)
Лясковец5902 дка (+225)
Стражица300 дка (+22)
Лясковец255 дка (+110)
35
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 3012 дка 
6023 от 6023 дка (-202) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново6023 дка (-202)
ЛясковецКозаревец5907 дка (-202)
ЛясковецЛясковец116 дка
61
2019
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1611 дка 
5966 (-188) от 6445 дка (-205) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново6445 дка (-205)
Лясковец2671 дка (-153)
Лясковец2329 дка (-11)
Лясковец966 дка (-24)
Велико Търново479 дка (-17)
26
2019
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4515 дка 
4515 от 4515 дка (-160) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново4515 дка (-160)
Лясковец4515 дка (-160)
38
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1271 дка 
4111 (-65) от 5082 дка (-81) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново5082 дка (-81)
Лясковец2837 дка (-6)
Лясковец1274 дка (-59)
Велико Търново636 дка (-22)
Велико Търново335 дка (+6)
39
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3350 дка 
3350 от 3350 дка (-487) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново3350 дка (-487)
Лясковец3350 дка (-487)
55
2019
ХОЛДИНГ 39 692 дка (+2057)  
30
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 3693 дка 
2180 (-21) от 33 237 дка (+1891) 
9 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново18 139 дка (+1690)
Горна Оряховица9354 дка (+1129)
Горна Оряховица5076 дка (+559)
Лясковец2072 дка (-21)
Стражица1249 дка
Горна Оряховица280 дка (+23)
Лясковец108 дка
Област: Разград15 098 дка (+201)
Разград12 362 дка (+166)
Разград2198 дка (+19)
Разград538 дка (+16)
77
2019
ХОЛДИНГ 150 830 дка (+2213)  
83
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 3322 дка 
1728 (-246) от 76 408 дка (+1030) 
23 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново76 408 дка (+1030)
Полски Тръмбеш11 290 дка (-833)
Полски Тръмбеш10 769 дка (+83)
Полски Тръмбеш8417 дка (+109)
Полски Тръмбеш6991 дка (+1)
Велико Търново6722 дка (+61)
Полски Тръмбеш5428 дка (+105)
Велико Търново4841 дка (+491)
Велико Търново4492 дка (+8)
Велико Търново4419 дка (+291)
Велико Търново4131 дка (-550)
Велико Търново1997 дка (+243)
Лясковец1728 дка (-246)
Велико Търново1439 дка (+416)
СВИЩОВ1286 дка (+174)
Полски Тръмбеш446 дка (+446)
Велико Търново428 дка
Полски Тръмбеш427 дка (-13)
Полски Тръмбеш423 дка (-1)
Велико Търново219 дка (-79)
Велико Търново191 дка
Полски Тръмбеш190 дка (+190)
Велико Търново79 дка (+79)
Велико Търново55 дка (+55)
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 551 дка 
1653 от 1653 дка (+186) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1653 дка (+186)
Лясковец711 дка (+202)
Лясковец689 дка (-46)
Лясковец253 дка (+30)
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 771 дка 
1496 от 2312 дка (+29) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново2312 дка (+29)
Лясковец1315 дка (+27)
Велико Търново816 дка
Лясковец181 дка (+2)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1247 дка 
1247 от 1247 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1247 дка (-7)
Лясковец1247 дка (-7)
75
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 840 дка 
1113 (-87) от 4202 дка (-115) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново4202 дка (-115)
Горна Оряховица2398 дка (-20)
Лясковец1113 дка (-87)
Горна Оряховица350 дка
Горна Оряховица269 дка (-6)
Горна Оряховица72 дка (-2)
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
1071 (+352) от 9199 дка (+4822) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново9199 дка (+4822)
Горна Оряховица2749 дка (+2429)
Горна Оряховица1803 дка (+628)
Горна Оряховица1577 дка (+429)
Стражица864 дка (+864)
Горна Оряховица829 дка (+148)
Лясковец719 дка
Лясковец352 дка (+352)
Горна Оряховица253 дка (-40)
Горна Оряховица53 дка (+12)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1034 дка 
1034 от 1034 дка (-30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1034 дка (-30)
Лясковец1034 дка (-30)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1002 дка 
1002 от 1002 дка (+26) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1002 дка (+26)
Лясковец1002 дка (+26)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 996 дка 
996 от 996 дка (+46) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново996 дка (+46)
Лясковец996 дка (+46)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 488 дка 
975 от 975 дка (+274) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново975 дка (+274)
Лясковец599 дка (+44)
Лясковец376 дка (+230)
26
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 968 дка 
968 от 968 дка (+14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново968 дка (+14)
Лясковец968 дка (+14)
61
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 968 дка 
955 (-28) от 2905 дка (+45) 
3 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново2799 дка (-61)
Горна Оряховица1844 дка (-33)
Лясковец955 дка (-28)
Област: Търговище106 дка (+106)
Антоново106 дка (+106)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 898 дка 
898 от 898 дка (-21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново898 дка (-21)
Лясковец898 дка (-21)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 442 дка 
883 от 883 дка (+12) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново883 дка (+12)
Лясковец758 дка (+18)
Лясковец125 дка (-6)
19
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 757 дка 
757 от 757 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново757 дка (+1)
Лясковец757 дка (+1)
55
2019
ХОЛДИНГ 39 692 дка (+2057)  
69
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1460 дка 
614 от 5838 дка (+179) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново5838 дка (+179)
Горна Оряховица3546 дка (+305)
Горна Оряховица1245 дка (+27)
Лясковец614 дка
Горна Оряховица433 дка (-153)
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 551 дка 
546 (+294) от 1653 дка (+267) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1653 дка (+267)
Стражица926 дка (+28)
Лясковец546 дка (+294)
Стражица181 дка (-55)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 522 дка 
522 от 522 дка (-4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново522 дка (-4)
Лясковец522 дка (-4)
Комасационен фактор: 488 дка 
488 от 488 дка (+71) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново488 дка (+71)
Лясковец488 дка (+71)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2201 дка 
421 от 4401 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново4401 дка
Златарица3980 дка
Лясковец421 дка
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1531 дка 
407 (-231) от 3062 дка (-866) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново3062 дка (-866)
Горна Оряховица2655 дка (-635)
Лясковец407 дка (-231)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Лясковец обл. Велико Търново Страна Холдинг
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 5654 дка 
22 615 от 22 615 дка (-25) 
Велико Търново: 7 Страна: 120
32
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1820 дка 
6280 от 7281 дка (+153) 
Велико Търново: 65 Страна: 1087
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2152 дка 
6157 (+335) от 6457 дка (+357) 
Велико Търново: 78 Страна: 1254
35
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 3012 дка 
6023 от 6023 дка (-202) 
Велико Търново: 86 Страна: 1379
61
2019
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1611 дка 
5966 (-188) от 6445 дка (-205) 
Велико Търново: 79 Страна: 1258
26
2019
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4515 дка 
4515 от 4515 дка (-160) 
Велико Търново: 125 Страна: 1901
38
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1271 дка 
4111 (-65) от 5082 дка (-81) 
Велико Търново: 109 Страна: 1678
39
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3350 дка 
3350 от 3350 дка (-487) 
Велико Търново: 152 Страна: 2419
55
2019
ХОЛДИНГ 39 692 дка (+2057)  
Страна: 29
30
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 3693 дка 
2180 (-21) от 33 237 дка (+1891) 
Велико Търново: 11 Страна: 46
77
2019
ХОЛДИНГ 150 830 дка (+2213)  
Страна: 6
83
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 3322 дка 
1728 (-246) от 76 408 дка (+1030) 
Велико Търново: 2 Страна: 10
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 551 дка 
1653 от 1653 дка (+186) 
Велико Търново: 221 Страна: 3823
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 771 дка 
1496 от 2312 дка (+29) 
Велико Търново: 186 Страна: 3124
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1247 дка 
1247 от 1247 дка (-7) 
Велико Търново: 240 Страна: 4464
75
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 840 дка 
1113 (-87) от 4202 дка (-115) 
Велико Търново: 135 Страна: 2026
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
1071 (+352) от 9199 дка (+4822) 
Велико Търново: 46 Страна: 752
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1034 дка 
1034 от 1034 дка (-30) 
Велико Търново: 254 Страна: 4939
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1002 дка 
1002 от 1002 дка (+26) 
Велико Търново: 259 Страна: 5024
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 996 дка 
996 от 996 дка (+46) 
Велико Търново: 260 Страна: 5038
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 488 дка 
975 от 975 дка (+274) 
Велико Търново: 264 Страна: 5099
26
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 968 дка 
968 от 968 дка (+14) 
Велико Търново: 266 Страна: 5123
61
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 968 дка 
955 (-28) от 2905 дка (+45) 
Велико Търново: 167 Страна: 2699
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 898 дка 
898 от 898 дка (-21) 
Велико Търново: 276 Страна: 5326
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 442 дка 
883 от 883 дка (+12) 
Велико Търново: 280 Страна: 5375
19
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 757 дка 
757 от 757 дка (+1) 
Велико Търново: 301 Страна: 5888
55
2019
ХОЛДИНГ 39 692 дка (+2057)  
Страна: 29
69
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1460 дка 
614 от 5838 дка (+179) 
Велико Търново: 91 Страна: 1437
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 551 дка 
546 (+294) от 1653 дка (+267) 
Велико Търново: 220 Страна: 3822
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 522 дка 
522 от 522 дка (-4) 
Велико Търново: 368 Страна: 7281
Комасационен фактор: 488 дка 
488 от 488 дка (+71) 
Велико Търново: 376 Страна: 7560
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2201 дка 
421 от 4401 дка 
Велико Търново: 128 Страна: 1941
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1531 дка 
407 (-231) от 3062 дка (-866) 
Велико Търново: 157 Страна: 2586

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Лясковец, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
КПК Доверие - Козаревец

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Лясковец (2022)

6
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020708
2021.4161197992000
2021.31346127992000
2021.21650314492000
2021.11299112991299
20218181476257992000
2022.4214472885000
2022.33001205786845
2022.22403116424890
2022.12203148674890
20228702544522886845
2023.3351765206050
2023.23074125806600
2023.1207176306930
20232900255206930

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
КПК Доверие - Козаревец

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
КПК Доверие - Козаревец

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
КПК Доверие - Козаревец

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
КПК Доверие - Козаревец

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
КПК Доверие - Козаревец
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
КПК Доверие - Козаревец
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
32
КПК Доверие - Козаревец35
61
26
38
39
30
83
75
26
61
19
69

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
32
КПК Доверие - Козаревец35
61
26
38
39
30
83
75
26
61
19
69

Няма намерени резултати

99 018 дка
85 514 дка
26 967
17 561 (65%)
3.3
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
23165
376 099
413 682
54419
61654

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.