Елена обл. Велико Търново

Обща информация
 

Елена

 
21
 
55 660 
 
103
 
6.8 / 43%
 
Обяви за земеделска земя в Елена
Средни оценки
 
 
45
 
53

Арендатори в община Елена

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 777 дка 
5438 от 5438 дка (+2810) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново5438 дка (+2810)
Елена2414 дка (+100)
Елена1918 дка (+1918)
Елена373 дка (+373)
Елена365 дка (+84)
Елена330 дка (+330)
Елена23 дка (-10)
Елена15 дка (+15)
39
2019
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 689 дка 
2755 от 2755 дка (+71) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново2755 дка (+71)
Елена1602 дка (+29)
Елена668 дка (+27)
Елена248 дка (+11)
Елена237 дка (+4)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 371 дка 
1857 от 1857 дка (-22) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1857 дка (-22)
Елена689 дка (-10)
Елена483 дка (-7)
Елена346 дка (-9)
Елена181 дка (+6)
Елена158 дка (-2)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 920 дка 
1839 от 1839 дка (-29) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1839 дка (-29)
ЕленаМарян1014 дка (-14)
ЕленаРуховци825 дка (-15)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 512 дка 
1024 от 1024 дка (-90) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1024 дка (-90)
Елена703 дка (-101)
Елена321 дка (+11)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 493 дка 
985 от 985 дка (-86) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново985 дка (-86)
Елена667 дка (-49)
Елена318 дка (-37)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 415 дка 
830 от 830 дка (-56) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново830 дка (-56)
Елена559 дка (-56)
Елена271 дка
13
2019
На печалба
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 115 дка 
829 (+3) от 1032 дка (+29) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1032 дка (+29)
Елена311 дка (+23)
Златарица203 дка (+26)
Елена173 дка (+16)
Елена148 дка (+18)
Елена85 дка (+28)
Елена47 дка (-6)
Елена30 дка
Елена22 дка
Елена13 дка (-76)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 828 дка 
828 от 828 дка (+22) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново828 дка (+22)
Елена828 дка (+22)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 774 дка 
774 от 774 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново774 дка
Елена774 дка
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 748 дка 
748 от 748 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново748 дка
Елена748 дка
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 369 дка 
737 от 737 дка (-83) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново737 дка (-83)
Елена459 дка (-116)
Елена278 дка (+33)
48
2019
На печалба
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 121 дка 
723 от 723 дка (-1) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново723 дка (-1)
Елена313 дка (+2)
Елена215 дка (-1)
Елена103 дка
Елена56 дка (-2)
Елена27 дка
Елена9 дка
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 350 дка 
699 от 699 дка (-25) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново699 дка (-25)
Елена367 дка (-2)
Елена332 дка (-23)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 653 дка 
653 от 653 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново653 дка
Елена653 дка
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 644 дка 
644 от 644 дка (+11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново644 дка (+11)
Елена644 дка (+11)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 610 дка 
610 от 610 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново610 дка
Елена610 дка
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 597 дка 
597 (+597) от 597 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново597 дка (+597)
Елена597 дка (+597)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 197 дка 
590 от 590 дка (-43) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново590 дка (-43)
Елена275 дка (-79)
Елена208 дка (+31)
Елена107 дка (+5)
Комасационен фактор: 293 дка 
586 от 586 дка (+499) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново586 дка (+499)
Елена555 дка (+468)
Елена31 дка (+31)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 581 дка 
581 от 581 дка (+71) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново581 дка (+71)
Елена581 дка (+71)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 550 дка 
550 от 550 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново550 дка
Елена550 дка
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 547 дка 
547 от 547 дка (+14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново547 дка (+14)
Елена547 дка (+14)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 541 дка 
541 от 541 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново541 дка
Елена541 дка
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 532 дка 
532 от 532 дка (+79) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново532 дка (+79)
Елена532 дка (+79)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 71 дка 
528 (-109) от 784 дка (-1222) 
11 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново784 дка (-1222)
Златарица255 дка
Елена199 дка
Елена118 дка
Елена118 дка
Елена28 дка (+11)
Елена25 дка
Елена15 дка
Елена11 дка
Елена9 дка
Елена5 дка (-120)
Велико Търново1 дка (-1113)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 256 дка 
511 от 511 дка (-67) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново511 дка (-67)
Елена283 дка (-22)
Елена228 дка (-45)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 501 дка 
501 от 501 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново501 дка (-9)
Елена501 дка (-9)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 384 дка 
497 от 767 дка (-62) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново497 дка (-62)
Елена497 дка (-62)
Област: Силистра270 дка
Ситово270 дка
Комасационен фактор: 480 дка 
480 от 480 дка (+17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново480 дка (+17)
Елена480 дка (+17)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Елена обл. Велико Търново Страна
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 777 дка 
5438 от 5438 дка (+2810) 
Велико Търново: 101 Страна: 1556
39
2019
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 689 дка 
2755 от 2755 дка (+71) 
Велико Търново: 170 Страна: 2801
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 371 дка 
1857 от 1857 дка (-22) 
Велико Търново: 209 Страна: 3577
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 920 дка 
1839 от 1839 дка (-29) 
Велико Търново: 210 Страна: 3596
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 512 дка 
1024 от 1024 дка (-90) 
Велико Търново: 258 Страна: 4961
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 493 дка 
985 от 985 дка (-86) 
Велико Търново: 262 Страна: 5067
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 415 дка 
830 от 830 дка (-56) 
Велико Търново: 292 Страна: 5576
13
2019
На печалба
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 115 дка 
829 (+3) от 1032 дка (+29) 
Велико Търново: 255 Страна: 4946
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 828 дка 
828 от 828 дка (+22) 
Велико Търново: 293 Страна: 5581
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 774 дка 
774 от 774 дка 
Велико Търново: 298 Страна: 5812
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 748 дка 
748 от 748 дка 
Велико Търново: 304 Страна: 5930
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 369 дка 
737 от 737 дка (-83) 
Велико Търново: 308 Страна: 5992
48
2019
На печалба
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 121 дка 
723 от 723 дка (-1) 
Велико Търново: 312 Страна: 6060
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 350 дка 
699 от 699 дка (-25) 
Велико Търново: 319 Страна: 6180
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 653 дка 
653 от 653 дка 
Велико Търново: 325 Страна: 6424
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 644 дка 
644 от 644 дка (+11) 
Велико Търново: 327 Страна: 6467
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 610 дка 
610 от 610 дка 
Велико Търново: 334 Страна: 6646
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 597 дка 
597 (+597) от 597 дка 
Велико Търново: 338 Страна: 6726
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 197 дка 
590 от 590 дка (-43) 
Велико Търново: 343 Страна: 6772
Комасационен фактор: 293 дка 
586 от 586 дка (+499) 
Велико Търново: 346 Страна: 6797
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 581 дка 
581 от 581 дка (+71) 
Велико Търново: 347 Страна: 6830
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 550 дка 
550 от 550 дка 
Велико Търново: 358 Страна: 7064
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 547 дка 
547 от 547 дка (+14) 
Велико Търново: 361 Страна: 7091
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 541 дка 
541 от 541 дка 
Велико Търново: 364 Страна: 7144
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 532 дка 
532 от 532 дка (+79) 
Велико Търново: 367 Страна: 7220
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 71 дка 
528 (-109) от 784 дка (-1222) 
Велико Търново: 297 Страна: 5759
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 256 дка 
511 от 511 дка (-67) 
Велико Търново: 371 Страна: 7374
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 501 дка 
501 от 501 дка (-9) 
Велико Търново: 373 Страна: 7457
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 384 дка 
497 от 767 дка (-62) 
Велико Търново: 374 Страна: 5842
Комасационен фактор: 480 дка 
480 от 480 дка (+17) 
Велико Търново: 378 Страна: 7619

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Елена, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Цветанка Стоянова Капасъзова

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Елена (2022)

21
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4945172993333
2021.31115132994900
2021.23997299649
2021404902372994900
2022.41691354206259
2022.31195543505868
2022.21930263005868
2022.11161302904167
202214391452906259
2023.31510162695868
2023.21826202706818
2023.11868303006000
20231769662696818

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Цветанка Стоянова Капасъзова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Цветанка Стоянова Капасъзова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Цветанка Стоянова Капасъзова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Цветанка Стоянова Капасъзова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Цветанка Стоянова Капасъзова
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Цветанка Стоянова Капасъзова
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
39
Цветанка Стоянова Капасъзова
13
48

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
39
Цветанка Стоянова Капасъзова
13
48

Няма намерени резултати

89 477 дка
55 660 дка
84 771
27 724 (33%)
6.51
8
7

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
48619
59060
620 336
730 307
820 991
9164

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.