Трънак общ. Руен

Обща информация
 

Трънак

 
 
 
1226
 
73287
 
1807 (-755) 
 
7
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Трънак
Средни оценки
 
 
 
33
 
44

Арендатори в Трънак

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1281 дка 
2234 от 2562 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2562 дка
Руен2234 дка
Руен328 дка
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 489 дка 
489 от 978 дка (+566) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас978 дка (+77)
Руен489 дка (+77)
Руен489 дка
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 438 дка 
438 от 876 дка (+469) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас876 дка (+31)
Руен438 дка (+31)
Руен438 дка
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 252 дка 
252 от 504 дка (+324) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас504 дка (+72)
РуенТопчийско252 дка (+72)
РуенТрънак252 дка
Комасационен фактор: 94 дка 
97 от 188 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас188 дка
Руен97 дка
Руен91 дка
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 100 дка 
44 от 897 дка (+258) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас897 дка (+175)
Руен268 дка (+105)
Руен226 дка (+96)
Руен142 дка (+3)
Руен108 дка (+7)
Руен44 дка (-36)
Руен44 дка
Руен26 дка
Руен26 дка
Руен13 дка
Комасационен фактор: 254 дка 
0 от 254 дка (+31)
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас254 дка (+31)
Руен254 дка (+31)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Трънак общ. Руен обл. Бургас Страна
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1281 дка 
2234 от 2562 дка 
Руен: 11 Бургас: 194 Страна: 2903
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 489 дка 
489 от 978 дка (+566) 
Руен: 18 Бургас: 334 Страна: 5054
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 438 дка 
438 от 876 дка (+469) 
Руен: 20 Бургас: 361 Страна: 5367
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 252 дка 
252 от 504 дка (+324) 
Руен: 32 Бургас: 442 Страна: 7354
Комасационен фактор: 94 дка 
97 от 188 дка 
Руен: 74 Бургас: 687 Страна: 11744
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 100 дка 
44 от 897 дка (+258) 
Руен: 19 Бургас: 357 Страна: 5293
Комасационен фактор: 254 дка 
0 от 254 дка (+31)
Руен: 59 Бургас: 619 Страна: 10587

Ренти на арендаторите в Трънак

Бели петна, бели петна за община Руен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Ахмед Халил Хюсеин

Цени на земеделската земя по обяви в Трънак

10 юни 2023 г.
10 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Руен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Трънак по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Ахмед Халил Хюсеин

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Ахмед Халил Хюсеин

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Ахмед Халил Хюсеин

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Ахмед Халил Хюсеин

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
32172436260125622562
437410361412978
503435358407876
Ахмед Халил Хюсеин180504
163199188188
725866445639897
506498223223254
Общо53884808418746116259

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
22261837222822342234
489
438
Ахмед Халил Хюсеин252
33929797
44
98141
Общо23242011232023313554

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Ахмед Халил Хюсеин

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Ахмед Халил Хюсеин

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Трънак (Руен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.