Сини рид общ. Руен

Обща информация
 

Сини рид

 
 
 
334
 
80296
 
535 (+146) 
 
4
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Сини рид
Средни оценки
 
 
 
33
 
44

Арендатори в Сини рид

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 195 дка 
195 от 195 дка (+27) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас195 дка (+27)
Руен195 дка (+27)
Комасационен фактор: 162 дка 
162 от 162 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас162 дка
Руен162 дка
Комасационен фактор: 92 дка 
92 от 92 дка (-23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас92 дка (-23)
Руен92 дка (-23)
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 100 дка 
26 от 897 дка (+258) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас897 дка (+175)
РуенПрипек268 дка (+105)
РуенДропла226 дка (+96)
РуенПреображенци142 дка (+3)
РуенДобра поляна108 дка (+7)
РуенТопчийско44 дка (-36)
РуенТрънак44 дка
РуенСредна махала26 дка
РуенСини рид26 дка
РуенПодгорец13 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Сини рид общ. Руен обл. Бургас Страна
Комасационен фактор: 195 дка 
195 от 195 дка (+27) 
Руен: 71 Бургас: 676 Страна: 11604
Комасационен фактор: 162 дка 
162 от 162 дка 
Руен: 80 Бургас: 713 Страна: 12214
Комасационен фактор: 92 дка 
92 от 92 дка (-23) 
Руен: 91 Бургас: 799 Страна: 13499
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 100 дка 
26 от 897 дка (+258) 
Руен: 19 Бургас: 357 Страна: 5293

Ренти на арендаторите в Сини рид

Бели петна, бели петна за община Руен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
АК - Милк ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Сини рид

21 март 2023 г.
21 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Руен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Сини рид по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
АК - Милк ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
АК - Милк ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
АК - Милк ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
АК - Милк ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
310280168168195
162
16215911811592
АК - Милк ЕООД725866445639897
Общо119713057319221346

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
310280168168195
162
16215911811592
АК - Милк ЕООД31342626
Общо503473286309475

Landlord рейтинг по години

Арендатор
АК - Милк ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
АК - Милк ЕООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Сини рид (Руен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.