Припек общ. Руен

Обща информация
 

Припек

 
 
 
413
 
46930
 
768 (-94) 
 
7
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Припек
Средни оценки
 
 
 
33
 
44

Арендатори в Припек

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 339 дка 
339 от 339 дка (+91) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас339 дка (+91)
Руен339 дка (+91)
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 100 дка 
268 (+105) от 897 дка (+258) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас897 дка (+175)
Руен268 дка (+105)
Руен226 дка (+96)
Руен142 дка (+3)
Руен108 дка (+7)
Руен44 дка (-36)
Руен44 дка
Руен26 дка
Руен26 дка
Руен13 дка
Комасационен фактор: 164 дка 
164 от 164 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас164 дка
Руен164 дка
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас152 дка
РуенПрипек152 дка
Комасационен фактор: 165 дка 
68 от 329 дка (+139) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас329 дка (+71)
Руен261 дка (+71)
Руен68 дка
Комасационен фактор: 89 дка 
48 (-5) от 177 дка (-22) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас177 дка (-22)
Руен129 дка (-17)
Руен48 дка (-5)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Припек общ. Руен обл. Бургас Страна
Комасационен фактор: 339 дка 
339 от 339 дка (+91) 
Руен: 47 Бургас: 541 Страна: 9163
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 100 дка 
268 (+105) от 897 дка (+258) 
Руен: 19 Бургас: 357 Страна: 5293
Комасационен фактор: 164 дка 
164 от 164 дка 
Руен: 79 Бургас: 711 Страна: 12184
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка 
Руен: 82 Бургас: 730 Страна: 12405
Комасационен фактор: 165 дка 
68 от 329 дка (+139) 
Руен: 48 Бургас: 547 Страна: 9303
Комасационен фактор: 89 дка 
48 (-5) от 177 дка (-22) 
Руен: 77 Бургас: 697 Страна: 11944
0 от 0 дка
Руен: 108 Бургас: 892 Страна: 14512

Ренти на арендаторите в Припек

Бели петна, бели петна за община Руен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Ружди Хасан Абтараман

Цени на земеделската земя по обяви в Припек

8 юни 2023 г.
8 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Руен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Припек по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Ружди Хасан Абтараман

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Ружди Хасан Абтараман

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Ружди Хасан Абтараман

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Ружди Хасан Абтараман

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
27651291248339
725866445639897
250164164
Ружди Хасан Абтараман152152
261261173190329
199177
170
Общо12621428107915922058

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
27651291248339
205280205163268
250164164
Ружди Хасан Абтараман152152
68
5348
170
Общо4815816667801039

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Ружди Хасан Абтараман

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Ружди Хасан Абтараман

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Припек (Руен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.