Планиница общ. Руен

Обща информация
 

Планиница

 
 
 
1383
 
56647
 
3937 (+388) 
 
6
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Планиница
Средни оценки
 
 
31
 
33
 
44

Арендатори в Планиница

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
14
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2449 дка 
2449 от 2449 дка (+631) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2449 дка (+631)
Руен2449 дка (+631)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 675 дка 
675 от 675 дка (+43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас675 дка (+43)
Руен675 дка (+43)
47
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 549 дка 
549 от 549 дка (+83) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас549 дка (+83)
Руен549 дка (+83)
Комасационен фактор: 424 дка 
424 от 424 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас424 дка
РуенПланиница424 дка
Комасационен фактор: 230 дка 
230 от 230 дка (+88) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас230 дка (+88)
Руен230 дка (+88)
Комасационен фактор: 150 дка 
34 (-33) от 300 дка (+11) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас300 дка (+11)
Руен266 дка (+44)
Руен34 дка (-33)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Планиница общ. Руен обл. Бургас Страна
14
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2449 дка 
2449 от 2449 дка (+631) 
Руен: 12 Бургас: 201 Страна: 2986
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 675 дка 
675 от 675 дка (+43) 
Руен: 23 Бургас: 399 Страна: 6256
47
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 549 дка 
549 от 549 дка (+83) 
Руен: 28 Бургас: 428 Страна: 7003
Комасационен фактор: 424 дка 
424 от 424 дка 
Руен: 38 Бургас: 484 Страна: 8121
Комасационен фактор: 230 дка 
230 от 230 дка (+88) 
Руен: 66 Бургас: 646 Страна: 11004
Комасационен фактор: 150 дка 
34 (-33) от 300 дка (+11) 
Руен: 49 Бургас: 569 Страна: 9797

Ренти на арендаторите в Планиница

Бели петна, бели петна за община Руен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Айше Хюсеинова Алиева

Цени на земеделската земя по обяви в Планиница

8 юни 2023 г.
8 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Руен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Планиница по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
307
42
Айше Хюсеинова Алиева

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
847110248
45645638
Айше Хюсеинова Алиева

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
156
906
Айше Хюсеинова Алиева

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
40
Айше Хюсеинова Алиева

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
18392030142418182449
465574470632675
458466549
Айше Хюсеинова Алиева503509376424424
166144146142230
462435387289300
Общо38933692280337714627

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
18392030142418182449
465574470632675
458466549
Айше Хюсеинова Алиева503509376424424
166144146142230
2571941826734
Общо36883451259835494361

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
14
47
Айше Хюсеинова Алиева

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
14
47
Айше Хюсеинова Алиева

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Планиница (Руен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.