Черна могила общ. Айтос

Обща информация
 

Черна могила

 
 
 
338
 
80813
 
2696 (+37) 
 
4
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Черна могила
Средни оценки
 
 
36
 
46
 
44

Арендатори в Черна могила

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
38
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2742 дка 
2193 (-22) от 10 966 дка (+230) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 966 дка (+230)
Айтос7583 дка (+223)
Айтос2193 дка (-22)
Айтос1112 дка (+28)
Айтос78 дка (+1)
34
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 546 дка 
151 (-3) от 4366 дка (+921) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4366 дка (+921)
Поморие1540 дка (+534)
Айтос1285 дка (+57)
Поморие617 дка (-8)
Поморие476 дка (+326)
Айтос171 дка (+2)
Айтос151 дка (-3)
Айтос70 дка (+13)
Айтос56 дка
Комасационен фактор: 128 дка 
128 от 128 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас128 дка
Айтос128 дка
Комасационен фактор: 126 дка 
120 (-6) от 377 дка (+29) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас377 дка (+29)
АйтосМъглен163 дка (+35)
АйтосЧерна могила120 дка (-6)
ПомориеКосовец94 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Черна могила общ. Айтос обл. Бургас Страна
38
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2742 дка 
2193 (-22) от 10 966 дка (+230) 
Айтос: 2 Бургас: 34 Страна: 545
34
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 546 дка 
151 (-3) от 4366 дка (+921) 
Айтос: 24 Бургас: 136 Страна: 1944
Комасационен фактор: 128 дка 
128 от 128 дка 
Айтос: 53 Бургас: 759 Страна: 12876
Комасационен фактор: 126 дка 
120 (-6) от 377 дка (+29) 
Айтос: 39 Бургас: 518 Страна: 8676

Ренти на арендаторите в Черна могила

Бели петна, бели петна за община Айтос, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Юсеин Юсеин Юсеин

Цени на земеделската земя по обяви в Черна могила

23 декември 2021 г.
18 октомври 2021 г.
3 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Айтос (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Черна могила по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
642
631
Юсеин Юсеин Юсеин

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
11679104128
119
Юсеин Юсеин Юсеин

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
200
189
Юсеин Юсеин Юсеин

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
7
65
Юсеин Юсеин Юсеин

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
11 54911 20410 85510 73610 966
31533397322734454366
366144120128128
Юсеин Юсеин Юсеин407349337348377
Общо15 47515 09414 53914 65715 837

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
23782279224522152193
93141146154151
366144120128128
Юсеин Юсеин Юсеин259120108126120
Общо30962684261926232592

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
38
34
Юсеин Юсеин Юсеин

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
38
34
Юсеин Юсеин Юсеин

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Черна могила (Айтос)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.