Поляново общ. Айтос

Обща информация
 

Поляново

 
 
 
343
 
57426
 
675 (-18) 
 
3
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Поляново
Средни оценки
 
 
42
 
46
 
44

Арендатори в Поляново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
42
2019
На печалба
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 737 дка 
483 (-26) от 2947 дка (+57) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2947 дка (+57)
Айтос2178 дка (+87)
Айтос483 дка (-26)
Руен166 дка (+4)
Руен120 дка (-8)
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 327 дка 
190 (+8) от 654 дка (+308) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас654 дка (+308)
Айтос464 дка (+300)
Айтос190 дка (+8)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 794 дка 
2 от 2381 дка (+125) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2381 дка (+125)
АйтосДрянковец1894 дка (+114)
АйтосЧерноград485 дка (+11)
АйтосПоляново2 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Поляново общ. Айтос обл. Бургас Страна
42
2019
На печалба
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 737 дка 
483 (-26) от 2947 дка (+57) 
Айтос: 20 Бургас: 179 Страна: 2659
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 327 дка 
190 (+8) от 654 дка (+308) 
Айтос: 31 Бургас: 404 Страна: 6359
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 794 дка 
2 от 2381 дка (+125) 
Айтос: 22 Бургас: 207 Страна: 3039

Ренти на арендаторите в Поляново

Бели петна, бели петна за община Айтос, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Шефика Мехмед Шаиб

Цени на земеделската земя по обяви в Поляново

9 октомври 2021 г.
2 май 2022 г.
4 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Айтос (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Поляново по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1090
Шефика Мехмед Шаиб

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
7767200185
Шефика Мехмед Шаиб

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
169
Шефика Мехмед Шаиб

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
14
Шефика Мехмед Шаиб

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
32713141301928902947
165341334346654
Шефика Мехмед Шаиб18602197281722562381
Общо52965679617054925982

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
619546509509483
190182182190
Шефика Мехмед Шаиб1239322
Общо619859784693675

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
42
Шефика Мехмед Шаиб

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
42
Шефика Мехмед Шаиб

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Поляново (Айтос)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.