Бо Ро ИК ЕООД

Обща информация
 
 
474 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

474 дка (+41)
Комасационен фактор: 158 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград474 дка (+41)
Банско298 дка (+80)
Банско146 дка (-41)
Банско30 дка (+2)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Бо Ро ИК ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
204048973
 
-
 
-
 
16 000 лв.
 
 
 
-
 
Растениевъдство
 
-
 
-
 
Благоевград, Банско, ул. Пирин № 76
 
2 лв.
 
2016 г.
 
-
 
-
 

Тодор Михаилов Тренчев

 

Тодор Михаилов Тренчев (2.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, ПРЕВОЗНИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, САНИТАРНО-ХИГИЕННО ПОДДЪРЖАНЕ И ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО И ХОТЕЛИЕРСТВОТО, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ И ДОГРАМА, ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН.

Финансови данни за Бо Ро ИК ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
168210260218298
5885325187146
1932322830
Общо245327617433474

Обща история на декарите по години

1819202122
Бо Ро ИК ЕООД245327617433474
Общо245327617433474

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
168210260218298
5885325187146
1932322830
Общо245327617433474

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Бо Ро ИК ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Бо Ро ИК ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.