Чуричени общ. Петрич

Обща информация
 

Чуричени

 
 
 
115
 
81791
 
1
 
500-699
Обяви за земеделска земя в Чуричени
Средни оценки
 
 
 
 
42

Няма активни арендатори.

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Чуричени общ. Петрич обл. Благоевград Страна
0 от 0 дка0
Петрич: 39 Благоевград: 382 Страна: 14431

Ренти на арендаторите в Чуричени

Бели петна, бели петна за община Петрич, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

Цени на земеделската земя по обяви в Чуричени

14 януари 2023 г.
20 февруари 2023 г.
2 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Петрич (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Чуричени по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор20
Илия Методиев Ташев349
Общо349

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор20
Илия Методиев Ташев278
Общо278

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Чуричени (Петрич)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.