Ключ общ. Петрич

Обща информация
 

Ключ

 
 
 
752
 
37349
 
126 
 
2
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Ключ
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Ключ

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 126 дка 
126 от 126 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград126 дка
Петрич126 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Ключ общ. Петрич обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 126 дка 
126 от 126 дка 
Петрич: 24 Благоевград: 223 Страна: 12906
0 от 0 дка
Петрич: 35 Благоевград: 378 Страна: 14436

Ренти на арендаторите в Ключ

Бели петна, бели петна за община Петрич, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Трушо Йорданов Угренов

Цени на земеделската земя по обяви в Ключ

10 юни 2023 г.
10 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Петрич (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Ключ по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Трушо Йорданов Угренов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Трушо Йорданов Угренов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Трушо Йорданов Угренов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Трушо Йорданов Угренов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор2022
126
Трушо Йорданов Угренов59
Общо59126

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор2022
126
Трушо Йорданов Угренов59
Общо59126

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Трушо Йорданов Угренов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Трушо Йорданов Угренов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Ключ (Петрич)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.