Гега общ. Петрич

Обща информация
 

Гега

 
 
 
193
 
14581
 
1
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Гега
Средни оценки
 
 
 
 
42

Няма активни арендатори.

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Гега общ. Петрич обл. Благоевград Страна
0 от 0 дка
Петрич: 39 Благоевград: 382 Страна: 14440

Ренти на арендаторите в Гега

Бели петна, бели петна за община Петрич, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

Цени на земеделската земя по обяви в Гега

8 юни 2023 г.
8 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Петрич (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Гега по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор20
Илия Методиев Ташев349
Общо349

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор20
Илия Методиев Ташев71
Общо71

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Илия Методиев Ташев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Гега (Петрич)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.