Био Продукти БГ ЕООД

Обща информация
 
 
228 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

228 дка
Комасационен фактор: 114 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград228 дка
Белица195 дка
Белица33 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Био Продукти БГ ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
204239747
 
14
 
655 000 лв.
 
0 лв.
 
 
 
-
 
Животновъдство
 
-
 
-
 
София (столица), Столична, р-н Илинден, ж.к. Света Троица, бл. 298, ет. 2, ап. 4, София
 
1000 лв.
 
2016 г.
 
-
 
-
 

Кирил Сашев Стоичков

 

Кирил Сашев Стоичков (1,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

Търговия в страната и чужбина, внос и износ на стоки и услуги, земеделие и селскостопанска дейност, преработка на земеделски продукти, покупко-продажба на земеделска земя и други имоти, преработка и продажба на произведения от растителен и животински произход, растениевъдство, животновъдство, дърводобив и дървопреработка, търговско посредничество и представителство, консултантски услуги, издателска, рекламна, информационна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Ако за извършване на определена дейност се изисква лиценз (разрешение), дейността ще се извършва след получаване на конкретния лиценз (разрешение).

Финансови данни за Био Продукти БГ ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище18202122
140140195195
33333333
Общо173173228228

Обща история на декарите по години

18202122
Био Продукти БГ ЕООД173173228228
Общо173173228228

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище18202122
140140195195
33333333
Общо173173228228

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Био Продукти БГ ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Био Продукти БГ ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.