Ахат 227 ООД

Обща информация
 
 
2848 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

2848 дка
Комасационен фактор: 1424 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2848 дка (+2848)
Аврен2776 дка (+2776)
Долни чифлик72 дка (+72)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Ахат 227 ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
813150926
 
12
 
985 000 лв.
 
0 лв.
 
 
 
-
 
Винарни
 
-
 
с. Старо Оряхово , Варна обл.ВАРНА, с.СТАРО ОРЯХОВО 9110
 
-
 
31 250 лв.
 
1994 г.
 
-
 
-
 

Симо Христов Симов

 

Радка Енчева Узунова (21,250.00 лв. / 68.00%)

 
-
 

Механизирани селскостопански, транспортни и дърводелски услуги, ремонт и сервизно обслужване на селскостопанска, транспортна и друга техника, производство на селскостопанска продукция и промишлени стоки, търговска и външнотърговска дейност, отдаване под наем на дълготрайни материални активи, производство, заготовка и търговия на семена, посадъчен материал всички категории от полски, зеленчукови, фуражни, маслодайни, технически, етерично-маслени култури, цветя, култивирани билки, овощни, лозови и горски видове.

Финансови данни за Ахат 227 ООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище22
72
2776
Общо2848

Обща история на декарите по години

22
Ахат 227 ООД2848
Общо2848

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище22
72
2776
Общо2848

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Ахат 227 ООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Ахат 227 ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.