Аристи - ДНХ ЕООД

Обща информация
 
 
423 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

423 дка (+167)
Комасационен фактор: 423 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас423 дка (+167)
Поморие423 дка (+167)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Аристи - ДНХ ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
124706495
 
-
 
-
 
34 000 лв.
 
 
 
-
 
Отглеждане на Плодове & Ядки
 
-
 
ул.БРЕГАЛНИЦА №19 ет.1 обл.ДОБРИЧ, гр.ДОБРИЧ 9300
 
Добрич, Добрич, ул. БРЕГАЛНИЦА № 19, ет. 1, Добрич
 
5000 лв.
 
2007 г.
 
-
 
-
 

Дамян Николов Вълчанов

 

Дамян Николов Вълчанов (5,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

производство и външно и вътрешнотърговска дейност /на едро и дребно/ със строителни материали, строително-монтажна, архитектурна и дизайнерска дейност, оказионна търговия с движими вещи и техника, покупко-продажба на техника нова и втора употреба, покупко-продажба на недвижими имоти и вещни права върху тях в страната и чужбина, посредническа дейност с недвижими имоти и вещни права върху тях, внос и износ, реекспорт, обменни и други специфични операции с всякакъв вид стоки, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба на стоки и други вещи в първоначален, преработен и обработен вид, производство, изкупуване и реализация на всички видове селскостопанска и животинска продукция, разкриване на търговски обекти, предприемачество, стоков контрол, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни и лизингови сделки, превозни сделки, таксиметрова дейност, туризъм и свързаните с него дейности, ресторантьорство и хотелиерство и свързаните с него дейности, развлекателни игри, рекламни, информационни, програмни, импресарски и маркетингови дейности, спортна дейност, сделки с интелектуална собственост, счетоводни услуги и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Финансови данни за Аристи - ДНХ ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище2122
256423
Общо256423

Обща история на декарите по години

2122
Аристи - ДНХ ЕООД256423
Общо256423

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище2122
256423
Общо256423

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Аристи - ДНХ ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Аристи - ДНХ ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.