Анимал комерс ООД

Обща информация
 
 
1158 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

1158 дка
Комасационен фактор: 1158 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1158 дка (+1158)
Карнобат1158 дка (+1158)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Анимал комерс ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
147145968
 
-
 
-
 
124 000 лв.
 
 
 
-
 
Животновъдство
 
-
 
ул.Ц.ЦЕРКОВСКИ №27 А обл.БУРГАС, гр.КАРНОБАТ 8400
 
Бургас, Карнобат, ул. Ц.ЦЕРКОВСКИ № 27 А, Карнобат
 
5000 лв.
 
2007 г.
 
-
 
-
 

Щилияна Костова Атанасова

 

Щилияна Костова Атанасова (0.00 лв. / 100%)

Димитър Костов Башев (2,500.00 лв. / 50.00%)

 
-
 

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ ДА ГИ ПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН, ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕННО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, СЕЛСКАСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО, РИБОВЪДСТВО, ЛОЗАРСТВО, ТЪРГОВИЯ НА И С ПРОДУКТИ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ХАРАКТЕР, ПРОДУЦЕНСКА ДЕЙНОСТ /СЛУД РАЗРЕШЕНИЕ / ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОНИ, ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА, СКЛАДОВИ, ЛИЦЕНЗИОНИ СДЕЛКИ, ПОКУПКА, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА.

Финансови данни за Анимал комерс ООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище22
1158
Общо1158

Обща история на декарите по години

22
Анимал комерс ООД1158
Общо1158

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище22
1158
Общо1158

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Анимал комерс ООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Анимал комерс ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.