Андрей Атанасов Господинов

Обща информация
 
 
2365 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

2365 дка (+2069)
Комасационен фактор: 1183 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2365 дка (+2069)
Средец2048 дка (+1752)
Средец317 дка (+317)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Андрей Атанасов Господинов

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

 

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище19202122
317
1675172962048
Общо1675172962365

Обща история на декарите по години

19202122
Андрей Атанасов Господинов1675172962365
Общо1675172962365

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище19202122
317
1675172962048
Общо1675172962365

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Андрей Атанасов Господинов

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Андрей Атанасов Господинов

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.