Адмирал трейд - 2020 ЕООД

Обща информация
 
 
4185 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

4185 дка
Комасационен фактор: 837 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4185 дка (+4185)
Карнобат3597 дка (+3597)
Карнобат242 дка (+242)
Карнобат118 дка (+118)
Сунгурларе116 дка (+116)
Карнобат112 дка (+112)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Адмирал трейд - 2020 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
206752225
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
Карнобат, бул./ул. Северна пломишлена зона, ул. Трета № 8, Карнобат
 
5000 лв.
 
2021 г.
 
-
 
-
 

Пламен Желев Костадинов

 

Веселин Янчев Янев (2,500.00 лв. / 50.00%)

Пламен Желев Костадинов (2,500.00 лв. / 50.00%)

 
-
 

покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки собствено производство, производство, преработка и търговия на растителна и животинска селскостопанска продукция, агротехнически, зооветеринарни и др. селскостопански услуги, спедиционни, складови, комисионни и превозни сделки, лизинг, търговско представителство и последничество, хотелиерство,ресторантюрство, туроператорска дейност, туристическа дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги, рекламни, информационни, програмни, импресарски, ремонтно-възстановителни, проектански, консултантски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, външно-търговски сделки по разрешения от закона начин, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, енергийни одити, производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници и всякакви други сделки, които не противоречат на закона

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище22
112
3597
242
118
116
Общо4185

Обща история на декарите по години

22
Адмирал трейд - 2020 ЕООД4185
Общо4185

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище22
112
3597
242
118
116
Общо4185

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Адмирал трейд - 2020 ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Адмирал трейд - 2020 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.