Агрошанс Комерс ЕООД

Обща информация
 
 
7751 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
7751 дка (-813)
Комасационен фактор: 1107 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7751 дка (-813)
Карнобат3390 дка (+36)
Карнобат2189 дка (-218)
Карнобат1386 дка (+20)
Карнобат510 дка (+28)
Карнобат193 дка (-647)
Карнобат65 дка (-32)
Карнобат18 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агрошанс Комерс ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
102004265
 
93
 
20 221 000 лв.
 
306 000 лв.
 
 
 
-
 
Търговци на едро на Зърнени Култури & Боб
 
-
 
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР"обл.БУРГАС, гр.КАРНОБАТ 8400
 
Бургас, Карнобат, бул./ул. ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР",Карнобат
 
600 000 лв.
 
1996 г.
 
-
 
-
 

Минчо Маринов Гроздев

 

Минчо Маринов Гр? (600,000.00 лв. / 100.00%)

 

ГРУПА ОВОЩАРИ КАРНОБАТ - ООД (4 лв. от 100 лв.)

КАРНОБАТ ЕНЕРДЖИ - ЕООД (5000 лв. от 5000 лв.)

 

покупка на стоки или дpуги вeщи с цeл пpeпpодажба в пъpвоначалeн, пpepаботeн или обpаботeн вид, пpоизводство на стоки с цeл пpодажба, комисионна и спeдиционна дeйност, дeйност на тьpговско пpeдставитeлство и посpeдничeство, маpкeтингова дeйност, пpeвозна, xотeлиepска, туpистичeска, инфоpмационна, пpогpамна, импpeсаpска дeйност и пpeдоставянeто на дpуги услуги, сдeлки с интeлeктуална собствeност, пpоизводство на филми, видeо- и звукозаписи, издатeлска или пeчатаpска дeйност, дeйност на pазпpостpанeниe на пeчатни пpоизвeдeния, покупка, стpоeж или обзавeжданe на нeдвижими имоти с цeл пpодажба, peкламни услуги и всякаква дpуга дeйност, която нe пpотивоpeчи на закона.

Финансови данни за Агрошанс Комерс ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
184482510
69979765
26343291328733543390
832895839840193
45015603201324072189
15181818
17591910129113661386
Общо972611 783772985647751

Обща история на декарите по години

1819202122
Агрошанс Комерс ЕООД972611 783772985647751
Общо972611 783772985647751

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
184482510
69979765
26343291328733543390
832895839840193
45015603201324072189
15181818
17591910129113661386
Общо972611 783772985647751

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агрошанс Комерс ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агрошанс Комерс ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.