Агротон България ЕООД

Обща информация
 
 
747 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

747 дка (+60)
Комасационен фактор: 187 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна747 дка (+60)
Провадия354 дка (+60)
Провадия231 дка
Провадия140 дка
Провадия22 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агротон България ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
204103462
 
-
 
-
 
60 000 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №37 вх.А ет.1 ап.3 обл.ВАРНА, гр.ПРОВАДИЯ 9200
 
Варна, Провадия, ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 37, вх. А, ет. 1, ап. 3, Провадия
 
5000 лв.
 
2016 г.
 
-
 
-
 

Сотир Петров Попов

 

Сотир Петров Попов (5,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

Производство, преработка, изкупуване и търговия в страната и чужбина на всички видове селскостопанска продукция от растителен и животински произход, покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия на зърнени храни и произволи, търговско представителство и посредничество, рекламна, превозна, информационна, програмна дейност или предоставянето на други услуги, комисионна, спедипионна, складова и лизингова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешни и международни превози на пътници и товари със собствени и наети транспортни средства, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, незабранена от закона или други нормативни актове, след издаване на съответните разрешителни или лицензи, ако е необходимо.

Финансови данни за Агротон България ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище202122
231231231
235294354
111140140
2222
Общо577687747

Обща история на декарите по години

202122
Агротон България ЕООД577687747
Общо577687747

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище202122
231231231
235294354
111140140
2222
Общо577687747

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агротон България ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агротон България ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.