Агростил 02 ООД

Обща информация
 
 
4901 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

76
2019
На печалба
4901 дка (-256)
Комасационен фактор: 1225 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4901 дка (-256)
Дългопол4597 дка (-378)
Дългопол191 дка (+9)
Дългопол71 дка (+71)
Дългопол42 дка (+42)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агростил 02 ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
148038403
 
5
 
1 516 000 лв.
 
272 000 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена
 
Иван Вазов №39 бл.0 вх.0 ет.3 ап.4 обл.ВАРНА, гр.ВАРНА 9000
 
Варна, Варна, р-н Одесос, бул./ул. Иван Вазов № 39, бл. 0, вх. 0, ет. 3, ап. 4, Варна
 
5000 лв.
 
2006 г.
 
-
 
-
 

Калина Георгиева Жекова

 

Калина Георгиева Жекова (5,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ДОСТАВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНВЕНТАР И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ДОСТАВКА И ТЪРГОВИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРЕПАРАТИ, ТОРОВЕ И ХИМИКАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ, АРЕНДНИ СДЕЛКИ, ВНОС, ИЗНОС, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКПУКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛНА, ИНВЕСТИТОРСКА, МОНТАЖНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГ, ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА РБ, А ЗА ТЕЗИ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.

Финансови данни за Агростил 02 ООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
265
42
142143146182191
2971
41344659481249754597
Общо45704802495851574901

Обща история на декарите по години

1819202122
Агростил 02 ООД45704802495851574901
Общо45704802495851574901

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
265
42
142143146182191
2971
41344659481249754597
Общо45704802495851574901

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Агростил 02 ООД76

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агростил 02 ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.