Агромел ООД

Обща информация
 
 
2638 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

35
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
37
2019
На печалба
2638 дка (-1290)
Комасационен фактор: 1319 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2638 дка (-1290)
Ветрино2518 дка (-1290)
Ветрино120 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агромел ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
103174377
 
15
 
1 133 000 лв.
 
26 000 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
с. Доброплодно , Варна обл.ВАРНА, с.ДОБРОПЛОДНО 9281
 
-
 
5500 лв.
 
1997 г.
 
-
 
-
 

Сашо Георгиев Георгиев

 

Сашо Георгиев Георгиев (4,000.00 лв. / 72.73%)

Светлана Йорданова Георгиева (1,500.00 лв. / 27.27%)

 
-
 

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЛНИЦИ, ПРЕРАБОТКА НА ПШЕНИЦА И ДРУГИ ЗЪРНЕНИ И ФУРАЖНИ КУЛТУРИ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА.

Финансови данни за Агромел ООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
57
168148
38853983380038082518
120120120120120
325331
Общо45554582392039282638

Обща история на декарите по години

1819202122
Агромел ООД45554582392039282638
Общо45554582392039282638

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
57
168148
38853983380038082518
120120120120120
325331
Общо45554582392039282638

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Агромел ООД37

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агромел ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.