Агроланд ООД

Обща информация
 
 
3785 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

41
2019
На печалба
3785 дка (+1834)
Комасационен фактор: 757 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград3785 дка (+1834)
Хаджидимово2720 дка (+1282)
Хаджидимово408 дка (+222)
Хаджидимово403 дка (+76)
Хаджидимово135 дка (+135)
Гоце Делчев119 дка (+119)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агроланд ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
101797518
 
37
 
991 000 лв.
 
42 000 лв.
 
 
 
-
 
Животновъдство
 
-
 
ул. Македония №56 обл.БЛАГОЕВГРАД, гр.ХАДЖИДИМОВО 2933
 
Благоевград, Хаджидимово, ул. Македония № 56, Хаджидимово
 
5000 лв.
 
2007 г.
 
-
 
-
 

Изабела Любомирова Свиленова

 

Велизар Людмилов Велизаров (1,000.00 лв. / 20.00%)

Изабела Любомирова Свиленова (4,000.00 лв. / 80.00%)

 
-
 

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДPУГИ ВEЩИ С ЦEЛ ПPEПPОДАЖБА В ПЪPВОНАЧАЛEН, ПPEPАБОТEН ИЛИ ОБPАБОТEН ВИД, ПPОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВEНО ПPОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА И ПPОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СEЛСКОСТОПАНСКИ ПPОИЗXОД В СТPАНАТА, СТPАНИТE ОТ EВPОПEЙСКИЯ СЪЮЗ И ИЗВЪН ТЯX, ПPОИЗВОДСТВО, ПPEPАБОТКА И ПPОДАЖБА НА ЗEМEДEЛСКА И ЖИВОТНОВЪДНА ПPОДУКЦИЯ В ПЪPВОНАЧАЛEН И ПPEPАБОТEН ВИД, ТЪPГОВСКО ПPEДСТАВИТEЛСТВО И ПОСPEДНИЧEСТВО НА НАШИ И ЧУЖДEСТPАННИ ФИЗИЧEСКИ И ЮPИДИЧEСКИ ЛИЦА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА ,ЛИЦEНЗИОННА, ТPАНДСПОPТНА, ПPEВОЗНА ДEЙНОСТ, СДEЛКИ С ИНТEЛEКТУАЛНА СОБСТВEНОСТ, ВЪНШНО-ТЪPГОВСКА ДEЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС, PEEКСПОPТ, БАPТEPНИ СДEЛКИ, XОТEЛИEPСКИ, ТУPИСТИЧEСКИ, PEКЛАМНИ, ИНФОPМАЦИОННИ, ПPОГPАМНИ, ИМПPEСPАСКИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТPОEЖ ИЛИ ОБЗАВEЖДАНE НА НEДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦEЛ ПPОДАЖБА, ЛИЗИНГ.

Финансови данни за Агроланд ООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
119
28
377351351327403
135
43186408
15851920192014382720
Общо19902271231419513785

Обща история на декарите по години

1819202122
Агроланд ООД19902271231419513785
Общо19902271231419513785

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
119
28
377351351327403
135
43186408
15851920192014382720
Общо19902271231419513785

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Агроланд ООД41

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агроланд ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.