Агроджули ООД

Обща информация
 
 
128 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

128 дка (-442)
Комасационен фактор: 64 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград128 дка (+128)
Петрич104 дка (+104)
Петрич24 дка (+24)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агроджули ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
203049556
 
-
 
 
 
-
 
Зеленчукопроизводство
 
-
 
ул. Места №15, административната сграда на "Търговия на едро"ет.2 обл.БЛАГОЕВГРАД, гр.ПЕТРИЧ 2850
 
Благоевград, Петрич, ул. Места № 15, административната сграда на "Търговия на едро",ет. 2, Петрич
 
2 лв.
 
2014 г.
 
-
 
-
 

Веселин Аспарухов Бисерински

Димитър Иванов Митушев

 

Веселин Аспарухов Бисерински (1.00 лв. / 50.00%)

Димитър Иванов Митушев (1.00 лв. / 50.00%)

 
-
 

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален,преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, екпорт-импорт реекспорт, търговско представителство и посредничество, строителна и строително-монтажна дейност, комисионни и спедиционни сделки, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,туристически,рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка,строеж и обзавеждане на недвижими имоти сцел продажба.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище192022
212209104
36124
Общо212570128

Обща история на декарите по години

192022
Агроджули ООД212570128
Общо212570128

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище192022
212209104
36124
Общо212570128

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агроджули ООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агроджули ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.